Navigacija

prof. dr Milenko Krajišnik
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-049
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za međunarodne ekonomske odnose
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Međunarodna ekonomija redovni profesor 29. april 2021.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2O14MTPM Teorija i politika međunarodne trgovine
2O14MGTP Globalizacija i tranzicioni procesi
Akademske studije drugog ciklusa,Akademske studije prvog ciklusa
2TiPMT Teorija i politika međunarodne trgovine
Akademske studije prvog ciklusa
1ERNP Ekonomika i razvoj nacionalne privrede
1SP Spoljnotrgovinsko poslovanje
O17MSPO Spoljnotrgovinsko poslovanje
Akademske studije trećeg ciklusa
3I14ETMT Teorija međunarodne trgovine
3I14MSPC Svjetski privredni ciklusi
3O14MMEK Međunarodna ekonomija
3O14MRRE Razvojna i regionalna ekonomija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj globalnih kretanja na ekonomski rast i fiskalnu stabilnost u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/NOEEN2333035G
  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2023
  Autori Biljana Srdić, Milenko Krajišnik i Branko Krsmanović
  Volumen 17
  Broj 33
  Strana od 35
  Strana do 44
  Veb adresa chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://noviekonomist.info/pdf/ekonomist33.pdf

  Impact of Exports on Economic Growth in Bosnia and Herzegovina

  DOI https://doi.org/10.7251/ACE2032059K
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2020
  Autori Milenko Krajišnik, Biljana Srdić Gojković, Sonja Josipović i Sanja Popović
  Volumen 18
  Broj 32
  Strana od 59
  Strana do 84
  Veb adresa http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/download/408/354/

  Impact of Exports on Economic Growth in Bosnia and Herzegovina

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2020
  Autori Milenko Krajišnik, Biljana Gojković i Josipović Sonja
  Volumen 18
  Broj 32
  Strana od 59
  Strana do 84
  Veb adresa http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/download/408/354/

  Effects of fiscal consolidation in Western Balkan Countries

  DOI doi.org/10.18045/zbefri.2019.2.527
  Časopis Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics
  Godina 2019
  Autori Milenko Krajišnik, Dragan Gligorić i Biljana Srdić Gojković
  Volumen 37
  Broj 2
  Strana od 527
  Strana do 551
  Veb adresa www.efri.uniri.hr/upload/ZBORNIK%202_2019/19-Krajisnik-2019-2.pdf

  Effects of fiscal consolidation in Western Balkan Countries

  DOI 10.18045/zbefri.2019.2.527
  Časopis Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics
  Godina 2019
  Autori Milenko Krajišnik, Dragan Gligorić i Biljana Gojković
  Volumen 37
  Broj 2
  Strana od 527
  Strana do 551
  Veb adresa http://www.efri.uniri.hr/upload/ZBORNIK%202_2019/19-Krajisnik-2019-2.pdf

  Education, Technological Changes And Economic Development Of Bosnia And Herzegovina

  DOI 10.5937/IJCRSEE1902077P
  Časopis International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)
  Godina 2019
  Autori Goran Popović, Ognjen Erić, Stanko Stanić i Milenko Krajišnik
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 77
  Strana do 86
  Veb adresa https://doi.org/10.5937/IJCRSEE1902077P

  Impact of International Country Rankings on Economic Development of European Countries in Transition

  Časopis UTMS Journal of Economics
  Godina 2019
  Autori Milenko Krajišnik i Marijana Nikolić
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 259
  Strana do 273
  Veb adresa https://utmsjoe.mk/files/Vol.%2010%20No.%202/UTMSJOE-2019-1002-011-Nikolic-Krajisnik.pdf

  Export competitiveness of the Economic Sectors of Bosnia and Herzegovina

  Časopis Economic Themes
  Godina 2019
  Autori Milenko Krajišnik i Popović Sanja
  Volumen 57
  Broj 4
  Strana od 433
  Strana do 457
  Veb adresa http://www.economic-themes.com/57/number/4/article/3

  Analiza dinamike održivosti duga Bosne i Hercegovine i zemalja regiona

  Časopis FINANCING
  Godina 2018
  Autori Milenko Krajišnik i Stevanović Saša
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 13
  Strana do 22

  Uticaj stanja nacionalne ekonomije na finansiranje zdravstvenog sistema Republike Srpske

  DOI 10.7251/ACE1727257K
  Časopis Acta Economica
  Godina 2017
  Autori Milenko Krajišnik i Biljana Srdić Gojković
  Volumen 15
  Broj 27
  Strana od 257
  Strana do 278
  Veb adresa https://core.ac.uk/download/pdf/267989292.pdf

  Uticaj proširenja Evropske unije na spoljnu trgovinu i razvoj novih članica

  DOI 10.1515/eoik-2017-0010
  Časopis Economics
  Godina 2017
  Autori Milenko Krajišnik i Žutić Aleksandra
  Strana od 37
  Strana do 52
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/OIK/article/view/3679

  Uticaj stanja nacionalne ekonomije na finansiranje zdravstvenog sistema Republike Srpske

  Časopis Acta Economica
  Godina 2017
  Autori Milenko Krajišnik i Biljana Gojković
  Volumen 15
  Broj 27
  Strana od 257
  Strana do 278
  Veb adresa https://core.ac.uk/download/pdf/267989292.pdf

  The Effects of the European Union Enlargementon Foreigen Trade of Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.7251/ACE1726103K
  Časopis Acta Economica
  Godina 2017
  Autori Milenko Krajišnik i Aleksandra Krčmar
  Volumen 15
  Broj 26
  Strana od 103
  Strana do 122
  Veb adresa http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/view/22/16

  Uticaj mjera štednje na ekonomski rast zemalja evrozone

  DOI 10.7251/ACE1421043Z
  Časopis Acta Economica
  Godina 2014
  Autori Vasilj Žarković, Milenko Krajišnik i Dragan Gligorić
  Volumen 12
  Broj 21
  Strana od 43
  Strana do 65
  Veb adresa http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/view/74/66

  Uticaj spoljne trgovine na privredni rast Republike Srpske

  DOI 10.7251/ACE1420125K
  Časopis Acta Economica
  Godina 2014
  Autori Milenko Krajišnik i Dalibor Tomaš
  Volumen 12
  Broj 20
  Strana od 125
  Strana do 153
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org

  Causes and effects of the global decrease in demand

  Časopis UTMS Journal of Economics
  Godina 2014
  Autori Milenko Krajišnik
  Strana od 169
  Strana do 178

  Segmentacija stranog tržišta u funkciji povećanja izvoza

  Časopis FINANCING
  Godina 2014
  Autori Milenko Krajišnik
  Strana od 16
  Strana do 21

  Asimetrična raspodjela i njene posledice

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2013
  Autori Milenko Krajišnik
  Strana od 53
  Strana do 77

  Spoljna trgovina Bosne i Hercegovine i proširenje Evropske unije

  Časopis SVAROG
  Godina 2013
  Autori Milenko Krajišnik
  Strana od 230
  Strana do 246

  Spoljna trgovina u uslovima recesije

  Časopis Acta Economica
  Godina 2009
  Autori Milenko Krajišnik
  Strana od 57
  Strana do 65

  Poboljšanje konkurentnosti proizvođača kroz smanjenje carina u BiH

  Časopis Finrar
  Godina 2008
  Autori Milenko Krajišnik
  Strana od 21
  Strana do 25

  Upravljanje javnim finansijama kao instrumentom ekonomske politike

  Časopis Acta Economica
  Godina 2006
  Autori Milenko Krajišnik
  Strana od 211
  Strana do 223

Knjige

  Globalni izazovi i svjetska trgovina

  Izdavač Ekonomski Fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-92-5
  Godina 2021
  Autori Milenko Krajišnik i Biljana Srdić
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Globalni izazovi i svjetska trgovina

  Izdavač Ekonomski Fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-92-5
  Godina 2021
  Autori Milenko Krajišnik i Biljana Gojković
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Spoljnotrgovinsko poslovanje u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Ekonomski Fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-91-8
  Godina 2021
  Autori Milenko Krajišnik i Biljana Gojković
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  SPOLJNA TRGOVINA - politika i poslovanje

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-50-5
  Godina 2014
  Autori Milenko Krajišnik
  Tip knjige osnovni udžbenik

Projekti

Unapređenje vještina istraživača za održivo preduzetništvo na osnovu upravljanja inovacijskim procesima

Javne akademske institucije su prepoznate kao akter sposoban da podstakne preduzetničke ekosisteme da transformišu poslovanje sektora i ojačati opšte blagostanje kroz održivo preduzetništvo. Poboljšanje odnosa između akademskog i neakademskog sektora u zemljama širenja će se postići primjenom praksi za sticanje koristi uz opravdanje održivosti...

Broj projekta 1254006
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Petković
Projektni tim Branka Stanković
doc. dr Zoran Borović
doc. Ljubiša Mićić, ma
mr Milica Bogdanović
Biljana Đukić
dr Jadranka Petrović
prof. dr Milenko Krajišnik
doc. dr Mirjana Milijević
Milan Damjanović
Vanja Topić-Gajić
Milica Marić
doc. Anđela Pepić
doc. dr Matea Zlatković Radaković
prof. dr Branka Topić-Pavković
Nataša Petković
prof. dr Dragan Gligorić
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.07.2023.
Završetak projekta 30.04.2027.
Vrijednost projekta 825898.0 BAM

SMART Inovacioni centri za razvoj inovativnog i preduzetničkog razmišljanja koji će olakšati razvoj održivih pametnih rješenja na Zapadnom Balkanu

Opis projekta: Projekat „PAMETNI inovacioni centri“ ima za cilj jačanje tzv. treće misije visokoškolskih ustanova (VŠU), odnosno jačanje odnosa između VŠU i privrede kroz saradnju u razvoju inovativnih kapaciteta ciljnih regija. Ciljevi projekta su: • uspostavljanje i razvoj 7 inovacionih centara za rješenja tzv. „pametne (SMART) specijalizacije“ pri visokoškolskim ustanovama te razvoj povezanih srodnih kompetencija, kao što su inovativne i preduzetničke kompetencije...

Broj projekta 1254004
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Gligorić
Projektni tim prof. dr Željana Jovičić
dr Jadranka Petrović
prof. dr Goran Janjić
prof. dr Milenko Krajišnik
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.11.2025.
Vrijednost projekta 130737.0 BAM