Navigacija

prof. dr Slavica Vasiljević Ilić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-124
lokal 124
Katedre
 • Filološki fakultet -Studijski program: Srpski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifične književnosti – srpska književnost redovni profesor 25. maj 2017.

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSUNO Uža naučna oblast
MSČSK Čovjek srednjovjekovne književnosti
Akademske studije prvog ciklusa
09SBMSKNJ Biblijski motivi u srpskoj književnosti
09SISK Istorija srpske kulture
12RISK Istorija srpske kulture
12RSSKNJ Srpska srednjovjekovna književnost
12SISK Istorija srpske kulture
12SPKSV Prevodna književnost srednjeg vijeka
12SSSK1 Srpska srednjovjekovna književnost 1
12SSSK2 Srpska srednjovjekovna književnost 2

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
Ž-31 Istorija srpske kulture
N-41 Istorija srpske kulture
NOV-42 Istorija srpske kulture

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Je­sti­ra­u­ sta­roj­ srp­skoj­ knji­ževnosti

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2019
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Volumen 67
  Broj 1
  Strana od 123
  Strana do 131
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_67_1.pdf

  Ljepota umiranja - vizija raja (odnos prema smrti u srednjovjekovnoj srpskoj literaturi)

  DOI 10.19195/0137-1150.168.34
  Časopis Slavica Wratislaviensia
  Godina 2019
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Volumen CLXVIII
  Broj 0239-6661
  Strana od 401
  Strana do 411

  Južni susjedi u staroj srpskoj književnosti

  DOI 10.7251/GMSI13010871
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2016
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Broj 6
  Strana od 87
  Strana do 105

  Tajna milostinja

  DOI 10.7251/GMSI3012831
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Broj 4-5
  Strana od 283
  Strana do 293

  Likovi u Stefanitu i Ihnilatu

  DOI 10.7251/Fil1307199V
  Časopis Filolog
  Godina 2013
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Broj 7
  Strana od 199
  Strana do 207

  Jedan segment Ćorovićevih interesovalja

  Časopis Sveske Matice srpske
  Godina 2007
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Broj 13
  Strana od 117
  Strana do 149

  Struktura junačkih pjesma o ženidbi

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Broj 9
  Strana od 125
  Strana do 142

  Kletve u starim srpskim zapisima i natpisima,

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2002
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Broj 5
  Strana od 115
  Strana do 126

Radovi sa skupova

  Slika slovenskih naroda u Starim srpskim zapisima i natpisima

  Naučni skup Sekretы slavяnskoй pisьmennosti
  Publikacija Sbornik materialov Meždunarodnaя naučno-praktičeskaя konferenciя, Ohrid 2016.
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić i Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 56
  Strana do 66

  Stari srpski zapisi u evropskom kontekstu

  Naučni skup Nauka i evrointegracije
  Publikacija Naučni skupovi, knjiga 10 tom 2, Zbornik radova sa naučnog skupa Pale 2016.
  Godina 2015
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić i Biljana Panić Babić
  Strana od 39
  Strana do 46

  Ratovi i njihove posljedice u starim srpskim zapisima i natpisima

  Naučni skup Prvi svjetski rat, odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa 2015.
  Godina 2014
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić i Biljana Panić Babić
  Strana od 59
  Strana do 67

  Ideologija Vladislavljevog ugovora sa Dubrovčanima

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi: Granice estetskog i ideološkog u književnosti i jeziku
  Godina 2011
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 117
  Strana do 125

  Forme pripovijedanja u srednjovjekovnoj pripovijeci Stefanit i Ihnilat,

  Naučni skup Naučni sastanak slavista u Vukove dane 41/2
  Publikacija Zbornik radova Naučni sastanak slavista u Vukove dane 2012
  Godina 2011
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 865
  Strana do  874

  Sankcije u bosanskim poveljama-tragom Andrićeve disertacije,

  Naučni skup Grački opus Ive Andrića(1923-1924)
  Godina 2010
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 457
  Strana do 480

  Ženski likovi u nekoliko djela prevodne književnosti srednjega vijeka

  Naučni skup V međunarodnog naučnog skupa srpski jezik, književnost, umjetnost, Žene: rod, identitet, književnost,
  Publikacija FILUM,Zbornik radova sa V međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, 2011.
  Godina 2010
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 113
  Strana do 124

  San kao topos u srpskim srednjovjekovnim žitijima

  Naučni skup Naučni sastanak slavista u Vukove dane
  Publikacija Naučni sastanak slavista u Vukove dane ;Beograd 2011
  Godina 2010
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 47
  Strana do 59

  Motivi rata u staroj srpskoj književnsoti

  Naučni skup Nauka i nastava na univerzitetu
  Godina 2008
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 347
  Strana do 361

  Narodni običaji i vjerovanja o ženama u prozi Petra Kočića,

  Naučni skup Petar Kočić danas
  Godina 2007
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 297
  Strana do 308

  Ćopićevo ogledalo

  Naučni skup Kultura i obrazovanje nauke
  Godina 2007
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 179
  Strana do 190

  Stvarnost i život manastira Orahovice u starim srpskim zapisima,

  Naučni skup Naučni sastanak slavista u Vukove dane
  Godina 2007
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 41.
  Strana do 52.

  Vladimir Ćorović i kritičko izdanje izvora-

  Naučni skup Kritčko izdanje izvora
  Godina 2005
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 303
  Strana do 325

  Poetska vrijednost nekoliko starih srpskih zapisa

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Godina 2004
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 385.
  Strana do 393.

Ostali radovi

  Vladimir Ćorović i Dubrovnik

  Izdavač Matica srpska
  ISSN/ISBN ISSN 0543-1220 | UDC 82(05)
  Godina 2016
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 916
  Strana do 918

  Srpska kraljica Jelena (Svetalna Tomin, Srpska kraljica Jelena,vladarka i monahinja, Novi Sad)

  Izdavač Filološki faluktet
  DOI 10.21618/fil1613533v
  Godina 2016
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 533
  Strana do 535

  Vodič za prijemne ispite

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-58-01-7
  Godina 2010
  Autori Biljana Panić Babić, Slavica Vasiljević-Ilić, Željka Babić, Branko Crnogorac i Jelena Ristanović-Kuprešak

  Izvještaj o naučnoj ekskurziji Svetinjama u pohode 2009,

  Godina 2009
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 501
  Strana do 502

  Srednjovjekovne žene sa knjigom, (Svetlana Tomin, Knjigoljubive žene srpskog srednjega veka, Akademska knjiga, Novi Sad 2007),

  Godina 2009
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 479
  Strana do 482

  Izvještaj o studijskom putovanju Odsjeka za srpski jezik i književnost

  Godina 2008
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 385
  Strana do 390

  Vladimir Ćorović, Ilustrovana istorija Srba I-IV (Politika, Narodna knjiga 2005)

  Godina 2007
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 387
  Strana do 390

  Izvještaj o studijkom putovanju

  Godina 2007
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 421
  Strana do 425

  Cjelovita studija o Domentijanu (Ljiljana Juhas-Georgievska, Život sv. Save od Domentijana, istorija teksta, SANU, Odeljenje jezika i književnosti, kritičko izdanje izvora VI, Beograd 2003.)

  Godina 2006
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 493
  Strana do 498

  Nova saznanja o Pelagiću, (Vojislav Maksimović, Vaso Pelagić 1838-1899,KZ Vaso Pelagić-Oslobođenje, Srpsko Sarajevo-Banja Luka, 2001)

  Godina 2002
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 283
  Strana do 285

  Neophodan priručnik (Stara srpska književnost, hrestomatija, priredio i preveo Tomislav Jovanović, Filološki fakultet, Beograd ,,Nova svetlost, Kragujevac, 2000)

  Godina 2002
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 177
  Strana do 179

  Kultura pod okupacijom, (Bojan Đorđević, Letopis kulturnog života pod okupacijom1941-1944, Matica srpska Institut za knjižervnost i umetnost, Beograd, 2001)

  Godina 2002
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 175
  Strana do 177

  Preglednost i razumljivost (Jovan Deretić, Etide iz stare srpske književnosti, Svetovi, Novi Sad,2000)

  Godina 2002
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 189
  Strana do 191

  Prva monografija o Prosvjeti ( Božidar Madžar, Prosvjeta, srpsko prosvjetno i kulturno društvo 1902-1949, odbor za istoriju, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga V, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka-Srpsko Sarajevo, 2001)

  Godina 2001
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 184
  Strana do 185

  Odškrinuta vrata priča (Stevka Kozić-Preradović, Znakovi s neba, Glas Srpski, Banja Luka,2001)

  Godina 2001
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 203
  Strana do 205

Knjige

  U skrivnicama srca svoga, srpske srednjovjekovne teme 2

  Izdavač Filološki fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-58-33-8
  Godina 2016
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 101

  Srpska srednjovjekovna književnost

  Izdavač Filološki fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-58-26-0
  Godina 2015
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 283

  Srednjovjekovne teme

  Izdavač Filološki fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-58-02-4
  Godina 2010
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 133

  Srpska srednjovjekovna književnost i kultura u djelu Vladimira Ćorovića

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-59-5
  Godina 2007
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 383