Navigacija

Bojana Vukojević, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 310
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za sociologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Posebne sociologije viši asistent 1. jul 2021.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
N20-17 Religije svijeta
N20-23 Sociologija kulture i umjetnosti
N20-55 Digitalna kultura
N20-68 Digitalna kultura
S20-16 Sociologija religije
S20-17 Religije svijeta
S20-22 Sociologija kulture i umjetnosti
S20-37 Sociologija slobodnog vremena
S20-38 Društveni moral i radna etika
S20-44 Kulturni marketing
S20-58 Socijalna i kulturna antropologija
S20-60 Digitalna sociologija
S20-61 Digitalna kultura
S20-73 Savremeni duhovni izazovi
SR20-21 Socijalna patologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Stavovi studenata u Republici Srpskoj prema trep muzici: od dominantnih narativa ka aktuelnim muzičkim preferencijama

  ODNOS GENERACIJE Z PREMA RELIGIJI

  DOI https://doi.org/10.5937/politeia0-28829
  Časopis POLITEIA
  Godina 2020
  Autori Bojana Vukojević
  Volumen 10
  Broj 20
  Strana od 139
  Strana do 152
  Veb adresa https://aseestant.ceon.rs/index.php/politeia/article/view/28829

  WORKERS IN POST-SOCIALISM: BETWEEN CLAS AND NATIONAL IDENTITIES

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2020
  Autori Anđela Pepić i Bojana Vukojević
  Volumen 15
  Strana od 41
  Strana do 55
  Veb adresa https://www.sociolog.rs/godisnjak/socioloski_godisnjak_br15.pdf

  Young Africa on its way to the old continent - Stephen Smith: The scramble for Europe: Young Africa on its way to the old continent, Polity Press, Cambridge, 2019

  DOI doi: 10.5937/politeia0-24392
  Časopis POLITEIA
  Godina 2019
  Autori Bojana Vukojević
  Volumen 9
  Broj 18
  Strana od 189
  Strana do 191
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2614985&page=10&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d14985

  Sense of (Un) Belonging: Acculturation Experiences among Second Generation Migrants from Bosnia and Herzegovina

  DOI https://doi.org/10.11567/met.35.3.3
  Časopis Migracijske i etničke teme
  Godina 2019
  Autori Bojana Vukojević
  Volumen 35
  Broj 3
  Strana od 297
  Strana do 314
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=345823

  Transformacije religijskog identiteta u savremenom dobu

  Časopis Religija i tolerancija
  Godina 2018
  Autori Bojana Vukojević
  Volumen XVI
  Broj 29
  Strana od 77
  Strana do 88
  Veb adresa http://www.ceir.co.rs/ojs/index.php/religija/article/view/322

  Sociologija kafane. Đorđević D. B., ur. (2016): "Kafana: To sjajno treće mesto" (temat), u: Kultura - časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, br. 151, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

  Časopis POLITEIA
  Godina 2017
  Autori Bojana Vukojević
  Volumen 6
  Strana od 195
  Strana do 197

  Proizvodnja prostora i diskursa u multikulturalnom društvu

  Časopis Sociološki pregled
  Godina 2015
  Autori Bojana Miodragović
  Volumen XLIX
  Broj 3
  Strana od 325
  Strana do 336

  Izazovi obrazovanja u multikulturalnom društvu

  Časopis Zbornik radova Nova naučna edukativna misao
  Godina 2014
  Autori Bojana Miodragović
  Broj 5
  Strana od 1
  Strana do 8

Radovi sa skupova

  Interpretation Of Non-Verbal Signs In The Instant Internet Communication Via Viber And Facebook Messenger.

  Naučni skup Social Change In The Global World
  DOI 004.738.5:316.472.4
  Publikacija SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD
  Godina 2016
  Autori Nataša Jović, Borislav Vukojević i Bojana Miodragović
  Strana od 943
  Strana do 959

  Odgovornost u medijskom izvještavanju o suđenju Radovanu Karadžiću i krstu na Zlatištu.

  Naučni skup Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu
  DOI 10.7251/FPNZB0115191M
  Publikacija Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu
  Godina 2015
  Autori Bojana Miodragović
  Strana od 191
  Strana do 211
  Veb adresa http://medijskaslika.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/Medijska_slika-istr-o-odgov-nov-A_Bogdanic.pdf

Ostali radovi

  Sadržaji od značaja za lokalne zajednice – slabi programski zahtjevi i upitan udio u programima lokalnih emitera

  Izdavač Mediacentar
  Godina 2018
  Autori Bojana Vukojević
  Strana od 121
  Strana do 165

  Naučno-istraživački projekt: "Internaltional Self-report Delinquency Study – ISRD-3"

  Izdavač Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC)
  DOI 10.13140/RG.2.2.32145.12648
  Godina 2017
  Autori Almir Maljević, Vesna Šućur-Janjetović, Muhamed Budimlić, Nataša Jović, Bojana Miodragović i Srđan Vujović

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Istraživanje kulturnih potreba građana Republike Srpske"

  Godina 2017
  Autori Bojana Miodragović, Borislav Vukojević i Nataša Zeljić

  Importance Of The Family And Tradition For Second Generation Of Migrants From Bosnia And Herzegovina In Constructing Of Migrant Networks

  Izdavač University of Vienna, Franz Vranitzky Chair for European Studies & Federal Agency for Civic Education (Bundeszentrale für politische Bildung/bpb)
  Godina 2016
  Autori Bojana Miodragović

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: “Životni projekti mladih (re)emigranata iz BiH”

  Izdavač Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić, Dalibor Savić, Bojana Miodragović, Anđela Pepić i Nataša Jović

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu "Tumačenje neverbalnih poruka u trenutnoj internetskoj komunikaciji kod mladih"

  Izdavač Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Bojana Miodragović i Borislav Vukojević
  Veb adresa http://idi.fpnbl.org/tumacenje-neverbalnih-poruka-u-trenutnoj-internetskoj-komunikaciji-kod-mladih/

Knjige

  Priručnik za izradu seminarskih i završnih radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-720-8-7
  Godina 2018
  Autori Dalibor Savić, Borislav Vukojević i Bojana Vukojević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 110

  Multikulturalizam: uspon i pad jedne ideje

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-651-6-4
  Godina 2017
  Autori Bojana Miodragović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 85

  Naša ispovijest : žene žrtve rata iz Republike Srpske : 1992-1995.

  Izdavač Beograd : Ustanova za unapređenje ekonomske, naučno-tehničke, kulturne i sportske saradnje između Republike Srpske i Republike Srbije; Banja Luka : Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske : Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje
  ISBN 978-86-80248-03-5
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Vranješ i Bojana Vukojević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 435

Projekti

Jačanje kapaciteta za kvalitetna i uticajna istraživanja o transformacijama, radu i migracijama u Jugoistočnoj Evropi

RETLAMI-SEE je posvećen jačanju kapaciteta Univerziteta u Banja Luci.

Broj projekta 1251709
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim prof. dr Dalibor Savić
Bojana Vukojević, ma
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.09.2024.
Završetak projekta 31.08.2027.
Vrijednost projekta 779812.0 BAM

"Odliv mozgova" u BIH i šire: problemi,odgovori politika i ograničenja

Ovaj pilot projekat ima za cilj proučavanje ekonomskih, institucionalnih,društvenih i kultoroloških uzroka emigracije...

Broj projekta 1250137
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Bojana Vukojević, ma
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.07.2020.
Vrijednost projekta 8763.0 BAM