Navigacija

OA19SP9 - Studio projekat 9 – Hibridna arhitektura

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Studio projekat 9 – Hibridna arhitektura
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19SP9 obavezan 7 4P + 5V 10.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
SP7 pozitivno ocjenjen grafički rad SP7
Ciljevi izučavanja predmeta
Predavanja i vježbe imaju za cilj objedinjavanje i integrisano sagledavanje arhitektonske i urbanističke djelatnosti kroz ulogu arhitekte – između „zakona“ tržišta i postulata struke – kako proizvesti dobru arhitekturu, a odgovoriti na zahtjeve tržišta? Na primjerima lokalne i svjetske arhitekture, istorijskim i savremenim primjerima, istražuje se ova dualnost profesije. Okosnica izučavanja hibridne arhitekture postavlja se na liniji ideja o multifunkcionalnosti/funkcijama arhitektonskih i urbanih prostora, a prije toga na mono-funkcionalnosti. U odnosu na tipološko izučavanje arhitekture, ovaj predmet postavlja si za cilj razmišljanje van tzv. funkcionalističke arhitekture, te istraživanje i projektovanje po principu spajanja mnogostrukih funkcija arhitekture. Tako nastali hibridni pogrami mobilišu svu složenost vještina jednog arhitekte u nastojanju da projektuje iste u jedinstvene prostore koji bi u sintezi suštinski unaprjeđivali jedni druge.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Metod rada na predmetu je praktični, projektanstki sa ciljem proizvodnje idejnog urbanističko- arhitektonskog projekta ili rješenja sa arhitektonskim detaljima. Studenti se obučavaju u samostalnom radu i mišljenju na projektu u složenim prostornim i programskim kontekstima.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa tipološkim pristupom izučavanja arhitektonske djelatnosti. Izučavanja složenih tipologija javnih objekata. Razumijevanje funkcija arhitekture i programa u arhitekturi. Ekonomisanje u prostoru : kvalitet prostora. Izučavanje „hibridnih“ primjera u arhitekturi i urbanizmu. Projektovanje „hibrida“ u prostoru.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe (izrada grafičkog rada prema projektnom zadatku), HIBRID radionica, konsultacije i ispit.
Literatura
  1. This is a Hybrid, An analyses of mix-use buildings by a+t, Steven Holl, Vitoria-Gasteiz, 2011
  2. Milenković, V. Arhitektonska forma i multi-funkcija, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2004.
  3. Bernard Tschumi: Architecture concepts, Red is not a color, Rizzoli, 2012
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Kolokvijumi+grafički rad 90 poena; ispit 10 poena
Posebna naznaka
Pravo izlaska na ispit imaju samo studenti sa pozitivno ocjenjenim grafičkim radom i više od pola poena ostvarenih predispitnim obavezama, Svi studenti koji nemaju gore navedene uslove dužni su da ponovo pohađaju predmet.