Navigacija

prof. dr Stanko Stanić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-011
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za kvantitativnu analizu i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Operaciona istraživanja redovni profesor 31. decembar 2004.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2O14ANEK Napredna ekonometrija
2O14AFMA Finansijska matematika
Akademske studije prvog ciklusa
1EMMM Ekonomsko-matematički modeli i metode
I17MEKO Ekonometrija
O14EMM Ekonomsko-matematički modeli i metode
O2018IEMMM Ekonomsko matematički modeli i metode
Akademske studije trećeg ciklusa
3I14ETIG Teorija igara
3O14EKO Ekonometrija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Effects of technological changes and trade liberalisation on industrial development in the Western Balkan Countries

  DOI https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1845967
  Časopis Economic Research-Ekonomska Istraživanja
  Godina 2020
  Autori Goran Popović, Ognjen Erić i Stanko Stanić
  Volumen 33
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 17
  Veb adresa https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1845967

  Trade Openness, Institutions and Economic Growth of the Western Balkans Countries

  DOI 10.14254/1800-5845/2020.16-3.14
  Časopis Montenegrin Journal of Economics
  Godina 2020
  Autori Goran Popović, Ognjen Erić i Stanko Stanić
  Volumen 16
  Broj 3
  Strana od 173
  Strana do 184
  Veb adresa http://mnje.com/en/vol-16-no-3

  Education, Technological Changes And Economic Development Of Bosnia And Herzegovina

  DOI 10.5937/IJCRSEE1902077P
  Časopis International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)
  Godina 2019
  Autori Goran Popović, Ognjen Erić, Stanko Stanić i Milenko Krajišnik
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 77
  Strana do 86
  Veb adresa https://doi.org/10.5937/IJCRSEE1902077P

Radovi sa skupova

  Impact of Foreign Investments, Institutions and Infrastructure on The Economic Growth in The Western Balkans Countries

  Naučni skup Management International Conference (MIC 2018)
  Publikacija Management International Conference (MIC 2018)
  Godina 2018
  Autori Goran Popović, Stanko Stanić i Ognjen Erić
  Strana od 171
  Veb adresa http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-90-9.pdf

  Primjena analize glavnih komponenti i I-odstojanja u rangiranju

  Naučni skup Simpozijum operacionih istraživanja
  Godina 2012
  Autori Stanko Stanić, Željko Račić i Darko Milunović

Ostali radovi

  Univerzitet u Banjoj Luci 1975 - 2010