Navigacija

Slavica Maletić

Projekti

Dielektrične osobine polimernih kompozita

Kondenzatori predstavljaju jedan od najbitnijih elektronskih elemenata koji je prisutan u skoro svakom elektronskom uređaju. Pronalaženje jeftinijih, efikasnijih i pri tome ekološki prihvatljivijih kondenzatora danas je imperative velikog broja razvojno-naučnih centara. Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija polimernih kompozita i nanokompozita sa stroncijum titanatom kao puniocem. Očekuje se da dielektrične osobine ovih kompozita značajno zavise od koncentracije punioca, veličine čestica punioca...

Broj projekta 1251180
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim doc. dr Zoran Popović
Nebojša Suvajčević
prof. dr Saša Papuga
doc. dr Miroslav Dragić
Biljana Pećanin
prof. dr Dragana Grujić
Slavica Maletić
Đorđe Vujčić, ma
Dijana Đukić
Branka Ružičić
Dragana Cerović
Duško Dudić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.12.2024.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Baterije nove generacije - elektronska baterija

Putem ovog projekta predstaviće se jedan novi koncept i prvi rezultati ispitivanja polimer-elektronske baterije. Odlike predložene baterije su jednostavnost, veoma niska proizvodna cijena, ekološka prihvatljivost, višedecenijski životni vek i odsustvo elektrohemijskih procesa, elektrode su metalni i polimerni filmovi (odvojeni vazduhom kao separatorom u početnoj fazi istraživanja)...

Broj projekta 1251137
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim Slavica Maletić
Dragana Cerović
Duško Dudić
Danijela Đukić
Julia Mofokeng
mr Danijela Vuković
doc. dr Miroslav Dragić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 15.10.2022.
Vrijednost projekta 21000.0 BAM