Navigacija

B11221 - Ambalaža i pakovanje hrane

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS
Naziv Ambalaža i pakovanje hrane
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
B11221 obavezan 2 2P + V 3.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  - -
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Da omogući studentu sticanje teorijskih znanja o svojstvima različitih ambalažnih materijala i vrstama ambalaže. Upoznavanje sa proizvodnjom i primjenom ambalaže u procesu pakovanja hrane i pića. Izučavanje interakcije materijala i prehrambenih proizvoda. Zaštita životne sredina upotrebom odgovarajućih ambalažnih materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Poslije realizacije nastave i polaganja ispita student treba biti osposobljen za samostalan rad na primjeni najsavremenijih ambalažnih materijala u procesima pakovanja različitih prehrambenih proizvoda. Takođe treba biti osposobljen da učestvuje u dizajniranju i proizvodnji različitih vrsta ambalaže.
  Sadržaj predmeta
  Definicija ambalaže, ambalažnih materijala i pakovanja. Funkcije ambalaže – zaštitna, skladišna, prodajna, upotrebna. Podjela ambalaže. Metalna ambalaža – proizvodnja i vrste, oblici i korozija. Staklena ambalaža – svojstva stakla, proizvodnja, asortiman staklene ambalaže. Ambalaža od plastičnih masa. Vrste plastičnih masa koje se koriste za izradu ambalažnih materijala. Papirna i kartonska ambalaža. Ambalaža od višeslojnih ambalažnih materijala. Oblici i osobine drvene i tekstilne ambalaže. Interakcija ambalaže i sadržaja. Sistemi pakovanja. Uslovi savremenog pakovanja prehrambenih proizvoda u modifikovanoj i inertnoj atmosferi. Jestiva i inteligentna ambalaža. Palete i paletizacija – skladišta i kontejneri. Ambalaža i zaštita životne sredine.
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja, seminarski radovi, konsultacije.
  Literatura
  1. 1. Crnčević V.: Ambalaža za životne namirnice, Privredni pregled, Beograd, 1980. 2. Vujković I., Galić K., Vereš M.: Ambalaža za pakiranje namirnica, Tectus, Zagreb, 2007. 3. Muhamedbegović B., Juul N.V., Jašić M.: Ambalaža i pakiranje hrane, OFF-SET, Tuzla, 2015 4. L. Piergiovanni, S. Limbo: Food Packaging Materials, Springer, New York, London, 2016. 5. Preety Singh, Ali Abas Wani, Horst-Christian Langowski: Food Packaging Materials, CRC Pres, Boka Ration New York London, 2017. 6. Rui M.S. Cruz,
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Pismene provjere i završni ispit
  Posebna naznaka
  -