Navigacija
Viber X logo

Posjeta delegacije Međunarodnog centra za konfucijanske studije

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) prof. dr Radoslav Gajanin razgovarao je 22. maja 2024. godine sa delegacijom Međunarodnog centra za konfucijanske studije Ni Šan iz Narodne Republike Kine, koju je predvodila zamjenica direktora ovog centra Čeng Jen Guo.

Rektor naglašava da Univerzitet ima plodnu saradnju sa univerzitetima iz Kine.

Kako je naveo, naša visokoškolska ustanova ispunjava sve uslove za saradnju sa Međunarodnim centrom za konfucijanske studije. Rektor je dodao da je Konfucijev institut u okviru UNIBL jedan od najaktivnijih u Evropi.

„Na Filološkom fakultetu imamo i Studijski program sinologije na koji ćemo upisati treću generaciju studenata. Dakle, imamo mogućnost da unaprijedimo naše odnose i da sa Centrom za konfucijanske studije poboljšamo taj oblik saradnje”, rekao je Gajanin.

Po riječima rektora, saradnju sa Međunarodnim centrom za konfucijanske studije, pored Filološkog fakulteta i Konfucijevog instituta, mogu ostvariti i Fakultet političkih nauka i Filozofski fakultet.

Rektor je naglasio da danas na Univerzitetu u Banjoj Luci oko trideset studenata studira sinologiju.

„Siguran sam da će interesovanje za ovaj studijski program rasti u vremenu koje je ispred nas. Kina je možda i prva zemlja po ekonomskom razvoju, odnosno po svim kriterijumima, i mogućnost zaposlenja studenata koji završe studijski program sinologije je jako velika. Praktično diplomiranih sinologa nema na tržištu rada”, rekao je Gajanin.

Zamjenica direktora Međunarodnog centra za konfucijanske studije Čeng Jen Guo rekla je da dolazi iz provincije Šandung koja je i zavičaj Konfuncija, zbog čega je i nastao ovaj centar za proučavanje konfuncijanskih studija.

Ona je rekla da dolazak delegacije Međunarodnog centra za konfucijanske studije ima dvojaku vrijednost, s obzirom na to da Univerzitet u Banjoj Luci ima i Konfucijev institut, ali i katedru, to jest Studijski program sinologije.

„Smatramo da kulturna razmjena, kao i akademska razmjena, može da bude podignuta na mnogo viši nivo i da zajedno imamo izdavačku djelatnost i da se bavimo izučavanjem konfucijanskih studija”, rekla je Guo, koja je inače i potpredsjednica i generalna sekretarka Konfucijeve fondacije Kine i sekretarka Partijskog komiteta Instituta za istraživanje konfucijanskih studija.

Doc. dr Bojana Pavlović sa Sinologije rekla je da je delegacija Međunarodnog centra za konfucijanske studije „Ni Šan” iz Kine zainteresovana za proširivanje akademske saradnje.

„Oni žele da vide da li postoji mogućnost da se otvori istraživački centar, drugi način saradnje bi bila izdavačka djelatnost, a treći podrazumijeva da kineski stručnjaci dolaze na katedru, borave ovdje jedan period i drže predavanje”, rekla je Pavlovićeva.

Na sastanku u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, kojem je prisustvovala i prorektorka za nastavu, studentska pitanja i kvalitet prof. dr Milica Balaban, razgovaralo se o konkretnim vidovima saradnje, kao što su izučavanje konfucijanske filozofije i naučnoistraživački rad na tu temu, te o mogućnostima zajedničke izdavačke djelatnosti.

Međunarodni centar za konfucijanske studije „Ni Šan” osnovali su Vlada provincije Šandong i Ministarstvo obrazovanja Narodne Republike Kine. Ovaj istraživački centar globalnog je karaktera i ima namjeru da promoviše i podrži istraživanja u oblasti konfucijanskih studija širom svijeta, kao i da podstakne međunarodnu saradnju u pomenutoj oblasti.

Poslije prijema u Rektoratu, delegacija je posjetila i Konfucijev institut Univerziteta u Banjoj Luci.

Foto: D. Desnica

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/14340/posjeta_centar_za_konf._studije_foto_dejan_desnica.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14340/posjeta_centar_za_konf._studije_foto_dejan_desnica1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14340/posjeta_centar_za_konf._studije_foto_dejan_desnica2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14340/posjeta_centar_za_konf._studije_foto_dejan_desnica3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14340/posjeta_centar_za_konf._studije_foto_dejan_desnica4.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14340/posjeta_centar_za_konf._studije_foto_dejan_desnica5.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14340/posjeta_centar_za_konf._studije_foto_dejan_desnica7.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14340/posjeta_centar_za_konf._studije_foto_dejan_desnica8.jpg