Navigacija

Duško Dudić

Projekti

Dielektrične osobine polimernih kompozita

Kondenzatori predstavljaju jedan od najbitnijih elektronskih elemenata koji je prisutan u skoro svakom elektronskom uređaju. Pronalaženje jeftinijih, efikasnijih i pri tome ekološki prihvatljivijih kondenzatora danas je imperative velikog broja razvojno-naučnih centara. Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija polimernih kompozita i nanokompozita sa stroncijum titanatom kao puniocem. Očekuje se da dielektrične osobine ovih kompozita značajno zavise od koncentracije punioca, veličine čestica punioca...

Broj projekta 1251180
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim Dijana Đukić
doc. dr Miroslav Dragić
Duško Dudić
prof. dr Saša Papuga
Dragana Cerović
prof. dr Dragana Grujić
Branka Ružičić
Đorđe Vujčić, ma
Slavica Maletić
Nebojša Suvajčević
Biljana Pećanin
doc. dr Zoran Popović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.12.2024.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Baterije nove generacije - elektronska baterija

Putem ovog projekta predstaviće se jedan novi koncept i prvi rezultati ispitivanja polimer-elektronske baterije. Odlike predložene baterije su jednostavnost, veoma niska proizvodna cijena, ekološka prihvatljivost, višedecenijski životni vek i odsustvo elektrohemijskih procesa, elektrode su metalni i polimerni filmovi (odvojeni vazduhom kao separatorom u početnoj fazi istraživanja)...

Broj projekta 1251137
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim Slavica Maletić
Julia Mofokeng
Dragana Cerović
Duško Dudić
doc. dr Miroslav Dragić
mr Danijela Vuković
Danijela Đukić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 15.10.2022.
Vrijednost projekta 21000.0 BAM