Navigacija

prof. dr Zdenka Krivokuća
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
051/234-101
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za anatomiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Anatomija redovni profesor 16. jul 2004.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23A Anatomija
ISF23AH Anatomija sa histologijom
ISM22A Anatomija
ISM22VACPNS Virtuelna anatomija centralnog nervog sistema i perifernog nervnog sistema
ISDM18A Anatomija
ISM07A Anatomija
ISM07VA Virtualna anatomija CNS i PNS
ISM22A Anatomija
ISM22VACNS Virtuelna anatomija centralnog nervog sistema i perifernog nervnog sistema
ISS07ADA Anatomija i dentalna anatomija
ISF07AHIS Anatomija sa histologijom
ISF19AH Anatomija sa histologijom
Akademske studije prvog ciklusa
OS23A Anatomija
OBA18AERF Anatomija | Embriologija i razvoj fetusa
OZNJ07AHE Anatomija, histologija i embriologija
OZNJ16AHE Anatomija | Histologija i embriologija
OMLD18AIH Anatomija i histologija
ORT18ANA Anatomija
OS18A Anatomija
OSI18A Anatomija
OFT18A Anatomija
OFT18FALS Funkcionalna anatomija lokomotornog sistema

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa
1NFN Funkcionalna anatomija
1SFAN Funkcionalna anatomija
OSN20OSA Osnove anatomije
OFVS20OA Osnove anatomije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Stereological analysis of vascular network of subcortical auditory centers

  DOI 10.5937/BII2202139B
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2022
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća i Igor Sladojević
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 139
  Strana do 145
  Veb adresa https://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/article/289

  Promjene neurona i krvnih sudova substantiae nigrae kod čovjeka tokom starenja - morfometrijsko istraživanje

  DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.05
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Božo Krivokuća
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

  Ekspresija kolagena tipa I u neizmenjenim i osteoartritičnim meniskusima zgloba kolena čoveka

  DOI 10.2298/MPNS1602016S
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Slavko Manojlović
  Volumen 69
  Broj 1-2
  Strana od 16
  Strana do 23
  Veb adresa http://dlv.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/MedicinskiPregled1-2-2016comp.pdf

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 89
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2015/12/6-2-01-Gajanin.pdf

  Sterološka analiza melanocitnih promjrna kože

  Vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF) u melanocitnim kožnim promjenama

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2012
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Tatjana Bućma
  Volumen 43
  Strana od 85
  Strana do 90
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_43_2.pdf

  Expression of vascular endothelial growth factor in melanocytic nevi

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže jedara okulogirnih živaca

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Volumen 64
  Broj 3-4
  Strana od 143
  Strana do 147
  Veb adresa http://www.dlv.org.rs/images/phocagallery/medicinski-pregled/MedicinskiPregled3-4-2011.pdf

  Morfološka i topografska analiza krvnih sudova cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2011
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Vesna Gajanin
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2012/10/Bucma-vol-3.pdf

  Significance of vascular endothelial growth factor expression in skin melanoma

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2010
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Kristina Kostić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Volumen 67
  Broj 9
  Strana od 747
  Strana do 754
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2010/0042-84501009747G.pdf

  Survey of attitudes towards curriculum reforms among medical teachers in different socio-economic and cultural environments.

  DOI : 10.1080/01421590701589201
  Časopis Medical Teacher
  Godina 2007
  Autori Vladimir Šimunović, Zdenka Krivokuća, Darko Hren, Siniša Ristić, Hans Sonntag, Hans Verhaaren, Ana Marušić i Matko Marušić
  Volumen 29
  Broj 8
  Strana od 833
  Strana do 835

  A comprehensive assessment of medical schools in Bosnia and Herzegovina

  DOI https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02626.x
  Časopis Medical Education
  Godina 2006
  Autori Vladimir Šimunović, Zdenka Krivokuća, Hans Sonntag, Jens Dorup, Dejan Bokonjić, Henry Verharen i Axel Horsel
  Volumen 40
  Broj 12
  Strana od 1162
  Strana do 1172
  Veb adresa https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02626.x

  Stereološka analiza vaskularne mreže i neurona opštih somatomotornih jedara kranijalnih nerava

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Igor Sladojević
  Volumen 45
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 35
  Veb adresa http://publisher.medfak.ni.ac.rs/2006-html/1-broj/Zdenka%20Krivokuca-saz.htm

  : Stereological analysis of the human pons vascular network.

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2003
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Tatjana Bućma
  Volumen 42
  Strana od 21
  Strana do 26

  Vascular network of pre-central gyrus of frontal lobe in human brain - morphometric and clinical characteristics

  Časopis Scripta Scientifica Medica, Varna, Bulgaria
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Tatjana Bućma
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 73
  Strana do 74

  Microsurgical anatomy and clinical significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply.

  Časopis Scripta Scientifica Medica, Varna, Bulgaria
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, Tatjana Bućma i Radoslav Gajanin
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 74
  Strana do 75

  Stereologic analysis of the vascular network in substantia nigra of man.

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2001
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Tatjana Bućma
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 78
  Strana do 82

  Stereološka analiza vaskularne mreže nucleus lentiformis-a.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2001
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 32
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 5

  SPINALNI TUMORI-ispitivanja na Neurološkoj klinici u Banjaluci.

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2000
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 11
  Strana do 16

  Živac šatora malog mozga (Ramus tentorii nervi ophtalmici)

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1999
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 30
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 13

  The effects of electromagnetic field on epithelium of proximal renal tubules at rats.

  Časopis Folia anatomica
  Godina 1999
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 27
  Broj 1
  Strana od 57
  Strana do 58

  Volume density of the caudate nucleus vascular net of man

  Časopis Folia anatomica
  Godina 1999
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 27
  Broj 1
  Strana od 16
  Strana do 17

  Neki praktični neuro-onkološki problemi sa posebnim osvrtom na tumore centralnog nervnog sistema (CNS)

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 1999
  Autori Milan Arbutina, Milorad Žikić, Siniša Miljković, Tamara Macikić Rabi, Zdenka Krivokuća, Zoran Vujković, A. Jovanović, Vlado Đajić, Nataša Petrović i S. Đorđević
  Volumen 7
  Broj 1-4
  Strana od 4
  Strana do 16

  The effects of acetylsalicylic acid on rat renal proximal tubules

  Časopis Folia anatomica
  Godina 1998
  Autori Amela Matavulj, Zdenka Krivokuća, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Lukač Tamara i Tatjana Bućma
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 52
  Strana do 53

  Morphological caracteristic of man's nucleus caudatus and their clinical importance.

  Časopis Folia anatomica
  Godina 1998
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 26
  Broj 2
  Strana od 96
  Strana do 97

  Prilog proučavanju arterijske vaskularizacije usana.

  Časopis Folia anatomica
  Godina 1996
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 24
  Broj 2
  Strana od 28
  Strana do 29

  Volumenski i površinski udio žljezdanog tkiva humanog nadbubrega u endotoksinskom šoku.

  Časopis Folia anatomica
  Godina 1996
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 2
  Broj 24
  Strana od 68
  Strana do 69

  Changes in rat renal proximal tubule epithelium after E.coli endotoxin treatment:Morphometric and morphologic analyses

  Časopis Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab
  Godina 1995
  Autori Zdenka Krivokuća, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Ranko Škrbić
  Volumen 3
  Broj 4
  Strana od 405
  Strana do 411

  Numerički odnosi normalnih adrenokortikalnih ćelija i adrenokortikalnih ćelija u endotoksinskom šoku.

  Časopis Folia anatomica
  Godina 1994
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 21
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 20

  Ultrastrukturni stereološki parametri epitelnih stanica alveolarnog duktulusa i postovulatorne ženske dojke.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1992
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 1
  Broj XXVII
  Strana od 1
  Strana do 5

  Morfometrijska analiza zone fascikulate i retikularis humanog nadbubrega u endotoksinskom šoku

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1992
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 1
  Broj XXVII
  Strana od 1
  Strana do 5

  Numerički odnosi stanica alveolarnog duktulusa ženske dojke prije i poslije menopauze.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1990
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 1/2
  Broj XXV
  Strana od 25
  Strana do 31

  Numerički odnosi krvnih sudova humanog talamusa.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1990
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen XXV
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 23

  Morfometrijski parametri zone glomeruloze normalne humano nadbubrežne žlijezde.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1989
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 3/4
  Broj XXIV
  Strana od 29
  Strana do 33

  Utjecaj 1,25 – dihidroksiholekalciferola na parametre indukcijom stvorene kosti u štakora.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1986
  Autori Zdenka Krivokuća
  Volumen 3/4
  Broj XXI
  Strana od 17
  Strana do 22

Radovi sa skupova

  Morfološke karakteristike arteriae cerebelli inferior anterior

  Naučni skup Dvadeset godina sekcije za kliničku i primjenjenu anatomiju Srpskog lekarskog društva- dostignuća i perspektive SEMINAR
  Publikacija Zbornik sažetaka seminara Srpskog lekarskog društva Srbije
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Mirka Šarović Vukajlović
  Strana od 6

  Semikvantitativna i kvantitativna analiza kolagena tipa I u meniskusima osteoartritičnog zgloba koljena

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Slavko Manojlović i Vesna Gajanin
  Strana od 163
  Strana do 164

  Starenje substantiae nigrae kod čovjeka

  Naučni skup 5. kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Svetozar Krivokuća
  Strana od 12
  Strana do 12

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup Peti kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin i Đuka Ninković-Baroš

  Kvantitativna analiza morfoloških promjena sinovijalne membrane u osteoartritisu zgloba koljena

  Naučni skup Peti Kongres srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnih učešćem
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Slavko Manojlović
  Strana od 25
  Strana do 25

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup 4 Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelosti 4 Kongresa doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Mirka Šarović Vukajlović, Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 332
  Strana do 333

  Microsurgical anatomy and clinical significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply

  Naučni skup Naučni skup društva anatoma Srbije i Crne Gore
  Publikacija Scripta scientifica medica
  Godina 2015
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, Tatjana Bućma i Radoslav Gajanin
  Strana od 74
  Strana do 74

  Lokalizacija i histološki tip melanocitnih tumora kože

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med, 2011; 42 (suppl.1)
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Strana od 31
  Strana do 35

  Ekspresija kolagena tipa I u neizmijenjenom i osteoartritičnom meniskusu zgloba koljena čovjeka

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin i Slavko Manojlović
  Strana od 76

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Mirka Šarović Vukajlović i Marija Krivokuća
  Strana od 14

  Korelacija sinovitis skora i sedimentacije krvi kod pacijenata sa osteoartritisom zgloba koljena

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, Slavko Manojlović, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Strana od 118

  Quantitative analysis of arterial network of extraocular motor nuclei

  Naučni skup 5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy and 1st Paneuropean Meeting of Anatomists
  Publikacija Abstract book
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Strana od 102

  The Establishment of a Medical Faculty Advisory Board for the development of curricula in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 15. Grazer Konferenz-Qualität der Lehre: Teaching and Learning-Expanding our Resources
  DOI 10.3205/11grako3
  Publikacija Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2012. Doc11grako34.
  Godina 2011
  Autori Nurka Pranjić, Želimir Erić, Ursula MacEvilly, Andre Govaer, Richard Maerz, Chris Van Keer, Geert De Lepeleer, Maeve Moynihan, Azra Kurtić, Semra Čavaljuga, Maida Rakanović-Todić, Monia Ivanković, Siniša Ristić, Dino Mujkić, Farid Ljuca, Zdenka Krivokuća, Bakir Mehić, Ljerka Ostojić, Zdravko Marić, Alma Kadić, Merisa Imamović-Kuluglić, Amela Lolić i Mensura Kudumović
  Veb adresa http://www.egms.de/static/de/meetings/grako2011/11grako34.shtml

  The Establishment of a Medical Faculty Advisory Board for the development of curricula in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 15. Grazer Konferenz – Qualität der Lehre: Teaching and Learning – expanding our resources. Wien, Österreich, 28.-30.04.2011.
  DOI doi: 10.3205/11grako34
  Publikacija Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2012. Doc11grako34
  Godina 2011
  Autori Zdenka Krivokuća, Nurka Pranić, Želimir Erić, Richard Maerz, Andre Govaer, Maeve Moynihan i Semra Čavaljuga

  Distribucija melanocitnoh promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu

  Naučni skup 2. kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević

  Distribucija melanocitnih promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu: klinički značaj

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Strana od 19

  Morfometrijske karakteristike ekstraokularnih motoneurona

  Naučni skup II kongres Srpskog anatomskog društva
  Godina 2008
  Autori Igor Sladojević i Zdenka Krivokuća

  Imunohistohemijska analiza melanocitnih promjena kože. Zbornik sažetaka.

  Naučni skup II Kongres anatomskog društva.
  Godina 2008
  Autori Vesna Gajanin, Radoslav Gajanin i Zdenka Krivokuća

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Naučni skup I kongres Srpskog anatomskog društva sa međunarodnim učešćem
  Godina 2006
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Zdenka Krivokuća

  Stereological analysis of the motor nucleus of the trigeminal nerve

  Naučni skup The first congress of physiological sciences of Serbia and Montenegro with international participation „Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy“
  Godina 2005
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća i Vesna Gajanin

  Stereological analysis of sensory nuclei of trigeminal nerve

  Naučni skup XVIII international symposium of morphological sciences
  Godina 2005
  Autori Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Tatjana Bućma

  Correlation of stereological parameters of subcortical auditory centres

  Naučni skup XVIII international symposium of morphological sciences
  Godina 2005
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća i Igor Sladojević

  Arterije ponsa čovjeka - morfološka analiza i kliničke karakteristika.

  Naučni skup Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi, Novi sad 2003
  Publikacija Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi
  Godina 2003
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Radoslav Gajanin i Božo Krivokuća
  Strana od 71
  Strana do 76

  Microsurgical anatomy and clinical significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply.

  Naučni skup Fifth International Symposium of Clinical Anatomy
  Publikacija Scripta scientifica medica 2002;
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, Tatjana Bućma i Radoslav Gajanin
  Strana od 74
  Strana do 74

  Meningioma infiltrating the parietal bone and subcutaneous tissue of the skull.

  Naučni skup 9th YUGOSLAV CONGRESS OF PATHOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Archive of Oncology
  Godina 2001
  Autori Suzana Deura, Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Zdenka Krivokuća i Zoran Dimitrijević
  Strana od 173
  Strana do 175
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol9/PDFVol9/V9S1-10-Extended-Abstracts.pdf

  Morbus Gaucher-tip 3: prikaz slučaja

  Naučni skup V kongres neurologa Jugoslavije
  Godina 2000
  Autori Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, Milan Arbutina, Duško Račić i Zdenka Krivokuća
  Strana od 127

  Funkcionalna onesposobljenost bolesnika oboljelih od intracerebralnog krvavljenja

  Naučni skup Peti kongres neurologa Jugoslavije
  Godina 2000
  Autori Vlado Đajić, M Kovačević, Milan Arbutina, V Karadža, Aleksandra Dominović-Kovačević, Sanja Grgić, Zoran Vujković, Duško Račić, D Ećim, Zdenka Krivokuća, N Petrović i Zoran Vukojević
  Strana od 54

  STEREOLOGICAL ANALYSIS OF THE CAUDATE NUCLEUS'S VASCULAR NET OF MAN

  Naučni skup The IVth National Congress of the Romanian Society of anatomists and I st Congress of the Anatomy of the Medical Union of Balkans and Black Sea region countries
  Godina 2000
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Dušan Šuščević, Goran Spasojević i Zoran Obradović

  THE CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ANATOMICAL VARIATIONS OF NEUROCRANIUM

  Naučni skup The IVth National Congress of the Romanian society of anatomists and the Ist Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea region countries. Romania
  Godina 2000
  Autori Dušan Šuščević, Zdenka Krivokuća, Goran Spasojević, Zoran Obradović, Tatjana Bućma i Željko Karan

  Meningeom koji infiltriše parijetalnu kost i potkožno tkivo.

  Naučni skup V kongresa Neurologa Jugoslavije Zlatibor
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2000
  Autori Radoslav Gajanin, Zdenka Krivokuća i Zoran Dimitrijević
  Strana od 96
  Strana do 96

  Uticaj prodora krvi u komorni sistem mozga na ishod intracerebralnog krvavljenja

  Naučni skup Inovacije znanja iz urgentne medicine - knjiga apstrakta
  Godina 1999
  Autori Vlado Đajić, Miroslav Kovačević, Milorad Žikić, Milan Arbutina, Zoran Vujković, Zdenka Krivokuća, Duško Račić i Siniša Miljković

  Epidemiologija glavobolja u vanrednim uslovima

  Naučni skup Drugi jugoslovenski simpozijum o glavoboljama
  Godina 1998
  Autori Zdenka Krivokuća, Milan Arbutina, V Karadža, Zoran Vukojević, Sanja Grgić i Siniša Miljković
  Strana od 45

Ostali radovi

  Morfometrijske karakteristike ekstraokularnih motoneurona

  AMI- 4EUROPE (Advanced, Cross-Disciplinary & Integrated Medical Imaging for all Europeans through a Network of Regional Clusters and Development Strategies

  Godina 2010
  Autori Zdenka Krivokuća

  Stereometrijsko i kliničko istraživanje melanocitnih promjena kože", 2007.

  Godina 2007
  Autori Zdenka Krivokuća

  CDP+ projekat "Course ANATOMY",

  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća

  STAKA- The role of the stakeholders in quality assurance procedures at BIH medical faculties

  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća

  ECTS-BIH: Introducing European credit transfer system on Medical faculties in Bosnia and Herzegovina

  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća

  Vaskularne lezije talamusa: stereometrijska i topografska analiza

  REFINE (Reform of Nursing Education in Bosnia & Herzegovina)

  Godina 2005
  Autori Zdenka Krivokuća

  . INTEL - M Integrated Learning in Medicine,

  Godina 2004
  Autori Zdenka Krivokuća

Knjige

  ANATOMIJA ČOVJEKA

  Izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka
  ISBN 978-99938-38-11-1
  Godina 2009
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Goran Spasojević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 357

  Moždani i kičmeni živci: ilustrovani kompendijum

  Izdavač Savremena administracija Beograd
  ISBN 9788638707669
  Godina 2006
  Autori Vera Draganić, Radmila Gudović, Zdenka Krivokuća, Nela Pušlaš i Laslo Puškaš
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 94

  Plastination in anatomy teaching

  Izdavač Grafid Banjaluka
  ISBN 99938-42-21-4
  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Constantin Mircea Sora
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 41

  Praktikum iz anatomije za studente farmacije

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-42-05-2
  Godina 2003
  Autori Zdenka Krivokuća i Goran Spasojević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 79

  ANATOMIJA priručnik za ponavljanje gradiva

  Izdavač Medicinski Fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7496-013-8
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Goran Spasojević, Tatjana Bućma i Zoran Obradović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 450

  ANATOMIJA priručnik za ponavljanje gradiva

  Izdavač Medicinski Fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7496-013-8
  Godina 2000
  Autori Zdenka Krivokuća, Dušan Šuščević, Goran Spasojević, Tatjana Bućma i Zoran Obradović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 337

Projekti

Obezbjeđivanje i održavanje opreme i prostora za naučnoistraživački rad

Razvojem novih tehnika istraživanja u medicini, koja se baziraju na analizi ćelijskih struktura, genoma i imunohistohemijske ekspresije pojavila se potreba za nabavkom nove istraživačke opreme za realizaciju ovakvih radova. Analiza slika igra veoma važnu ulogu u medicinskim istraživanjima. Ona je postala moćan naučni alat i nudi čitav niz mjerenja optičkih parametara i karakteristika objekata boja...

Broj projekta 8307107
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Krivokuća
Projektni tim prof. dr Igor Sladojević
prof. dr Radoslav Gajanin
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Nabavka opreme za naučnoistraživački rad

Nabavka opreme za načnoistraživački rad: mikroskopska kamera, mikroskop i softver za digitalnu obradu slike. Zahtjevi za publikovanjem u svjetski priznatim časopisima sa impakt faktorom, edukacija studenata, master i doktoranata kao i postdotoranata...

Broj projekta 8307105
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Krivokuća
Projektni tim prof. dr Igor Sladojević
prof. dr Radoslav Gajanin
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2017.
Završetak projekta 31.01.2018.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM