Navigacija

mr Željko Šarić
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Katedre
 • Filozofski fakultet -Studijski program: Filozofija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Filozofska antropologija viši asistent 28. maj 2020.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MFF10EGZ Egzistencijalna antropologija
MFF10SF1 Savremena filozofija I
MFF10SF2 Savremena filozofija II
MFF10SFM Srpska filozofska misao
MFF10FAN Filozofska antropologija
MFF19MNR Metodologija naučnoistraživačkog rada
MFF19SFF Savremena filozofija
Akademske studije prvog ciklusa
F1:15:-DLJP Demokratija i ljudska prava
F1-DLJP Demokratija i ljudska prava
F1-EGZA Egzistencijalna antropologija
F1-IF2-1 Istorija filozofije II
F1-IF3 Istorija filozofije III
F1-IF4-1 Istorija filozofije IV
F1-IF6 Istorija filozofije VI
F1-MN Metodika nastave filozofije
F1-MNF Metodika nastave filozofije
F1-PRGF Pragmatistička filozofija
F1-SRF Srpska filozofija
F1-FANT1 Filozofska antropologija I
F1-FANT-1 Filozofska antropologija
F1-FANT2 Filozofska antropologija II
F1-HRA Hrišćanska antropologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Biopolitika kao politička ontologija

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2010
  Autori Željko Šarić
  Broj 35-36
  Strana od 143
  Strana do 162
  Veb adresa http://www.artprintbl.com/izdavastvo

  Filozofija i smrt

  Časopis PUTEVI časopis za književnost, umjetnost i kulturu
  Godina 2007
  Autori Željko Šarić
  Broj 2-3
  Strana od 97
  Strana do 110

Radovi sa skupova

  Biopolitika i ideologija ljudskih prava

  Naučni skup Razmatranje temeljnih pitanja odnosa biopolitike i institucija
  Godina 2013
  Autori Željko Šarić

  Humanizam, nasilje i sloboda: Kami vs Sartr

  Naučni skup Sloboda, nasilje, identitet
  Publikacija Sloboda, nasilje, identitet
  Godina 2012
  Autori Željko Šarić
  Strana od 92
  Strana do 107

  Recepcija učenja Vilhelma Rajha u filmovima Dušana Makavejeva

  Naučni skup Ure popkulture: Balkan vrača pogled
  Godina 2011
  Autori Željko Šarić

  Filozofski film kao subverzija mejnstrim kulture

  Naučni skup Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Željko Šarić

  Predrasude kao korijeni nasilja

  Naučni skup Razumijevanje elemenata kolektivnog nasilja i masovnih zločina i njihovih posljedica
  Godina 2010
  Autori Željko Šarić
  Veb adresa http://www.mirovna-akademija.org/rma/bhs/eseji/38-2010-crs2/205-predrasude-kao-korijeni-nasilja

Ostali radovi

  Sartovo shvatanje čovjeka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  Godina 2014
  Autori Željko Šarić

  Kritička teorija društva

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao
  ISSN/ISBN 978-99938-897-3-1
  Godina 2010
  Autori Željko Šarić

Projekti

Banjalučki filmski kamp - Film i identitet

Zbog imigrantske politike identitet u savremenom društvu postaje nestabilan što uzrokuje nemogućnost uspostavljanja visokog nivoa društvene integracije i kohezije koji je neophodan za očuvanje dugoročne socijalne stabilnosti. Suočene sa problemom nepostojanja zajedničke prošlosti, tradicije, nasljeđa i porijekla stanovništva, neke zemlje sa dugom imigrantskom tradicijom (kao SAD na primjer) razvile su Melting pot strategiju kao mehanizam proizvodnje zajedničkog identiteta...

Broj projekta 1251701
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac prof. dr Nemanja Đukić
Projektni tim doc. dr Saša Laketa
Dušanka Slijepčević, ma
mr Željko Šarić
Obrad Samardžić
Predrag Milidrag
Miodrag Manojlović
Divna Vuksanović
Marjan Krivak
Nenad Malešević
prof. dr Tatjana Duronjić
Predrag Krstić
prof. Goran Dujaković, ma
prof. dr Vlade Simović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM