Navigacija

prof. dr Tatjana Bućma
vanredni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za anatomiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Anatomija vanredni profesor 31. januar 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23A Anatomija
ISF23AH Anatomija sa histologijom
ISDM18A Anatomija
ISM07A Anatomija
ISM07VA Virtualna anatomija CNS i PNS
ISM22A Anatomija
ISF19AH Anatomija sa histologijom
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18AERF Anatomija | Embriologija i razvoj fetusa
OMLD18AIH Anatomija i histologija
ORT18ANA Anatomija
OS18A Anatomija
OS20MB Medicina bola
OSI18A Anatomija
OFT18A Anatomija
OFT18TB Terapija bola

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
PS1-OAF11O Osnovi anatomije i fiziologije CNS

Bibliografija

Radovi u časopisima

  IDIOPATHIC CARPAL TUNNEL SYNDROME IN MALE PATIENTS

  DOI 10.59137/BII202301306S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2023
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Ostoja Savić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 20
  Veb adresa https://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/files/submission/file/649d6ee045f7d032126571.pdf

  Spinal cord stimulation in chronic pain treatment – first experiences in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.17392/1507-22
  Časopis MEDICINSKI GLASNIK
  Godina 2023
  Autori Tatjana Bućma, Ostoja Savić, Tatjana Boškić, Lena Arambašić Topić, Igor Sladojević i Snježana Novaković Bursać
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 101
  Strana do 106
  Veb adresa https://ljkzedo.ba/mgpdf/mg38/01_Bucma_1507_A.pdf

  Stereological analysis of vascular network of subcortical auditory centers

  DOI 10.5937/BII2202139B
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2022
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća i Igor Sladojević
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 139
  Strana do 145
  Veb adresa https://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/article/289

  SIGNIFICANCE OF EARLY DIAGNOSTIC OF CARPAL TUNNEL SYNDROME

  DOI 10.7251/SSH2202132B
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2022
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Milkica Kosanović Glogovac i Ostoja Savić
  Volumen 12
  Broj 2
  Strana od 132
  Strana do 136
  Veb adresa https://www.siz-au.com/sites/default/files/journal/vol12-iss2-4.pdf

  Učestalost sindroma karpalnog kanala kod pacijentica oboljelih od reumatoidnog artritisa

  Časopis Bilten ljekarske komore
  Godina 2017
  Autori Sandra Grubiša Vujasinović, Tatjana Bućma, Igor Sladojević i Teodora Talić
  Broj 24
  Strana od 14
  Strana do 17
  Veb adresa http://ljkzedo.ba/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Bilten-24.pdf

  Korelacija skora dobijenog upitnikom o nesposobnosti ruke, ramena i šake sa kliničkim parametrima pacijenata na rehabilitaciji poslije traume

  DOI 10.7251/BII1702119T
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Teodora Talić, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Sandra Grubiša Vujasinović i Vjeran Saratlić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 119
  Strana do 127
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2017/12/03-Talic.pdf

  Promjene kvantitativnih parametara neurona ekstraokularnih motornih jedara sa starenjem

  DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.06
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Božo Krivokuća i Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

  Promjene neurona i krvnih sudova substantiae nigrae kod čovjeka tokom starenja - morfometrijsko istraživanje

  DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.05
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Božo Krivokuća
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

  The effects of continued rehabilitation after primary knee replacement

  DOI 10.5455/medarh.2016.131-134
  Časopis Medical Archives
  Godina 2016
  Autori Tatjana Nožica-Radulović, Milica Lazović, Slavica Jandrić, Tatjana Bućma, Dragana Dragičević-Cvjetković i Slavko Manojlović
  Volumen 70
  Broj 6
  Strana od 131
  Strana do 134
  Veb adresa https://medarch.org/issue/2016-70-2/page/2/

  Faktori koji utiču na ishod liječenja sindroma kaude ekvine

  DOI 10.7251/BII1601076B
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Tatjana Bućma, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik i Tatjana Boškić
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 76
  Strana do 81

  Effects of Continued Rehabilitation After Primary Knee Replacement

  DOI 10.5455/medarh.2016.70.131-134
  Časopis Medical Archives
  Godina 2016
  Autori Tatjana Nožica-Radulović, Milica Lazović, Slavica Jandrić, Tatjana Bućma, Dragana Dragičević-Cvjetković i Slavko Manojlović
  Volumen 70
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 134

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 89
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2015/12/6-2-01-Gajanin.pdf

  Sterološka analiza melanocitnih promjrna kože

  Značaj stacionarne fizikalne terapije i rehabilitacije na kvalitet života pacijenata nakon ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2013
  Autori Tatjana Nožica-Radulović, Tatjana Bućma, Jelena Stanković i Igor Sladojević
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 37

  Značaj stacionarne fizikalne terapije i rehabilitacije na kvalitet života pacijenata nakon ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2013
  Autori Tatjana Nožica-Radulović, Tatjana Bućma, Jelena Stanković i Igor Sladojević
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 37
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2014/01/7-05-Radulovic-R.pdf

  Adenosine deaminase isoenzymes in the diagnosis and monitoring of rheumatoid arthritis

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2012
  Autori Milada Nalesnik, Jasminka Nikolić i Tatjana Bućma
  Volumen 31
  Broj 3
  Strana od 217
  Strana do 221

  Vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF) u melanocitnim kožnim promjenama

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2012
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Tatjana Bućma
  Volumen 43
  Strana od 85
  Strana do 90
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_43_2.pdf

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže jedara okulogirnih živaca

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Volumen 64
  Broj 3-4
  Strana od 143
  Strana do 147
  Veb adresa http://www.dlv.org.rs/images/phocagallery/medicinski-pregled/MedicinskiPregled3-4-2011.pdf

  Morfološka i topografska analiza krvnih sudova cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2011
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Vesna Gajanin
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2012/10/Bucma-vol-3.pdf

  Rehabilitation of a patient with break of blade in post immobilization phase –case report.

  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE
  Godina 2010
  Autori Svjetlana Popeskov, Slavica Jandrić, Biljana Krcum, Dragica Savičić, Slavko Vujakovic, Tatjana Nožica-Radulović, Tatjana Bućma, Dragana Jankovic i Simona Balaban
  Volumen 46
  Broj 1Suppl1
  Strana od 108
  Strana do 108.
  Veb adresa http://www.minervamedica.it/

  Elektroforeza ketoprofen gela u liječenju cervikalnog sindroma. Balneoklimatologija

  Časopis Balneoclimatologia
  Godina 2010
  Autori Slavica Jandrić, Svjetlana Popeskov, Adnan Alagić, Biljana Milić-Krčum, Dragica Savičić, Tatjana Bućma i Simona Balaban
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 127
  Strana do 130

  Ishod rehabilitacije nakon operativnog liječenja rupture ahilove tetive kod pacijenata sa entenzopatijom-prikaz slučaja.(apstrakt)

  Časopis ACTA RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA
  Godina 2009
  Autori Svjetlana Popeskov, Slavica Jandrić, Biljana Krcum, Dragica Savičić, Slavko Vujakovic, Tatjana Bućma i Tatjana Nožica-Radulović
  Broj Suppl 1
  Strana od 108
  Strana do 108
  Veb adresa http://www.reumatologija.org.rs/

  Stereološka analiza vaskularne mreže i neurona opštih somatomotornih jedara kranijalnih nerava

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Igor Sladojević
  Volumen 45
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 35
  Veb adresa http://publisher.medfak.ni.ac.rs/2006-html/1-broj/Zdenka%20Krivokuca-saz.htm

  : Stereological analysis of the human pons vascular network.

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2003
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Tatjana Bućma
  Volumen 42
  Strana od 21
  Strana do 26

  Vascular network of pre-central gyrus of frontal lobe in human brain - morphometric and clinical characteristics

  Časopis Scripta Scientifica Medica, Varna, Bulgaria
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Tatjana Bućma
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 73
  Strana do 74

  Microsurgical anatomy and clinical significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply.

  Časopis Scripta Scientifica Medica, Varna, Bulgaria
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, Tatjana Bućma i Radoslav Gajanin
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 74
  Strana do 75

  Stereologic analysis of the vascular network in substantia nigra of man.

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2001
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Tatjana Bućma
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 78
  Strana do 82

  The effects of acetylsalicylic acid on rat renal proximal tubules

  Časopis Folia anatomica
  Godina 1998
  Autori Amela Matavulj, Zdenka Krivokuća, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Lukač Tamara i Tatjana Bućma
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 52
  Strana do 53

Radovi sa skupova

  STIMULACIJA KIČMENE MOŽDINE U LIJEČENJU HRONIČNOG BOLA SA OSVRTOM NA BOLNU DIJABETIČKU POLINEUROPATIJU

  Naučni skup Bol u teoriji i praksi
  Godina 2022
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Tatjana Boškić i Gordana Ljubojević
  Strana od 29
  Strana do 30
  Veb adresa https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/2022/2022-4-broj/AMM-2022-4-SUPLEMENT.pdf

  Kvalitet života oboljelih od miotonične distrofije tipa 2

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Milorad Vujnić, Stojan Perić, Tatjana Bućma, Jovan Pešović, Dušanka Savić-Pavićević i Vidosava Rakočević-Stojanović

  Ultrazvučna dijagnostika oboljenja perifernih nerava

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Siniša Ristić, Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Sunčica Starović Bajčetić i Ostoja Savić
  Strana od 107
  Strana do 109

  UČESTALOST CARPAL TUNNEL SYNDROM-a U OBOLJELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Sandra Grubiša Vujasinović, Tatjana Bućma, Milada Nalesnik i Igor Sladojević
  Strana od 133
  Strana do 134

  Starenje substantiae nigrae kod čovjeka

  Naučni skup 5. kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Svetozar Krivokuća
  Strana od 12
  Strana do 12

  Uticaj hormonskog disbalansa na razvitak sindroma karpalnog kanala (apstrakt)

  Naučni skup 16. Kongres fizijatara Srbije
  Publikacija Balneoclimatologia
  Godina 2016
  Autori Tatjana Bućma, Vera Stajić Aksentić, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik i Ljiljana Petrović
  Strana od 324

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup 4 Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelosti 4 Kongresa doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Mirka Šarović Vukajlović, Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 332
  Strana do 333

  Rehabilitacija nakon operacije hernije diska slabinskog segmenta: proprioceptivna neuromuskularna facilitacija? (apstrakt)

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Tatjana Bućma, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik, Dijana Gajić, Ljiljana Petrović i Simona Balaban
  Strana od 308

  Prevalence of Fibromyalgia Syndrome in Physical Therapy and Rehabilitation Practice (apstract)

  Naučni skup ISPRM – June 19–23, 2015
  Publikacija J Rehabil Med Suppl 54
  Godina 2015
  Autori Tatjana Bućma, Zorislava Bajić, Vera Stajić-Aksentić i Sandra Grubiša-Vujasinović
  Strana od 140
  Strana do 140
  Veb adresa http://www.isprm2015.org/fileadmin/congress/media/isprm/pdf/Abstract%20Booklet%20ISPRM%202015.pdf

  Microsurgical anatomy and clinical significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply

  Naučni skup Naučni skup društva anatoma Srbije i Crne Gore
  Publikacija Scripta scientifica medica
  Godina 2015
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, Tatjana Bućma i Radoslav Gajanin
  Strana od 74
  Strana do 74

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Mirka Šarović Vukajlović i Marija Krivokuća
  Strana od 14

  Korelacija sinovitis skora i sedimentacije krvi kod pacijenata sa osteoartritisom zgloba koljena

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, Slavko Manojlović, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Strana od 118

  Quantitative analysis of arterial network of extraocular motor nuclei

  Naučni skup 5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy and 1st Paneuropean Meeting of Anatomists
  Publikacija Abstract book
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Strana od 102

  Primjena opšteg i specifičnog kineziterapijskog programa kod pacijenata nakon operacije diskus hernije

  Naučni skup 4. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Milada Nalesnik, Sandra Grubiša-Vujasinović i Dijana Gajić
  Strana od 65
  Strana do 66

  Optimalno vrijeme za početak rehabilitacije nakon hirurškog liječenja hernije diska lumbosakralnog segmenta kičmenog stuba.

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med, 2011; 42 (suppl.1)
  Godina 2011
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Milada Nalesnik, Sandra Grubiša Vujasinović i Dragana Popović
  Strana od 25
  Strana do 30

  Quality of life in rehabilitated patients with secondary coxarthrosis before and afetr total hip replacement

  Naučni skup 5th World Congress of the ISPRM
  Godina 2009
  Autori Tatjana Nožica-Radulović, Jelena Stanković, Biljana Krčum, Slavko Vujakovic, Danica Savičić, Svjetlana Popeskov, Tatjana Bućma i Branka Babić

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Naučni skup I kongres Srpskog anatomskog društva sa međunarodnim učešćem
  Godina 2006
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Zdenka Krivokuća

  Stereological analysis of the motor nucleus of the trigeminal nerve

  Naučni skup The first congress of physiological sciences of Serbia and Montenegro with international participation „Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy“
  Godina 2005
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća i Vesna Gajanin

  Stereological analysis of sensory nuclei of trigeminal nerve

  Naučni skup XVIII international symposium of morphological sciences
  Godina 2005
  Autori Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Tatjana Bućma

  Correlation of stereological parameters of subcortical auditory centres

  Naučni skup XVIII international symposium of morphological sciences
  Godina 2005
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća i Igor Sladojević

  Arterije ponsa čovjeka - morfološka analiza i kliničke karakteristika.

  Naučni skup Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi, Novi sad 2003
  Publikacija Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi
  Godina 2003
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Radoslav Gajanin i Božo Krivokuća
  Strana od 71
  Strana do 76

  Microsurgical anatomy and clinical significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply.

  Naučni skup Fifth International Symposium of Clinical Anatomy
  Publikacija Scripta scientifica medica 2002;
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, Tatjana Bućma i Radoslav Gajanin
  Strana od 74
  Strana do 74

  STEREOLOGICAL ANALYSIS OF THE CAUDATE NUCLEUS'S VASCULAR NET OF MAN

  Naučni skup The IVth National Congress of the Romanian Society of anatomists and I st Congress of the Anatomy of the Medical Union of Balkans and Black Sea region countries
  Godina 2000
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Dušan Šuščević, Goran Spasojević i Zoran Obradović

  THE CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ANATOMICAL VARIATIONS OF NEUROCRANIUM

  Naučni skup The IVth National Congress of the Romanian society of anatomists and the Ist Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea region countries. Romania
  Godina 2000
  Autori Dušan Šuščević, Zdenka Krivokuća, Goran Spasojević, Zoran Obradović, Tatjana Bućma i Željko Karan

Ostali radovi

  Morfometrijske karakteristike ekstraokularnih motoneurona

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Bol u donjem dijelu leđa

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Tatjana Bućma, Verica Petrović i Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 27

  Klinički vodiči za primarnu zdravstvenu zaštitu: Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva - Osteoporoza

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
  Godina 2010
  Autori Verica Petrović, Tatjana Bućma i Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Strana od 1
  Strana do 19

  Vaskularne lezije talamusa: stereometrijska i topografska analiza

Knjige

  Terapija bola

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99976-26-91-2
  Godina 2022
  Autori Darko Golić, Tatjana Bućma i Zoran Vukojević
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Osnovi anatomije i fiziologije nervnog sistema

  Izdavač Mdesign
  ISBN 978-99976-717-7-6
  Godina 2018
  Autori Siniša Ristić, Tatjana Bućma, Igor Sladojević i Igor Pantić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 227

  ANATOMIJA ČOVJEKA

  Izdavač Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka
  ISBN 978-99938-38-11-1
  Godina 2009
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Goran Spasojević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 357

  ANATOMIJA priručnik za ponavljanje gradiva

  Izdavač Medicinski Fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7496-013-8
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Goran Spasojević, Tatjana Bućma i Zoran Obradović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 450

  ANATOMIJA priručnik za ponavljanje gradiva

  Izdavač Medicinski Fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7496-013-8
  Godina 2000
  Autori Zdenka Krivokuća, Dušan Šuščević, Goran Spasojević, Tatjana Bućma i Zoran Obradović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 337

Projekti

Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana

Cilj HEPMP-a • Jačanje kapaciteta za visoko obrazovanje Medicine bola u zemljama zapadnog Balkana • Ciljevi ovog projekta su podrška razvoju usluga pružanja u domenu Medicine bola sa kvalifikovanim i obučenim osobljem. • Podrška će biti odobrena uspostavljanjem specijalizacije Medicine bola i mogućnosti razvoja programa Medicine bola u dodiplomskom obrazovanju. ..

Broj projekta 8307109
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Darko Golić
Projektni tim prof. dr Tatjana Bućma
Jelena Rožić, ma
Početak realizacije 01.10.2017.
Završetak projekta 30.08.2022.
Vrijednost projekta 230940.0 BAM