Navigacija

OAP07KT - Konzervatorske tehnologije

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektonsko projektovanje
Naziv Konzervatorske tehnologije
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OAP07KT izborni 8 1P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Osposobljavanje studenta za primjenu znanja u konzervatojskoj praksi. Podsticanje studenata da eksperimentišu sa svim fazama projekta konzervacije. Upoznavanje studenata sa različitim problemima vezanim za tradicionalne materijale u procesu građenja.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sticanje jasnije predstave o zastupljenosti određenih tradicionalnih gradiva u karakterističnim periodima građenja i o kvalitativnim promjenama koje su posmatrani materijali tokom vremena pretrpjeli, usljed promjena tehnologije proizvodnje i obrade i kao posljedica protoka vremena. Svijest o razlikama koje postoje između istorodnih savremenih materijala i onih istorijskih, kao i o potrebi njihovog međusobnog usaglašavanja na istorijskom spomeniku. Poznavanje konzervatorskih tehnologija i primjena stećenih znanja u konzervatorskoj praksi
Sadržaj predmeta
Tradicionalni materijali; drvo, kamen,malter i njihova patologija Tradicionalni arhitektonski elementi Svojstva i odnova tradicionalnih zgrada Savremeni materijali, metal, čelik, beton-njihove tehnologije i patologije Konstruktivna stabilizacija tradicionalnih zgrada Održivost i upravljanje
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije
Literatura
  1. Beckmann, P. and Bowles, J. Structural aspects of building conservation. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 2004.
  2. Croci, Giorgio, Conservation and Structural restoration of architectural heritage. 2001.
  3. Institution of Structural Engineers (Guide to surveys and inspections of buildings and similar structures, 1991.
  4. Theodossopoulos, D, Conservation theory and fabric. From: Structural Design in Building Conservation, Routledge. (2012)
  5. CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) Structural renovation of traditional buildings. Report 111. London: CIRIA. 1994.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave Aktivnost na nastavi Kolokvij/ispit Seminarski rad
Posebna naznaka
Nema