Navigacija

Marija Krivokuća

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Correlation of Serum and Ionized Calcium in Patients with Calcium Nephrolithiasis

  DOI 10.5455/medarh.2014.68.279-281
  Časopis Medical Archives
  Godina 2014
  Autori Snježana Milićević, Radojka Bijelić, Branislava Jakovljević, Marija Krivokuća i Vladimir Krivokuća
  Volumen 4
  Broj 68
  Strana od 272
  Strana do 276

Radovi sa skupova

  Dijeteski suplementi i herbalni lekoviti proizvodi-razlike i sličnosti

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Publikacija 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015. Teslić, Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća i Mirjana Đermanović
  Strana od 28

  Bezbjednost upotrebe kreatin monohidrata kao suplementa

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Publikacija 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015. Teslić, Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća i Mirjana Đermanović
  Strana od 27

  Analiza hemijskih parametara u flaširanim gaziranim vodama

  Naučni skup Osmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Mirjana Đermanović, Vesna Antunović i Dijana Jelić

  Ispitivanje kvaliteta flaširanih negaziranih voda i vode gradskog vodovoda

  Naučni skup Osmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Mirjana Đermanović, Vesna Antunović i Dijana Jelić

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon- selektivne elektrode

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Valentina Topić Vučenović i Dijana Jelić

  Potenciometrijsko određivanje fluorida u zelenim čajevima

  Naučni skup III Kondgres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Godina 2015
  Autori Marija Krivokuća, Nina Umićević i Dijana Jelić

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon-selektivne elektrode

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova. III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sarajevo, 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Valentina Topić Vučenović i Dijana Jelić
  Strana od 181
  Strana do 182

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Mirka Šarović Vukajlović i Marija Krivokuća
  Strana od 14