Навигација

ОА07АП5 - Архитектонско пројектовање 5

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектонско пројектовање 5
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07АП5обавезан41П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
За похађање наставе потребно је положити испите из предмета: Архитектонско пројектовање 1, 2 и 3./
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са специфичностима објеката. Предавања имају за циљ да дају информације о развоју и планирању ове врсте објеката као и упознавање са функционалним карактеристикама истих. На примјерима свјетске архитектуре анализирају се савремене тенденције у обликовању и примјени савремених материјала и технологија.
Исходи учења (стечена знања)
Упознавање студената са специфичностима објеката. Предавања имају за циљ да дају информације о развоју и планирању ове врсте објеката као и упознавање са функционалним карактеристикама истих. На примјерима свјетске архитектуре анализирају се савремене тенденције у обликовању и примјени савремених материјала и технологија.
Садржај предмета
Упознавање са типологијом школских и предшколских објеката. Структурална анализа главних елемената. Анализа основних функционалних група. Просторно-организациона шема функционалних група. Освјетљење, акустика и материјали. Архитектоника, конструктивни ситеми и примјена материјала у обликовању и опремању школских објеката. Улога, значај и позиција отворених и заједничких простора за боравак, учење, игру и комуникацију у савременом приступу пројектовања школских и предшколских објеката.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе ( израда графичког рада према пројектном задатку), консултације и испит - одбрана графичког рада
Литература
  1. Anđelković M., 1995, Školske zgrade, Građevinski fakultet, Niš
  2. Bajbutović Z., 1983, Arhitektura školske zgrade, Svjetlost, Sarajevo
  3. Baylon M., 1962, Školske zgrade, GK, Beograd
  4. Beckel I., 2004, Schulen in Deutschland, Stutgart, Karl Kramer Verlag
  5. Ganztagsschulen All-day Schools, AW Arcitektur+Wettbewerbe - Architecture+Competitions 193/2003
Облици провере знања и оцењивање
Активност на настави и присуство, 10 бодова Колоквиј 1, 10 бодова Колоквиј 2, 10 бодова Графички рад, 60 бодова Усмени испит/одбрана, 10 бодова
Посебна назнака
-