Navigacija

OA07AP5 - Arhitektonsko projektovanje 5

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektonsko projektovanje 5
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07AP5 obavezan 4 1P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Za pohađanje nastave potrebno je položiti ispite iz predmeta: Arhitektonsko projektovanje 1, 2 i 3. /
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa specifičnostima objekata. Predavanja imaju za cilj da daju informacije o razvoju i planiranju ove vrste objekata kao i upoznavanje sa funkcionalnim karakteristikama istih. Na primjerima svjetske arhitekture analiziraju se savremene tendencije u oblikovanju i primjeni savremenih materijala i tehnologija.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Upoznavanje studenata sa specifičnostima objekata. Predavanja imaju za cilj da daju informacije o razvoju i planiranju ove vrste objekata kao i upoznavanje sa funkcionalnim karakteristikama istih. Na primjerima svjetske arhitekture analiziraju se savremene tendencije u oblikovanju i primjeni savremenih materijala i tehnologija.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa tipologijom školskih i predškolskih objekata. Strukturalna analiza glavnih elemenata. Analiza osnovnih funkcionalnih grupa. Prostorno-organizaciona šema funkcionalnih grupa. Osvjetljenje, akustika i materijali. Arhitektonika, konstruktivni sitemi i primjena materijala u oblikovanju i opremanju školskih objekata. Uloga, značaj i pozicija otvorenih i zajedničkih prostora za boravak, učenje, igru i komunikaciju u savremenom pristupu projektovanja školskih i predškolskih objekata.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe ( izrada grafičkog rada prema projektnom zadatku), konsultacije i ispit - odbrana grafičkog rada
Literatura
  1. Anđelković M., 1995, Školske zgrade, Građevinski fakultet, Niš
  2. Bajbutović Z., 1983, Arhitektura školske zgrade, Svjetlost, Sarajevo
  3. Baylon M., 1962, Školske zgrade, GK, Beograd
  4. Beckel I., 2004, Schulen in Deutschland, Stutgart, Karl Kramer Verlag
  5. Ganztagsschulen All-day Schools, AW Arcitektur+Wettbewerbe - Architecture+Competitions 193/2003
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost na nastavi i prisustvo, 10 bodova Kolokvij 1, 10 bodova Kolokvij 2, 10 bodova Grafički rad, 60 bodova Usmeni ispit/odbrana, 10 bodova
Posebna naznaka
-