Navigacija

Staniša Latinović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
Katedre
 • Tehnološki fakultet - Katedra za prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla viši asistent 29. septembar 2022.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2O19KFMT Finansijski menadžment u kulturnom turizmu

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B02323 Osnove kvalitativne hemijske analize
B02422 Kvantitativne analitičke metode
B13544 Pekarski i tjesteničarski proizvodi modifikovanog nutritivnog sastava
B13545 Konditorski proizvodi modifikovanog nutritivnog kvaliteta
B13643 Proizvodi od voća i povrća modifikovanog nutritivnog sastava
B13644 Osvježavajuća bezalkoholna pića modifikovanog nutritivnog sastava
B14722 Tehnologija proizvoda od voća i povrća
B14726 Tehnologija bezalkoholnih pića
B14732 Kontrola kvaliteta u tehnologiji žita i brašna
B14822 Tehnologija žita, brašna i proizvoda od brašna
B14826 Tehnologija pekarstva i tjesteničarstva
B14827 Tehnologija konditorskih proizvoda
B14831 Kontrola kvaliteta u tehnologiji voća i povrća
B14835 Kontrola kvaliteta pekarskih i tjesteničarskih proizvoda
B14836 Kontrola kvaliteta konditorskih proizvoda

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Antioxidative Potential of Pomegranate Peel Extract: In Vitro and In Vivo Studies

  DOI 10.5937/scriptamed54-43453
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2023
  Autori Nebojša Mandić-Kovačević, Zoran Kukrić, Staniša Latinović, Tanja Cvjetković, Tanja Šobot, Zorislava Bajić, Uglješa Maličević, Sonja Marinković, Đorđe Đukanović, Snežana Uletilović i Relja Suručić
  Volumen 54
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 18

  THE POTENTIAL BIOACTIVITY OF THE WILD GROWN ROSEHIP (Rosa canina L.) AND POMEGRANATE (Punica granatum L.)

  DOI 10.5937/savteh2002014L
  Časopis Advanced technologies
  Godina 2020
  Autori Staniša Latinović, Mirjana Brkljača, Marina Vujasin, Zoran Kukrić i Božana Odžaković
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 14
  Strana do 18

Radovi sa skupova

  CHEMICAL CHARACTERIZATION OF COLD-PRESSED OIL FROM DIFFERENT VARIETIES OF HAZELNUTS

  Naučni skup XIV International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2023”
  DOI 631(048.3)(0.034.4)
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2023
  Autori Staniša Latinović, Nataša Lakić, Aleksa Kučinar, Srđan Ljubojević, Ana Velemir, Ladislav Vasilišin i Goran Vučić
  Strana od 689
  Strana do 689
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/

  Chemical properties of shelled and unshelled apricot seeds, physico-chemical and antioxidative characterization of oils obtained from these seeds

  Naučni skup XII Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju - STED 2023
  DOI ISSN 2637-3298
  Publikacija Proceeding
  Godina 2023
  Autori Staniša Latinović, Nataša Lakić, Ladislav Vasilišin i Goran Vučić
  Strana od 95
  Veb adresa https://stedconference.com/index.php/proceedings/

  Chemical composition and anti-oxidative oil activity obtained from seeds Rubus Idaeus L. and Rubus Fruticosus L.

  Naučni skup XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Godina 2018
  Autori Staniša Latinović, Nataša Ivković, Senad Krivdić, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić i Zoran Kukrić
  Strana od 414
  Strana do 420
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  Characterization of oil from raspberry and blackberry seeds

  Naučni skup Sixth International Scientific Conference "June 5 th-World Environment Day"
  Publikacija Sixth International Scientific Conference "June 5 th-World Environment Day", The Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Senad Krivdić, Staniša Latinović, Nataša Ivković, Mirjana Milošević, Ivan Samelak, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin i Zoran Kukrić
  Strana od 38

Projekti

Poboljšanje skladišne stabilnosti proizvoda od voća i povrća u skladu sa principima cirkularne ekonomije

Srbija je značajni proizvođač jezgrastog voća ( 18 000 t ukupno, od toga 8000 t u Vojvodini). Na tržištu regiona kao i Evropske unije nema manjka otkupa ovih proizvoda. U Srbiji i u Republici Srpskoj postoji prostor za proširenjem prizvodnje i prerade jezgrastog voća. Sa sve većom potražnjom za prerađenom hranom spremnom za upotre...

Broj projekta 1251163
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Božana Odžaković
Projektni tim Biljana Cvetković
Staniša Latinović, ma
prof. dr Pero Sailović
Jovana Kojić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.02.2023.
Završetak projekta 29.02.2024.
Vrijednost projekta 4891.0 BAM