Navigacija

prof. dr Gordana Ilić
redovni profesor

051/430-058
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Menadžment redovni profesor 27. novembar 2014.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj kompenzacionog menadžmenta na poslovne performanse: empirijsko istraživanje

  Časopis ANALI EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
  Godina 2017
  Autori Branka Zolak Poljašević, Gordana Ilić i Darko Milunović
  Volumen 53
  Broj 38
  Strana od 139
  Strana do 154
  Veb adresa http://www.ef.uns.ac.rs/anali/arhiva/anali-br-38-2017.pdf

  Ownership structure of the organisation as a determinant of human resource management in the context of transition countries

  DOI DOI: 10.7251/ACE1726077P
  Časopis Acta Economica
  Godina 2017
  Autori Branka Zolak Poljašević, Gordana Ilić i Darko Milunović
  Volumen 15
  Broj 26
  Strana od 77
  Strana do 104

  Empirijsko sagledavanje odnosa između procesa zapošljavanja i poslovnih performansi

  DOI 10.7251/ACE1625009P
  Časopis Acta Economica
  Godina 2016
  Autori Branka Zolak Poljašević i Gordana Ilić
  Volumen 14
  Broj 25
  Strana od 9
  Strana do 31
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/

  Globalna ekonomska kriza i trend rasta plata u sportu

  Časopis MANAGEMENT IN SPORT
  Godina 2015
  Autori Slobodan Simović, Gordana Ilić i Andrej Danilović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 129
  Strana do 139
  Veb adresa http://www.fms.rs/

  Unapređenje kvaliteta radne snage u funkciji smanjenja strukturne nezaposlenosti u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/ACE1319043I
  Časopis Acta Economica
  Godina 2013
  Autori Gordana Ilić i Branka Zolak-Poljašević
  Volumen 11
  Broj 19
  Strana od 43
  Strana do 65
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj19/

  Strategic management of Information Systems in the Function of Efficient Business of Companies

  Časopis Strategic management
  Godina 2012
  Autori Vesna Aleksić Marić i Gordana Ilić
  Volumen 17
  Broj 3
  Strana od 36
  Strana do 46

  Analiza odnosa između kompenzacionih praksi i poslovnih rezultata

  DOI 10.7215/ACE1217031I
  Časopis Acta Economica
  Godina 2012
  Autori Gordana Ilić, Branka Zolak-Poljašević i Saša Vučenović
  Volumen 10
  Broj 17
  Strana od 31
  Strana do 50
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_17/

  Strategic Management of Information Systems in the Function of Efficient Business of Companies

  Časopis Strategic management
  Godina 2012
  Autori Vesna Aleksić Marić i Gordana Ilić
  Volumen 17
  Broj 3
  Strana od 36
  Strana do 46

  Management in the Internet Environment

  Časopis Management Information Sistems
  Godina 2012
  Autori Vesna Aleksić Marić i Gordana Ilić
  Volumen 7
  Broj 4
  Strana od 26
  Strana do 33

  Management in the Internet Environment

  Časopis Management Information Sistems
  Godina 2012
  Autori Vesna Aleksić Marić i Gordana Ilić
  Volumen 7
  Broj 4
  Strana od 26
  Strana do 33

  Modeli upravljanja ljudskim resursima u bankarskom sektoru Republike Srpske i njihov uticaj na uspješnost poslovanja

  Časopis Acta Economica
  Godina 2011
  Autori Gordana Ilić i Branka Zolak-Poljašević
  Volumen 9
  Broj 15
  Strana od 21
  Strana do 49
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_15/

  Menadžment poljoprivrednog gazdinstva i ekonomska konkurentnost kanala prodaje

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Ostojić i Gordana Ilić
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 22

  Menadžment poljoprivrednog gazdinstva i ekonomska konkurentnost kanala prodaje

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Ostojić i Gordana Ilić
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 22

  Globalna ekonomska kriza i trend eksplozije plata u sportu

  Časopis MANAGEMENT IN SPORT
  Godina 2010
  Autori Slobodan Simović, Gordana Ilić i Andrej Danilović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 132
  Strana do 142

  Analiza sredine košarke Bosne i Hercegovine SWOT metodom

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Slobodan Simović i Gordana Ilić
  Volumen 1
  Strana od 16
  Strana do 29

  Analiza sredine košarke Bosne i Hercegovine SWOT metodom

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Slobodan Simović i Gordana Ilić
  Broj 4
  Strana od 16
  Strana do 29

  Direktna prodaja poljoprivrednih proizvoda

  Časopis Agroznanje
  Godina 2006
  Autori Gordana Ilić, Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Željko Vaško i Gordana Rokvić
  Strana od 31
  Strana do 40

  Politika podsticaja razvoja poljoprivrede u Republici Srpskoj od 2000. do 2005. godine

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2006
  Autori Željko Vaško, Stevo Mirjanić, Gordana Ilić, Gordana Rokvić i Aleksandar Ostojić
  Volumen 7
  Broj 3
  Strana od 101
  Strana do 110

  Zajednička agrarna politika i poljoprivreda BiH -RS

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2006
  Autori Stevo Mirjanić, Gordana Rokvić, Željko Vaško, Gordana Ilić i Aleksandar Ostojić
  Volumen 7
  Broj 3
  Strana od 89
  Strana do 100

  Direktna prodaja poljoprivrednih proizvoda

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2006
  Autori Gordana Ilić, Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić i Željko Vaško
  Volumen 7
  Broj 4
  Strana od 31
  Strana do 40

  Direktna prodaja poljoprivrednih proizvoda

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2006
  Autori Gordana Ilić, Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić i Željko Vaško
  Volumen 7
  Broj 4
  Strana od 31
  Strana do 40

  Značaj proizvodnje duhana u ukupnoj proizvodnji individualnih gazdinstava Hercegovine

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2005
  Autori Borko Sorajić i Gordana Ilić
  Volumen 6
  Broj 3
  Strana od 73
  Strana do 81

  Tranzicioni procesi u poljoprivredi Republike Srpske (BiH)

  Časopis Economics of Agriculture
  Godina 2005
  Autori Gordana Ilić i Aleksandar Ostojić
  Volumen 52
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 24

  Tranzicioni procesi u poljoprivredi Republike Srpske

  Časopis Economics of Agriculture
  Godina 2005
  Autori Gordana Ilić i Aleksandar Ostojić
  Broj 1 (3-150)
  Strana od 13
  Strana do 23

  Marketing plan kao sastavni dio biznis plana u agroprivredi

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2004
  Autori Gordana Ilić i Aleksandar Ostojić
  Volumen 5
  Broj 5
  Strana od 77
  Strana do 86

  Marketinška orijentacija preduzeća u agroprivredi

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2004
  Autori Gordana Ilić i Aleksandar Ostojić
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 87
  Strana do 97

  Marketing plan - kao sastavni dio biznis plana u agroprivredi

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2004
  Autori Gordana Ilić i Aleksandar Ostojić
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 77
  Strana do 85

  Menadžment i transformacija velikih poslovnih sistema u agraru

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2002
  Autori Gordana Ilić
  Broj 4
  Strana od 155
  Strana do 165

  Tržište i menadžment u poljoprivredi Republike Srpske

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Gordana Ilić
  Broj 1
  Strana od 176
  Strana do 185

  Menadžersko odlučivanje na osnovu istraživanja konkurentnosti poljoprivrednog gazdinstva

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Branko Krstić, Gordana Ilić i Sava Smiljić
  Broj 4
  Strana od 133
  Strana do 142

  COMPETITIVENESS OF CATTLE PRODUCTION SYSTEMS

  Časopis Biotechnology in Animal Husbandry
  Godina 2001
  Autori Branko Krstić, Gordana Ilić i Borko Sorajić
  Broj 17 (5-6)
  Strana od 141
  Strana do 146

  Marketing strategija u savremenom agraru

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Gordana Ilić
  Broj 3
  Strana od 199
  Strana do 206

  Ekonomski efekti specijalizacije poljoprivredne proizvodnje na porodičnim gazdinstvima

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Gordana Ilić, Branko Krstić i Borko Sorajić
  Broj 3
  Strana od 191
  Strana do 198

  Problemi cena i finansiranja poljoprivrede

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Gordana Ilić i Radovan Pejanović
  Broj 3
  Strana od 178
  Strana do 190

  Marketing u funkciji ekologije

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 1997
  Autori Gordana Ilić
  Broj 3
  Strana od 99
  Strana do 102

  Ekonomske podloge odlučivanja i mjerenja efikasnosti poslovnih odluka

  Časopis ANALI EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
  Godina 1997
  Autori Gordana Ilić
  Broj 2
  Strana od 191
  Strana do 198

Radovi sa skupova

  Redizajn sistema takmičenja u funkciji uspješnosti event menadžmenta

  Naučni skup 4. Međunarodni naučni kongres "Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  DOI 10.5550/SP.4.2012.25
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Slobodan Simović, Dragan Vuković, Gordana Ilić, Snežana Bijelić i Rodoljub Petković
  Strana od 207
  Strana do 219

  Rethinking system of sport competition of event management efficiency

  Naučni skup 4. Međunarodni naučni kongres "Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije" Banjaluka
  DOI 10.5550/SP.4.2012.25
  Godina 2012
  Autori Slobodan Simović, Dragan Vuković, Gordana Ilić, Snežana Bijelić i Rodoljub Petković
  Strana od 207
  Strana do 220

  Rizik i upravljanje bezbjednošću strategije sportskog događaja

  Naučni skup Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Slobodan Simović, Gordana Ilić, Rodoljub Petković i Dalibor Danilović
  Strana od 164
  Strana do 181

  Rizik i upravljanje bezbjednošću strategije sportskog događaja

  Naučni skup Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj-Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja
  Publikacija Nasilje i sport - Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Slobodan Simović, Gordana Ilić, Rodoljub Petković i Evelina Danilović
  Strana od 164

  Neki aspekti finansiranja i organizovanja sporta

  Naučni skup 1st Anthropological Aspects of Sport, Physical Education and Recreation
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Slobodan Simović, Gordana Ilić i Dalibor Danilović
  Strana od 96
  Strana do 104

  Neki aspekti finansiranja i organizovanja sporta

  Naučni skup I Međunarodni naučni kongres "Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Slobodan Simović, Gordana Ilić i Andrej Danilović
  Strana od 95
  Strana do 103

  Agrobiznis menadžment u ekološkoj proizvodnji hrane

  Naučni skup 41. HRVATSKI & 1. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ AGRONOMA
  Publikacija 41. HRVATSKI & 1. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ AGRONOMA - ZBORNIK RADOVA
  Godina 2006
  Autori Gordana Ilić, Aleksandar Ostojić i Gordana Rokvić
  Strana od 51
  Strana do 52

  Agrobiznis menadžment u ekološkoj proizvodnji hrane

  Naučni skup 41. hrvatski i 1. međunarodni simpozij agronoma
  Godina 2006
  Autori Gordana Ilić, Aleksandar Ostojić i Gordana Rokvić
  Strana od 51
  Strana do 52

  Menadžment i knjigovodstvo seljačkog gospodarstva

  Naučni skup XL. Znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem
  Publikacija XL. Znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem Opatija 2005 - Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Branko Krstić, Sava Smiljić, Gordana Ilić i Aleksandar Ostojić
  Strana od 87
  Strana do 88

  Promjene u strukturi ratarske proizvodnje Republike Srpske (BiH)

  Naučni skup XL znanstveni skup hrvatskih agronoma sa međunarodnim sudjelovanjem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Gordana Ilić, Aleksandar Ostojić i Gordana Rokvić
  Strana od 79
  Strana do 80

  Menadžment i knjigovodstvo seljačkog gospodarstva

  Naučni skup XL znanstveni skup hrvatskih agronoma sa međunarodnim sudjelovanjem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Branko Krstić, Sava Smiljić, Gordana Ilić i Aleksandar Ostojić
  Strana od 87-88

  Promjene u strukturi ratarske proizvodnje Republike Srpske

  Naučni skup XL znanstveni skup hrvatskih agronoma
  Godina 2005
  Autori Gordana Ilić, Aleksandar Ostojić i Gordana Rokvić

  Model strategije razvoja i zaštite poljoprivrede u funkciji revitalizacije sela

  Naučni skup Revitalizacija sela 95
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1995
  Autori Mara Kresojević i Gordana Ilić
  Strana od 127
  Strana do 132

  Revitalizacija seoskog područja opštine Banja Luka

  Naučni skup Revitalizacija sela 95
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1995
  Autori Gordana Ilić i Mara Kresojević
  Strana od 495
  Strana do 501

Ostali radovi

  Uvođenje novog modela subvencija, zaštite i finansiranja poljoprivrede RS korespodentnog sa zajedničkom agrarnom politikom EU

  Godina 2006
  Autori Stevo Mirjanić, Branko Krstić, Gordana Ilić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Aleksandar Ostojić i Ljiljana Drinić
  Strana od 1
  Strana do 91

Knjige

  Osnove menadžmenta sa menadžmentom u spotru

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet fizičkog vaspitanja i spotra Banja Luka
  ISBN 978-99938-38-34-0
  Godina 2014
  Autori Slobodan Simović i Gordana Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 354

  Osnovi menadžmenta ljudskih resursa

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-46-43-7
  Godina 2014
  Autori Gordana Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 369

  Osnovi menadžmenta

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Poljoprivredni fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-669-8-9
  Godina 2005
  Autori Gordana Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 266

  Osnovi ekonomije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Poljoprivredni fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-669-5-4
  Godina 2004
  Autori Gordana Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 260

  Osnovi ekonomije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Poljoprivredni fakultet Banja Luka
  ISBN 86-7262-014-3
  Godina 2001
  Autori Gordana Ilić i Radovan Pejanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 368

Projekti

Jačanje kapaciteta za promjene u sektoru turizma na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za jačanje upravljanja kvalitetom u sektoru turizma zasnovanom na naslijeđu i kulturi

CULTURWB se fokusira na jačanje i razvoj kulturnog turizma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Konkretni ciljevi su: - Sprovođenje istraživanja o potrebnim kompetencijama osoblja u sektoru turizma zasnovanog na kulturnoj ponudi; - Razviti program cjeloživotnog učenja; - Razviti interdisciplinarni magistarski program koji konsoliduje oblast upravljanja turizma i kulture i nasleđa i osposobljava diplomce da steknu potrebne kvalifikacije za profesiju upravljanja ....

Broj projekta 8300404
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Pucar
Projektni tim prof. dr Branka Zolak Poljašević
Jelena Rožić, ma
prof. dr Igor Todorović
prof. dr Jovo Ateljević
prof. dr Ljiljana Ševo
prof. dr Gordana Ilić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 11.04.2024.
Vrijednost projekta 151263.0 BAM