Navigacija

prof. dr Sandra Dedijer
vanredni profesor

Tehnološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
vanredni profesor 28. decembar 2017.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B31223a Crtanje i slikanje I
B53524 Grafičke komunikacije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Rubbing fastness properties of ink jet prints on plastic materials

  DOI 10.24867/MD.10.2018.2.73-76
  Časopis Machine Design
  Godina 2018
  Autori Nemanja Kašiković, Gojko Vladić, Mladen Stančić, Sandra Dedijer, Dragoljub Novaković, Rastko Milošević i Ivana Jurič
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 73
  Strana do 76

Radovi sa skupova

  The influence of the pH value of extract from grape pomace (Vitis vinifera L.) on the color strength of printed cotton fabrics

  Naučni skup VIII International Congress "Engineering, Environment and Materials in Process Industry (EEM 2023)
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2023
  Autori Branka Ružičić, Dragana Grujić, Blanka Škipina, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Sandra Dedijer i Miljana Prica
  Strana od 174
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1ZQ42Jwuq3JpjgpMI5QS-odA4Sk_Lc1Lj/view

  Data visualisation design performance evaluation

  Naučni skup International Joint Conference on Enviromental and Light Industry Technologies
  Publikacija Abstracts and Programs, ISBN 978-963-449-061-6
  Godina 2017
  Autori Gojko Vladić, Nemanja Kašiković, Magdolna Pál, Sandra Dedijer, Neda Milić i Mladen Stančić
  Strana od 33
  Strana do 33

  Influence of packaging shape on a price presumption

  Naučni skup V International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies
  Publikacija Proceedings of the V International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies; ISBN 978-615-5460-60-9
  Godina 2015
  Autori Gojko Vladić, Nemanja Kašiković, Sandra Dedijer, Mladen Stančić i Stefan Đurđević
  Strana od 11
  Strana do 18

Projekti

Digitalni pristup izradi ekološki prihvatljive ambalaže

Ambalaža je neophodna za sve industrijske grane. Ona predstavlja prvi i dominantan kontakt kupca sa svakim proizvodom ...

Broj projekta 1251150
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Mladen Stančić
Projektni tim dr Nemanja Kašiković
Branka Ružičić
doc. dr Miroslav Dragić
David Radanović
Sara Pelkić
prof. dr Sandra Dedijer
prof. dr Dragoljub Novaković
Đorđe Vujčić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 18.03.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM