Navigacija

mr Saša Nježić

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23B Biofizika
ISF23P Fizika
ISM22PFBPML Fizičke osnove bioloških procesa na molekularnom nivou
ISM22PPGCMT Fizički principi savremenih medicinskih tehnika
ISDM18BF Biofizika
ISDM23MF Medicinska fizika
ISM07BI Biofizička istraživanja
ISM07BF Biofizika
ISM22MF Medicinska fizika
ISM22FOBP Fizičke osnove bioloških procesa na molekularnom nivou
ISM22FPSMT Fizički principi savremenih medicinskih tehnika
ISS07BFIZ Biofizika
ISF07FIZ Fizika
ISF19FIZ Fizika
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18BF Biofizika
ORT18BF Biofizika
ORT23MF Medicinska fizika
OSI18BF Biofizika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Collision of hydrogen molecules interacting with two grapheme sheets

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2017
  Autori Dragana Malivuk Gak i Sasa Njezic
  Strana od 167
  Strana do 170

  IMPACT OF AMORPHIZATION ON CRITICAL TEMPERATURE OF FERROMAGNET

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2016
  Autori Enes Skrgic, Dragana Malivuk Gak, Sasa Njezic i Zoran Rajilic
  Strana od 77
  Strana do 82

  POSSIBLE CAUSES OF CHANGE IN THE DIRECTION OF EARTH`S MAGNETIC FIELD

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2016
  Autori Dragana Malivuk Gak, Sasa Njezic, Enes Skrgic i Zoran Rajilic
  Strana od 173
  Strana do 177

  USING PERMUTATION ENTROPY FOR AFM DATA ANALYSIS

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Dragana Malivuk, Saša Nježić, Sreten Lekic, Enes Skrgic i Zoran Rajilic
  Strana od 111
  Strana do 116

  IMAGING A NANOSTRUCTURE BY THE LYAPUNOV EXPONENT COMPUTATION,

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2013
  Autori Sasa Njezic, Dragana Malivuk, Sreten Lekic, Sasa Sekulic, Enes Skrgic i Zoran Rajilic
  Strana od 58
  Strana do 61

  INTERACTION OF THE WAVE PACKET AND GRAPHENE SHEET AND CRITICAL TEMPERATURE OF HYDROGEN STORAGE

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2012
  Autori Dragana Malivuk, Saša Nježić, Sreten Lekic i Zoran Rajilic
  Strana od 111
  Strana do 115

  REGULARITY – CHAOS TRANSITION TEMPERATURE AND GUISBIERS – BUCHAILLOT EQUATION

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2010
  Autori Dragana Malivuk, Sasa Njezic, Sreten Lekic i Zoran Rajilic
  Strana od 94
  Strana do 97

Radovi sa skupova

  Primjena Softvera Mejpl u obradi nastavne jedinice potencijalna energija

  Naučni skup Zbornik izabranih radova
  Godina 2017
  Autori Sasa Njezic, Dragana Malivuk Gak, Enes Skrgic i Zoran Rajilic

  Materijali koji se koriste za izradu rendgen aparata

  Naučni skup Zbornik „Savremeni materijali“
  Godina 2011
  Autori Sasa Njezic i Radenko Reljic

  Uticaj veličine i oblika grafenskog lista na vrijeme zadržavanja molekula vodonika

  Naučni skup Zbornik „Savremeni materijali“
  Godina 2010
  Autori Saša Nježić, Dragana Malivuk, Svjetlana Mulaomerovic, Sreten Lekic i Zoran Rajilic

  Klasični i kvantni opis kretanja molekula u blizini grafena

  Naučni skup Zbornik radova „Savremeni materijali“
  Godina 2008
  Autori Zoran Rajilic, Sasa Njezic i Sreten Lekic

  Motion of a Hydrogen Molecule Near the Carbon Nanotube

  Naučni skup Proceedings International Congress of Serbian Society of Mechanics
  Godina 2007
  Autori Zoran Rajilic, Sreten Lekic i Sasa Njezic

  Interaction of the Doped Carbon nanotube and a Hydrogen Molecule

  Naučni skup Proceedings XVII Symposium on Condensd Matter Physics
  Godina 2007
  Autori Sreten Lekic, Sasa Njezic i Zoran Rajilic

  A Quantitative Description of the Individual Molecule Manipulability

  Naučni skup SEECCM06 First South – East Conference on Computational Mechanics
  Godina 2006
  Autori Zoran Rajilic, Saša Nježić i Sreten Lekic

  Nikola Tesla u obrazovanju

  Naučni skup Zbornik radova „Ideje Nikole Tesle“
  Godina 2005
  Autori Saša Nježić

  Literatura iz teorije relativnosti na našem jeziku

  Naučni skup Zbornik radova „100 godina teorije relativnosti“
  Godina 2005
  Autori Saša Nježić

  Simboličko određivanje mogućih stanja fluida u Lorencovom modelu

  Naučni skup Zbornik radova „Kongres fizičara SiCG“
  Godina 2004
  Autori Zoran Rajilic, sasa Njezic i Sreten Lekic

Projekti

Metal-organski okviri za kontrolisanu desorpciju i rastvaranje antihipertenziva bepridila u vodenoj sredini

etal-organski okviri će biti korišćeni kao nosači za adsorpciju slabo rastvorljivog lijeka bepridila u vodenosj sredini. Lijek će biti adsorbovan na porozni metal-organski okvir u monosloju da bi se povećala njegova aktivna površina i dostupnost rastvarača prilikom procesa rastvaranja. Povećanje rastvorljivosti bepridila bi povećalo njegovu bioraspoloživost i dostupnost u svakodnevnoj upotrebi. Ciljevi projekta su sljedeći: 1. sintetizovati...

Broj projekta 1251183
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Radovan Kukobat
Projektni tim mr Jovan Mikić
mr Saša Nježić
doc. dr Darko Bodroža
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Staniša Latinović, ma
prof. dr Ranko Škrbić
Sara Lakić, ma
Tijana Đuričić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 01.02.2025.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM