Navigacija

B53524 - Grafičke komunikacije

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS
Naziv Grafičke komunikacije
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
B53524 obavezan 5 2P + V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti. Cilj ovog programa je da se studenti kroz teoretski i praktični rad u okviru ove oblasti, upoznaju sa osnovama vizuelnih komunikacija, kao fundamentalnoj oblasti za izučavanje i praktikovanje grafičkog dizajna.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Stečena znanja se koriste u struci, samostalnom radu i daljem obrazovanju.
  Sadržaj predmeta
  Predmet Grafičke komunikacije sadrži teorijski i praktičan deo. Predavanja u okviru teorijskog dela predmeta obuhvataju sledeće tematske celine: • Znakovi, simboli i piktogrami • Grafičke komunikacije u prostoru/obeležavanje i navođenje • Vizuelni/korporativni identitet • Logo/zaštitni znak i logotip • Propagandne konstante • Papiri za poslovnu korespodenciju • Propagandni stil/prodajno propagandna sredstva • Knjiga grafičkih standarda • Dizajn godišnjeg izveštaja U okviru praktičnog dela predmeta, kroz vežbe i grafičke radove obuhvaćene su sledeće tematske celine: • Vektorska grafika • Dizajn savremenih piktograma • Dizajn zaštitnog znak i logotipa • Dizajn pamfleta i brošura • Dizajn osnovnih elemenata knjige grafičkih standarda
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja, vježbe i konsultacije.
  Literatura
  1. Hembree, R. Kompletan grafički dizajn, Don Vas 2008
  2. Fruht, M; Rakić, M; Rakić, I. Grafički dizajn kreacija za tržište, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava Beograd, 2004
  3. Nedeljković, M. Marketinški priručnik, D.O.O. Dnevnik - Novine i časopisi, Novi Sad 2001
  4. Nedeljković, S; Nedeljković, U. Pismo i tipografija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2012
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Pismeni (grafički radovi) i usmeni ispit.