Navigacija

doc. Diana Stupar
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/324-112
Katedre
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet-Katedra za arhitektonsko projektovanje
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Arhitektonsko projektovanje docent 30. novembar 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OSI18APZZ Arhitektonsko projektovanje zgrada za zdravstvo

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MEE16EEEZ Elementi energetske efikasnosti u zgradarstvu
Akademske studije prvog ciklusa
OA07AP12 Arhitektonsko projektovanje 12
OA07AP13 Arhitektonsko projektovanje 13
OA07AP3 Arhitektonsko projektovanje 3
OA07AP4 Arhitektonsko projektovanje 4
OA07AP5 Arhitektonsko projektovanje 5
OA07HO Humaniziranje izgrađene okoline
OA19SP2 Studio projekat 2 - Kontekst
OA19SP4 Studio projekat 4 - Ansambl

Bibliografija

Radovi u časopisima

  COMMUNICATION TRAITS OF ARCHITECTURE OF THE NATIONAL THEATRE IN ZENICA

  DOI https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/7042
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2020
  Autori Maja Milić-Aleksić i Diana Stupar
  Broj 8
  Strana od 20
  Strana do 32

  Determination of the energy performance indicator of kindergartens through design, measured and recommended parameters

  DOI https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109511
  Časopis ENERGY AND BUILDINGS
  Godina 2019
  Autori Darija Gajić, Diana Stupar, Biljana Antunović i Aleksandar Janković
  Volumen 204
  Strana od ENB
  Strana do 109511
  Veb adresa https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109511

  OD SKICE DO ILUSTRACIJE – TEHNIKE REPREZENTACIJE KAO OSNOV ZA KLASIFIKACIJU METODOLOŠKIH OBRAZACA U ARHITEKTONSKOM PROJEKTOVANJU

  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2017
  Autori Diana Stupar
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 12
  Strana do 20
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/index

  TYPIFYING THE SUBTLE: ARCHITECTURAL DESIGN FRAMEWORK FOR ACHIEVING QUALITIES OF PLACE IN BANJA LUKA’S OPEN PUBLIC SPACES

  DOI 10.2298/FUACE170321019S
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2017
  Autori Ognjen Šukalo, Diana Stupar i Milica Malešević
  Volumen 2
  Broj 15
  Strana od 251
  Strana do 264
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng/article/view/2716

  PARAMETRI ARHITEKTONIČNIH KOMFORA U VRTIĆIMA

  DOI 10.7251/AGGPLUS1503036S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2015
  Autori Diana Stupar
  Volumen 1
  Broj 3
  Strana od 36
  Strana do 47
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/2922/2796

Radovi sa skupova

  Unapređenje poda na tlu postojeće zgrade u Banjoj Luci savremenim toplotno izolacionim materijalom

  Naučni skup Energetska efikasnost - ENEF 2019
  Publikacija Zbornik radova [Elektronski izvor] / Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF 2019
  Godina 2019
  Autori Darija Gajić, Biljana Antunović i Diana Stupar
  Strana od 8
  Strana do 13
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2019/p10.html.

  Redesignig Comfort

  Naučni skup PT2017- PLACES AND TEHNOLOGIES
  Publikacija KEEPING UP WITH TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF URBAN AND RURAL SYNERGY - BOOK OF KOFERENCE PROCEEDINGS
  Godina 2017
  Autori Diana Stupar, Ognjen Šukalo i Maja Milić-Aleksić
  Strana od 695
  Strana do 706

  Prenošenje kulturnih kodova u/kroz prostor predškolskih ustanova

  Naučni skup 12. međunarodne naučno-stručne konferencije "STEP_GRAD2016 - Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Publikacija STEP_GRAD2016 - Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2016
  Autori Diana Stupar

  Nemjesta neslobode

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija-juče, danas, sutra/15 godina fakulteta
  DOI ISBN 978-99955-667-7-7
  Publikacija Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija-juče, danas, sutra
  Godina 2011
  Autori Diana Stupar
  Strana od 31
  Strana do 39

  Stanovanje -strategije u urbane matrice u gradu Banjoj Luci

  Naučni skup Urbana i graditeljska obnova u duhu održivog razvoja
  Publikacija NIP07 Banjaluka, Urbana i graditeljska obnova u duhu održivog razvoja, Monografija naučno-istraživačkog projekta
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Ivan Živanović i Milica Malešević
  Strana od 353
  Strana do 371

  "Čula"/ "Senses"

  Naučni skup Tempus " BiH Archicur"/Project Tempus " BiH Archicur" Seminar Proceedings
  DOI ISBN 978-99938-616-9-0
  Publikacija Odnos: Rijeka-Tvrđava-Grad/Connection: River-Fort-Town
  Godina 2008
  Autori Diana Stupar
  Strana od 131
  Strana do 136

Ostali radovi

  Eksperimentalno određivanje toplotnih karakteristika omotača objekata predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Banjoj Luci

  Izdavač AGGF Univerziteta u Banjaluci
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković, Ljubiša Preradović, Biljana Antunović, Darija Gajić, Gordana Broćeta i Diana Stupar
  Strana od 1
  Strana do 80

  Dani 2014

  Izdavač Narodna biblioteka
  ISSN/ISBN 055-8190
  Godina 2014
  Autori Diana Stupar i Una Umićević
  Strana od 168
  Strana do 171

  Dani 2011

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-667-5-3
  Godina 2011
  Autori Diana Stupar, Maja Milić-Aleksić i Ivan Živanović
  Strana od 9
  Strana do 17

  Luka

  Izdavač Buybook
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar
  Strana od 288
  Strana do 289

  Kolibri

  Izdavač Buybook
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar
  Strana od 150
  Strana do 151

  Bewo

  Izdavač Buybook
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar
  Strana od 180
  Strana do 181

  Grad Panike

  Izdavač Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
  ISSN/ISBN 978-86-7924-053-8
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Maja Milić-Aleksić
  Strana od 160
  Strana do 171

  Šest tačaka

  Izdavač Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu
  ISSN/ISBN 978-86-7924-031-6
  Godina 2009
  Autori Diana Stupar
  Strana od 203
  Strana do 206

  Horajski radovi

  Izdavač Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
  ISSN/ISBN 978-86-7942-031-6
  Godina 2009
  Autori Diana Stupar
  Strana od 74
  Strana do 82

Knjige

  Energetska efikasnost predškolskih ustanova u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99976-782-2-5
  Godina 2020
  Autori Biljana Antunović, Darija Gajić i Diana Stupar
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 306

  RESPONSIVE HOUSE - 9 oglednih modela odgovarajuće, uzvratne, pune razumijevanja, osjetljive i odgovorne kuće

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99955-752-6-7
  Godina 2014
  Autori Ivan Živanović, Diana Stupar, Milica Malešević i Ognjen Šukalo
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 119
  Veb adresa https://issuu.com/ivanzvnvc/docs/responsive_house

  Responsive house

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-752-6-7
  Godina 2014
  Autori Diana Stupar, Ivan Živanović, Ognjen Šukalo i Milica Malešević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 124

  Priručnik za AP 3

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *********
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Duška Milanović, Ivan Živanović i Ognjen Šukalo
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Priručnik za AP 4

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *********
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Duška Milanović, Ognjen Šukalo i Ivan Živanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Umjetnički radovi

  Konfučionica - Projekat adaptacije enterijera i opremanja eksperimentalne učionice Konfucijevog instituta Unvierziteta u Banjoj Luci u prostoru banjalučke gimnazije

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Tehnika Idejni, izvođački i realizovani projekat
  Godina 2020
  Autori Maja Milić-Aleksić, Diana Stupar i Slobodan Peulić

  DAO BAŠTA - uređenje krovne terase Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci // DAO GARDEN - Design of the Confucius Institute Roof Terrace

  Izdavač 22. Salon arhitekture Novi Sad/ Društvo Arhitekata Novog Sada
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Diana Stupar, Maja Milić-Aleksić i Slobodan Peulić
  Veb adresa https://salonarhitekturenovisad.rs/arhitektura-architecture/

  Konkursni žiri za Interni studentski konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja turističko-rekreativnog kompleksa Izgori u Gackom

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Tanja Trkulja, Milana Nedimović, Diana Stupar, Dubravko Aleksić i Jovo Ateljević

  Idejno rješenje Dao bašte i enterijera Konfucijevog Instituta Unvierziteta u Banjoj Luci

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Tehnika Idejni i izvođački projekat
  Godina 2018
  Autori Maja Milić-Aleksić, Diana Stupar, Slobodan Peulić i Milka Tamamović

  Konkursni žiri za Interni studentski konkurs za izradu studije prostornih potencijala opštine Jezero

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja, Diana Stupar, Snežana Ružičić i Dragan Kačar

  radionice kastel, responsiv i urednik izložba studentskih radova i uredništvo dani 2011 15godina fakulteta...to provjeriti sve

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Diana Stupar

  Dani arhitekture 2014 - Arhitektura može pomoći

  Izdavač Istraživački centar za prostor i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Diana Stupar, Una Umićević i Slobodan Peulić
  Veb adresa daniarhitekture.com

  Izložba „Studentski radovi na temu stanovanje“

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Duška Milanović, Diana Stupar, Ivan Živanović, Ognjen Šukalo i Duško Kuzović

  Izvedeni arhitektonski objekat, Vrtić Kolibri

  Izdavač ASGBL, Centar za predškolsko vaspitanje
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Trajanje 2009-2012
  Tehnika izvedeni objekat
  Godina 2013
  Autori Diana Stupar

  Arhitektonsko rješenje vrtića Naša djeca

  Izdavač Izložba nastavnika AGGFBL
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Tehnika crtež, skica, 3d
  Godina 2011
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar

  Bewo, Luka i Kolibri

  Izdavač Restart. Arhitektura u BiH 1995.-2010, AABIH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika crtež, skica, 3d
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar

  Idejno rješenje kompleksa u ul. Vidovdanskoj

  Izdavač Besser Wohnung
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Tehnika crtež, skica, 3d, maketa
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar

  Konkurs za arhitektonsko urbanističko rješenje zgrade Glavne banke RS

  Izdavač Centralna banka BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika crtež, skica, 3d, maketa
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar

  Ghost project/ B=host“

  Izdavač BelgradeDesignWeek, Mikser
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika 3d, montaža
  Godina 2008
  Autori Diana Stupar, Slobodan Stupar i Jasmina Mitrović

  Konkurs za urb.-arh. rješenje memorijalnog centra u ul. Cara Dušana

  Izdavač Grad Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika crtež, skica, 3d, maketa
  Godina 2008
  Autori Diana Stupar, Slobodan Stupar, Jasmina Mitrović i Dragan Railić

  Konkurs za urb.-arh. rješenje Trga srpskih Vladara

  Izdavač Grad Gradiška
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika crtež, skica, 3d, maketa
  Godina 2006
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar

  Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje zgrade Telekoma Banja Luka

  Izdavač Telekom RS, Grad Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika skica, crtež, 3d, maketa
  Godina 2004
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar

  Konkurs za urb.-arh. rješenje Trga srpskih Vladara i Ul. Bana Milisavljevića

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Arhitektonsko-urbanistički projekat, skica, crtež, 3d, maketa
  Godina 2004
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar

  Konkurs za idejno rješenje poslovne zgrade Elektroprenos

  Izdavač Elektroprenos RS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Arhitektonski idejni projekat, skice, crtež, 3d, maketa
  Godina 2004
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar

  EASAE/SESAM/Eko-stan

  Izdavač AGF , Muzej savremene umjetnosti
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 7 dana
  Tehnika instalacije u otvorenom prostoru
  Godina 2003
  Autori Diana Stupar

  Konkurs za urb.-arh. rješenje Trga srpskih Vladara

  Izdavač Grad Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Arhitektonsko-zrbanističko rješenje, skica, crtež, 3d, maketa
  Godina 2002
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar

  Konkurs za zgradu Zepter

  Izdavač Grad Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje, skice, crteži, 3d, imaketa
  Godina 1999
  Autori Diana Stupar, Slobodan Stupar i Drago Todorović

  Konkursko rješenje za poslovni objekat u ulici Bana Milosavljevića

  Izdavač Agroprom banka Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Arhitektonski idejni projekat, skice,crteži, 3d, maketa
  Godina 1999
  Autori Diana Stupar, Drago Todorović i Slobodan Stupar