Navigacija

prof. dr Branislava Jakovljević
redovni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za onkologiju i radioterapiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Onkologija i radioterapija redovni profesor 27. jun 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM13OR Onkologija sa radioterapijom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Epidemiology and Diagnostics of Prostate Cancer During COVID-19 Pandemic

  DOI doi: 10.5455/ijbh.2020.8.93-100,
  Časopis International Journal on Biomedicine and Healthcare
  Godina 2020
  Autori Snježana Milićević, Radojka Bijelić, Nebojša Grbić i Branislava Jakovljević
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 93
  Strana do 100

  Učestalost testikulrane mikrolitijaze kod pacijenta sa karcinomom testis

  Časopis Bilten ljekarske komore
  Godina 2018
  Autori Branislava Jakovljević, Snježana Milićević, Siniša Maksimović, Anđa Ćazić, Dejan Ćazić, Dejan Đokanović, Aleksandra Salapura i Milka Vještica
  Volumen 28
  Broj 26
  Strana od 1
  Strana do 5
  Veb adresa www.ljkzedo.ba

  Imunohistohemijski markeri: karcinoembrionalni antigen, p53, Ki 67 i proliferišići nuklearni antigen kao prognostički faktori karcinomoma kolona i rektuma

  DOI 10.7251/BII1801008M
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2018
  Autori Siniša Maksimović, Branislava Jakovljević, Zdenka Gojković i Zlatko Maksimović
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 8
  Strana do 15
  Veb adresa www.biomedicinskaistrazivanja.com

  Kvalitet života nakon gastrektomije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2018
  Autori Jovan Ćulum, Branislava Jakovljević, Darko Jović, Aleksandar Jakovljević, Ljiljana Tadić-Latinović, Marinko Domuzin i G Guzijan
  Strana od 37
  Strana do 42

  Kvalitet života nakon gastrektomije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2018
  Autori Jovan Ćulum, Darko Jović, Ljiljana Tadić-Latinović, Aleksandar Jakovljević, Branislava Jakovljević, Marinko Domuzin i Gordana Guzijan
  Volumen 49
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 42

  Lymph Node Metastases Papillary Thyroid Carcinoma and their Importance in Recurrence of Disease .

  DOI 10.5455/medarh.2018.72.108-111
  Časopis Medicinski arhiv
  Godina 2018
  Autori Siniša Maksimović, Branislava Jakovljević i Zdenka Gojković
  Volumen 72
  Broj 2
  Strana od 108
  Strana do 111
  Veb adresa http://www.medarch.org/

  Testicular Tumors – Occurrence of Retroperitoneal Lymphadenomegaly at the Time of Diagnosis

  DOI doi: 10.18575/msrs.sm.e.18.07
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2018
  Autori Branislava Jakovljević, Siniša Maksimović, Snježana Milićević i Dejan Đokanović
  Volumen 49
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 47

  Duplex System with Ectopic Ureter Opens into the Posterior Urethra: Case Report

  DOI doi: 10.5455/medarh.2018.72.145-147
  Časopis Medical Archives
  Godina 2018
  Autori Snježana Milićević, Radojka Bijelić, Vladimir Krivokuća i Branislava Jakovljević
  Volumen 72
  Broj 2
  Strana od 145
  Strana do 147

  ntensity modulated radiation therapy vs 3D conformal radiotherapy in the radical treatment prostate cancer – analysis of acute and late toxicity. Materia Medica 2018; 34(2):1626-1633

  Časopis Materia medica
  Godina 2018
  Autori Slavica Marić, Ljiljana Tadić-Latinović, Branislava Jakovljević, Milan Žigić, Pavle Banović, Aleksandar Kostovski i Goran Kolarević

  Metastatic germ cell tumor with complete response-7 years follow up

  Časopis International Journal of Research in Medical Sciences
  Godina 2017
  Autori Branislava Jakovljević, Dejan Đokanović, Snježana Milićević, Anđa Škobić, Dejan Ćazić i Vladimir Krivokuća
  Volumen 12
  Broj 5
  Strana od 5443
  Strana do 5446

  Značaj 4DCT simulacije u preciznom definisanju ciljnog volumena intenzitetom modulisanog zračnog tretmana karcinoma pluća. Materia medica 2017;33(1):1487-1493.

  Časopis Materia medica
  Godina 2017
  Autori Slavica Marić, Ljiljana Tadić-Latinović, Branislava Jakovljević, Pavle Banović, Aleksandar Kostovski, Milomir Milaković i Dražan Jaroš

  Thrombocytosis as a predictor of thromboembolic complications in patients with malignant diseases

  Časopis International Journal of Research in Medical Sciences
  Godina 2017
  Autori Branislava Jakovljević, S Maksimović, Aleksandar Jakovljević, Darko Jović, Ljilja Latinović, Jovan Ćulum, Nebojša Trkulja, S Sibinčić i A Spahić
  Volumen 5
  Broj 6
  Strana od 2506
  Strana do 2511

  The incidence of the pathological spermiogram findings in patients with testicular germ cell tumors

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2017
  Autori Branislava Jakovljević, Snježana Milićević, Siniša Maksimović i Anđa Ćazić
  Volumen 23
  Broj 2,3
  Strana od 79
  Strana do 82

  Analiza odstupanja statusa hormonskih receptora za epidermalni faktor rasta 2 u uzrocima dobijenim iglenom biopsijom i hirurškim uzorkom kod obolelih od invazivnog karcinoma dojke

  Časopis Materia medica
  Godina 2016
  Autori Ljilja Latinović Tadić, Živka Eri, Darko Jović, Aleksandra Salapura, Jovan Ćulum, Branislava Jakovljević, Ilija Baroš i Slavica Marić
  Volumen 32
  Broj 1
  Strana od 1371
  Strana do 1375

  Analiza odstupanja statusa hormonskih receptora i receptora za epidermalni faktor rasta 2 u uzorcima dobijenim iglenom biopsijom i hirurškim uzorkom kod oboljelih od invazivnog karcinoma dojke. Materia Medica 2016;32(1):1371-1376.

  Analiza odstupanja statusa hormonskih receptora i receptora za epidermalni faktor rasta 2 u uzorcima dobijenim iglenom biopsijom i hirurškim uzorkom kod obolelih od invaziivnog karcinoma dojke

  Časopis Materia medica
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Živka Eri, Darko Jović, Aleksandra Salapura, Jovan Ćulum, Slavica Marić i Branislava Jakovljević
  Volumen 32
  Broj 1
  Strana od 1371
  Strana do 1376

  Definisanje vaskularnih kožnih teritorija septokutanih krvnih sudova podlaktice sa posebnim osvrtom na njihovu primjenu u hirurgiji fasciokutanih reženjeva

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2016
  Autori Darko Jović, Aleksandar Jakovljević, Jovan Ćulum, Branislava Jakovljević, Ljilja Latinović, Olivera Kosovac i Darko Lukić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 34
  Strana do 36

  Aneurizma donje pankreatikoduodenalne arterije udružena sa karcinomom glave pankreasa

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Jovan Ćulum, Darko Golić, Aleksandar Guzijan, Darko Jović, Branislava Jakovljević, Aleksandar Jakovljević i Davor Grahovac
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 73
  Strana do 75

  Mikrohirurška anatomija septokutanih krvnih sudova zadnje međukoštane arterije

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Darko Jović, Aleksandar Jakovljević, Jovan Ćulum, Branislava Jakovljević, Marinko Domuzin i Darko Lukić
  Volumen 21(2)
  Broj 2
  Strana od 129
  Strana do 131
  Veb adresa www.ukcs.ba

  Encrustation of the Ureteral Double J Stent Encrustation of the Ureteral Double J Stent in Patients with a Solitary Functional Kidney – a Case Report

  DOI 10.5455/medarh.2015.69.140-144
  Časopis Medical Archives
  Godina 2015
  Autori Snježana Milićević, Radojka Bijelić i Branislava Jakovljević
  Volumen 4
  Broj 69
  Strana od 140
  Strana do 144

  Correlation of Parathormone and the Serum Values of Acidum Uricum with Calcium Nephrolithiasis Examined by Three Different Methods of Diagnostics

  DOI 10.5455/aim.2015.23.132-135
  Časopis Acta informatica medica
  Godina 2015
  Autori Snježana Milićević, Radojka Bijelić i Branislava Jakovljević
  Volumen 3
  Broj 23
  Strana od 132
  Strana do 135

  Correlation of Serum and Ionized Calcium in Patients with Calcium Nephrolithiasis

  DOI 10.5455/medarh.2014.68.279-281
  Časopis Medical Archives
  Godina 2014
  Autori Snježana Milićević, Radojka Bijelić, Branislava Jakovljević, Marija Krivokuća i Vladimir Krivokuća
  Volumen 4
  Broj 68
  Strana od 272
  Strana do 276

  Microvessel density and VEGF expression in lung adenocarcinoma- prognostic significance.

  Časopis Pneumon
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Živka Eri, Slavica Knežević Ušaj, Nataša Tanasković, Aleksandra Salapura, Branislava Jakovljević, Ilija Baroš i jelena Stanić
  Volumen 51
  Broj 1-2
  Strana od 33
  Strana do 41
  Veb adresa www.respiron.rs

  Treatment of Vesicovaginal Fistulas: an Experience of 30 Cases

  DOI 10.5455/medarh.2013.67.266-269
  Časopis Medical Archives
  Godina 2013
  Autori Snježana Milićević, Vladimir Krivokuća, Vesna Ećim-Zlojutro i Branislava Jakovljević
  Volumen 4
  Broj 67
  Strana od 266
  Strana do 269

  The prognostic value of MMP-9 expression in lung adenocarcinoma.

  Časopis ARCHIVE OF ONCOLOGY
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Aleksandra Salapura, Živka Eri, Slavica Knežević Ušaj, Milana Panjković, Ljiljana Amidžić, Ilija Baroš i Branislava Jakovljević
  Volumen 21
  Broj 3-4
  Strana od 109
  Strana do 114

  Testicular cancer- case report of the patient with retroperitoneal advanced disease.

  Časopis Medical investigations. The Journal of the School of Medicine, University of Belgrade
  Godina 2011
  Autori Branislava Jakovljević, Snježana Milićević, Gordana Grubor, Aleksandra Salapura, Ljiljana Tadić-Latinović i Radmila Rašeta
  Volumen 45
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 16

  Učestalost karcinoma digestivnog trakta kod pacijenata sa fokalnim promjenama u jetri i nepoznatim primarnim mjestom tumora.

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2010
  Autori Branislava Jakovljević, Dragan Kostić, Siniša Maksimović, Jovan Ćulum, Ljiljana Tadić-Latinović i Aleksandra Salapura
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 177
  Strana do 183

  Focal hepatic lesions and hepatocellular carcinoma

  Časopis ARCHIVE OF ONCOLOGY
  Godina 2009
  Autori Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Dragan Kostić, Gordana Marić, Predrag Dašić, Vukosava Dakić i Stanka Mijatović
  Strana od -
  Strana do -

  Fokalne lezije u jetri i hepatocelularni karcinom,

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2009
  Autori Branislava Jakovljević, Siniša Maksimović, Gordana Grubor i Antonija Verhaz
  Volumen 43
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 20
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.

  Učestalost hepatocelularnog karcinoma kod pacijenata sa sekundarnim depozitima u jetri i nepoznatim primarnim mjestom tumora

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2008
  Autori Branislava Jakovljević, Živko Vranješ, Zdenka Gojković, Ljiljana Tadić-Latinović i Milorad Grujičić
  Volumen 1-2
  Strana od 37
  Strana do 47

  Comparison of ultrasound controled aspiration puncture to clinical examination in detection of breast cancer recurrence.

  DOI 10.2298/AOO0604118G
  Časopis ARCHIVE OF ONCOLOGY
  Godina 2006
  Autori Zdenka Gojković, Dušan Jovanović, Radoslav Gajanin, Branislava Jakovljević, Željka Cvijetić, Ivanka Rakita i Saša Jungić
  Volumen 14
  Broj 3-4
  Strana od 118
  Strana do 121
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol14/PDFVol14/v14n34p118.pdf

  Učestalost helikobakter pylori infekcije kod bolesnika sa karcinomom želuca liječenih u Kliničkom centru Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, Saša Jungić i Zdenka Gojković
  Strana od 85
  Strana do 89
  Veb adresa http://scriptamedica.com/

  Učestalost helikobakter pilori infekcije kod bolesnika sa karcinomom želuca liječenih u Kliničkom centru Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, Saša Jungić i Zdenka Gojković
  Volumen 35
  Broj 2
  Strana od 85
  Strana do 89

Radovi sa skupova

  Predictive values for non sentinel lymph nodes in breast cancer with metastatic sentinel lymph node

  Naučni skup 14th St. Gallen International breast cancer conference
  Publikacija The Breast 2015;50(2)
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Guzijan, Zdenka Gojković, Božana Babić, Ivanka Rakita, Branislava Jakovljević i Bojan Jovanić
  Strana od S143
  Strana do S143

  Korelacija diferentovanosti tumora sa mikrovaskularnom gustoćom i izražajnošću receptora za VEGF kod oboljelih od karcinoma dojke.

  Naučni skup II KONGRES PATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Zdenka Gojković, Predrag Dašić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Dejan Oprić, Željka Cvijetić, Ivanka Rakita, Branislava Jakovljević, Aleksandar Guzijan i Milka Vještica
  Strana od 52
  Strana do 64
  Veb adresa http://www.udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

  Extracapsular nodal metastases in HER/2 receptor positive and negative breast cancer: impications of prognosis

  Naučni skup The 356th Annual Symposium of the American Society of Breast Disease
  Publikacija Abstract book, 36th Annual Symposium of the American Society of Breast Disease, Poster No 14
  Godina 2012
  Autori Siniša Maksimović, Branislava Jakovljević i Zdenka Gojković
  Strana od 27
  Strana do 28
  Veb adresa www.breastsurgeons.org

  Echocardiographic assessment of right heart function in patients on chronic haemodialysis.

  Naučni skup Svjetski kongres kardiologa 2012.
  DOI https://doi.org/10.1161/CIR.0b013e31824fcdb3
  Publikacija Abstracts form the World Congress of Cardiology Scientific Session. Circulation 2012;125:e823
  Godina 2012
  Autori Tamara Kovačević-Preradović, Bosiljka Vujisić-Tešić, Branislava Ivanovic, Milan Preradović, Peđa Kovačević, Branislava Jakovljević i Svetozar Srdić

  Neseminomski karcinom testisa- učestalost uznapredovale bolesti u trenutku postavljanja dijagnoze.

  Naučni skup XLVII Kancerološka nedelja
  Godina 2010
  Autori Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, Stanka Mijatović, Snježana Milićević, Aleksandra Salapura i Ljiljana Tadić-Latinović
  Strana od 56
  Strana do 61

  Testicular cancer and the incidence of abnormal findings of spermogram.

  Naučni skup 8 Congress of Balkan Union of Oncology
  Publikacija Journal of the Balkan Union of Oncology 2010;15 Suppl 1:30.
  Godina 2010
  Autori Branislava Jakovljević, Radmila Rašeta, Milka Vještica, Snježana Milićević, Aleksandra Salapura i Predrag Dašić
  Strana od 30

  Representation of Pain by Patients of Oncology Clinic KC Banja Luka

  Naučni skup First Congress of Pain Therapy BiH with International Participation
  Godina 2010
  Autori Zdenka Gojković, Živko Vranješ, Saša Jungić, Branislava Jakovljević, Marija Vještica, Predrag Dašić, Ivanka Rakita, G Marić, P Nikolić i G Kecman

  Differentialy- diagnostic dillemas of skin changes caused by cytostatics: A case report

  Naučni skup 46th Annual Meeting of Oncology Section- Serbian Medical Asociation
  Publikacija Archive of Oncology
  Godina 2009
  Autori Zdenka Gojković, Ljiljana Tadić-Latinović, Siniša Maksimović, Nenad Prodanović, Zdenka Kezić, Milka Vještica, Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita i Radmila Rašeta
  Strana od 20

  Parameters for the evaluation of diagnostic examination by detection of breast cancer recurrence

  Naučni skup Arch of Oncol
  Publikacija Arch of Oncol 2008; 16 (1), 12
  Godina 2008
  Autori Zdenka Gojković, B. Maksimović, Ž. Cvijetić, Radoslav Gajanin, Saša Jungić, S. Maksimović, Ivanka Rakita, Branislava Jakovljević, Radmila Rašeta i Živko Vranješ

  Prognostic value of p53 in patients with colon cancer

  Naučni skup Annals of Oncology
  Publikacija Annals of Oncology 2008; 19(6) vi91
  Godina 2008
  Autori S. Maksimović, Branislava Jakovljević, Zdenka Gojković i Saša Jungić

  The frequency of different primary localization of malignant neoplasm with initial metastatic lesions in the liver

  Naučni skup Annals of Oncology
  Publikacija Annals of Oncology 2007; 18(9) ix188-ix189
  Godina 2007
  Autori Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, Radmila Rašeta, Saša Jungić i Živko Vranješ

  Korelacija citološkog nalaza i definitivne patohistološke dijagnoze kod recidiva karcinoma dojke.

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica 2007
  Godina 2007
  Autori Zdenka Gojković, Željka Cvijetić, Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, Saša Jungić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Biljana Maksimović i Predrag Lazić
  Strana od 19
  Strana do 19

  Značaj menstrualnog statusa kao prognostičkog faktora u preživljavanju kod karcinoma dojke.

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica 2007
  Godina 2007
  Autori Željka Cvijetić, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Rada Rašeta, Saša Jungić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Biljana Maksimović i Predrag Lazić
  Strana od 14
  Strana do 14

  Parathyroid hormone and β-CrossLaps in evaluating bone metabolism in patients on chronic haemodialysis

  Naučni skup The first Congress of Physiological Sciences of Serbia and Montenegro with international participation. Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2005
  Autori Nela Rašeta, Milenko Kulauzov, Branislava Jakovljević i Sanja Avram-Šolaja
  Strana od 171
  Strana do 171

  Osteosclerotic myeloma and POEMS syndrome: clinical case

  Naučni skup Annals of Oncology
  Publikacija Annals of Oncology. 2003; 14(3), iii64
  Godina 2003
  Autori Saša Jungić, G. Kecman, Ivanka Rakita, Branislava Jakovljević, Ž. Džajić, Zdenka Gojković i Tatjana Barać

  Maligna oboljenja u Kliničkom centru Banjaluka od 1993. do 2000. godine

  Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova, 364-368
  Godina 2001
  Autori Saša Jungić, Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, Živko Vranješ, G. Kecman i G. Jotanović

  Gastrointestinal stromal tumor – clinical case

  Naučni skup Osmi kongres hematologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Acta Chirurgica Yugoslavia, Zbornik apstrakata, broj 2. 87
  Godina 2000
  Autori Saša Jungić, G. Kecman, Branislava Jakovljević i G. Jotanović

Ostali radovi

  Kolorektalni karcinom

  Izdavač Udruženje Zdravlje za sve
  Godina 2020
  Autori Saša Jungić, Zdenka Gojković, Ivanka Rakita, G. Malčić, Živko Vranješ, G. Marić, Radmila Rašeta, P. Nikolić, Branislava Jakovljević, S. Mijatović, P. Dašić, M. Vještica, M. Vižin i Jelena Rožić
  Veb adresa http://weblibrary.apeiron-uni.eu:8080/proizvodi/?id=16194

  Predictive values for non sentinel lymph nodes in breast cancer with metastatic sentinel lymph node

  Godina 2015
  Autori A Guzijan, Zdenka Gojković, B Babić, Ivanka Rakita, Branislava Jakovljević i B Jovanić

  ESMO priručnik o ishrani i karcinomu

  PREVENCIJA I KONTROLA MALIGNIH BOLESTI

  Izdavač Medicinski fakultet Banj a Luka
  Godina 2015
  Autori Branislava Jakovljević, Zdenka Gojković, Mirko Stanetić i Nenad Babić
  Strana od 175
  Strana do 206

  Kolorektalni karcinom

  Godina 2013
  Autori S Jungić, Zdenka Gojković, Ivanka Rakita, G Malčić, Ž Vranješ, G Marić, R Rašeta, P Nikolić, Branislava Jakovljević, S Mijatović, P Dašić i M Vještica

  Sorafenib u tretmanu metastatskog karcinoma bubrega – naša iskustva

  Godina 2013
  Autori M. Vještica, Zdenka Gojković, Saša Jungić, Ivanka Rakita, J. Jovanović, Aleksandra Figurek, Z. Špirić, Branislava Jakovljević, J. Berendika, Živko Vranješ, Radmila Rašeta, G. Kecman, P. Nikolić, G. Marić, P. Dašić, M. Štrbac, D. Đokanović i Jelena Rožić
  Strana od 13
  Strana do 18

  Liječenje metastatskog karcinoma dojke

  Godina 2012
  Autori Ivanka Rakita, Zdenka Gojković, G. Kecman-Malčić, Radmila Rašeta, Saša Jungić, Branislava Jakovljević, S. Mijatović, Brano Topić, Radoslav Gajanin i Jelena Rožić
  Strana od 144
  Strana do 174

  Liječenje metastatskog karcinoma dojke. Akademija nauka i umjetnosti BiH, posebno izdanje, knjiga CXLIII. Odjeljenje medicinskih nauka knjiga 41.

  Godina 2012
  Autori Ivanka Rakita, Zdenka Gojković, G Kecman Malčić, R Rašeta, S Jungić, Branislava Jakovljević, S Mijatović, Brano Topić, Radoslav Gajanin i J Rožić
  Strana od 144
  Strana do 174

  Association of Triple-negative Breast Cancer with Exstracapsular Extension of Axillary Lymph Node Metastasis

  Liječenje metastatskog karcinoma dojke

  Izdavač POSEBNA IZDANJA KNJIGA CXLIII Odjeljenje medicinskih nauka Knjiga 41/ AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
  Godina 2012
  Autori Ivanka Rakita, Zdenka Gojković, G Kecman Malčić, R Rašeta, S Jungić, Branislava Jakovljević, S Mijatović, Brano Topić, Radoslav Gajanin i J Rožić
  Strana od 144
  Strana do 174
  Veb adresa http://www.anubih.ba/omn-pi/30_posebna_izdanja_CXLII_41_full.pdf

  Corelation between microvascular density (MVD) with the time to apperance of the metastasis in the patients with breast cance

  Godina 2011
  Autori Zdenka Gojković, Siniša Maksimović, Brano Topić, Branislava Jakovljević, Saša Jungić, Predrag Dašić i Milka Vještica

  Applying a combination of analgetics (Tramadol 37,5+Paracetamol 325) for the treatment of cancer pain

  Godina 2011
  Autori Zdenka Gojković, Milka Vještica, Predrag Dašić i Branislava Jakovljević

  Preživljavanje oboljelih od mikrocelularnog karcinoma pluća-naša iskustva-Onkološka klinika Banjaluka

  Godina 2011
  Autori T Barać, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Krsto Jandrić, R Rašeta i G Jotanović
  Strana od 53
  Strana do 54

  Metastaze karcinoma dojke u plućni parenhim i pleuru

  Godina 2011
  Autori Zdenka Gojković, T Barać, R Rašeta, Branislava Jakovljević, Ž Vranješ i G Jotanović
  Strana od 61
  Strana do 65

  Melanom-potrebno je da znamo-priručnik za pacijent

  Izdavač Društvo za borbu protiv raka
  Godina 2010
  Autori M Vještica, R Rašeta, S Jungić, G Kecman, Ivanka Rakita, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, G Marić i Ž Vranješ

  Knjiga sažetaka drugi hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem: „Potporno liječenje onkoloških bolesnika“, okt.2009.

  Prognostic Value of Extracapsular Extension of Axillary Lypmh Node Metastases in HER-2 receptor Positive and Negative Breast cancers

  Učestalost plućnih embolija kod oboljelih od malignih bolesti na onkološkoj klinici Banjaluka-jednogodišnje praćenje

  Godina 2004
  Autori Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, R Rašeta, Ž Cvijetić, P Nikolić, G Jotanović, Ž Vranješ, G Kecman, G Marić i T Barać
  Strana od 265
  Strana do 270

  Uticaj onkološke terapije na dužinu preživljavanja oboljelih od adenokarcinoma pluća

  Godina 2002
  Autori T Barać, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, S Jungić, K Jandrić i M Stanetić
  Strana od 103
  Strana do 106

Knjige

  Osnove kliničke onkologije sa radioterapijom

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-85-9
  Godina 2015
  Autori Branislava Jakovljević, Jovan Ćulum, Zdenka Gojković, Aleksandar Jakovljević, Saša Jungić, Aleksandra Salapura, Ljiljana Tadić-Latinović, Aleksandar Guzijan, Vlado Đajić, Dušan Mileusnić i Goran Marošević
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Osnovi kliničke onkologije sa radioterapijom

  Osnove kliničke onkologije sa radioterapijom

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 978-99938-42-85-9
  Godina 2015
  Autori Branislava Jakovljević i Antonija Verhaz
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 359

  ESMO priručnik o ishrani i karcinomu

  Izdavač Dnevna onkološka bolnica S-tetis, Banjaluka
  ISBN 978-99976-666-0-4
  Godina 2015
  Autori Branislava Jakovljević, Snježana Milićević, Dušan Mileusnić, Ivanka Rakita, A. Mekić-Abrazović, Aleksandar Jakovljević, Jovan Ćulum i Siniša Maksimović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 86

  Hronične nezarazne bolesti: prevencija i kontrola

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Medicinski fakultet
  ISBN 978-99938-42-58-3
  Godina 2011
  Autori Duško Vulić, Nenad Babić, Marija Burgić-Radmanović, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Marin Kvaternik, Biljana Lakić, Aleksandar Lazarević, Siniša Miljković, Snježana Popović-Pejičić, Duško Račić, Sanja Sibinčić, Mirko Stanetić, Dragana Stojisavljević, Marko Šobot, Ljubomir Šormaz, Ivan Tasić i Zoran Vujković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 359

  Melanom-potrebno je da znamo-priručnik za pacijente

  Izdavač Društvo za borbu protiv raka
  ISBN ---
  Godina 2010
  Autori M. Vještica, Radmila Rašeta, Saša Jungić, G. Kecman, Ivanka Rakita, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, G. Marić i Živko Vranješ
  Tip knjige pomoćni udžbenik