Navigacija

mr Blaženko Vuković

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07ITM Interna medicina
ISM07KP Klinička propedevtika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Analiza povezanosti ishemijske bolesti srca i prisustva mikroalbuminurije kod asimptomatskih paacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup Kongres endokrinologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka 6. Kongresa endokrinologa Srbije
  Godina 2018
  Autori Gabrijela Malešević, Aleksandra Grbić, Bojana Carić, Valentina Stanković-Soldat, Ivona Risović i Blaženko Vuković
  Strana od 94

  EFEKAT FUNKCIONALNE INSULINSKE TERAPIJE NA GLIKOREGULACIJU KOD OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1

  Naučni skup SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI SA INTERNACIONALNIM UČEŠČEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Blaženko Vuković i Jelena Malinović-Pančić
  Strana od 48

  INCIDENCA ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 1 U REPUBLICI SRPSKOJ OD 1998-2010 U STAROSNOJ GRUPI 0-14 GODINA

  Naučni skup SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI SA INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM
  Godina 2013
  Autori Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Blaženko Vuković i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 40

  LIJEČENJE ADULTNOG DIJABETESA INSULINSKOM PUMPOM U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Blaženko Vuković, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Snježana Popović-Pejičić i Mirjana Bojić
  Strana od 92

  UTICAJ METODE BROJANJA UGLJENIH HIDRATA I PRILAGOĐENE DOZE KRATKODJELUJUĆEG INZULINA NA GLIKOREGULACIJU KOD OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1

  Naučni skup KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Milena Brkić, Jelena Malinović-Pančić i Blaženko Vuković
  Strana od 196

  UTICAJ KONTROLISANE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA INSULINSKU REZISTENCIJU I PARAMETRE METABOLIČKOG SINDROMA: POREĐENJE PACIJENATA SA TIPOM 2 DIJABETESA I NEDIJABETIČARA

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Grbić, Valentina Soldat-Stanković i Gabrijela Malešević
  Strana od 164

  SY VILLI PRADER - OD POSTAVLJANJA DIJAGNOZE DO SUPSTITUCIONE TERAPIJE

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Mirjana Bojić, Blaženko Vuković, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Valentina Soldat-Stanković i Jelena Malinović-Pančić
  Strana od 250

  DIASTOLIC DYSFUNCTION AND MYOCARDIAL PERFUSION IN TYPE 2 DIABETES

  Naučni skup 1ST DIABETOLOGY CONGRESS OF REPUBLIC OF SRPSKA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, Blaženko Vuković, Mirjana Bojić i Milena Brkić
  Strana od 317

  Komparacija cistatina C i klirensa kreatinina u procjeni bubrežne funkcije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2

  Naučni skup 1. Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, Sanja Avram, Blaženko Vuković i dragomir berić

  Primjena cistatina C u dijagnostici dijabetesne nefropatije

  Naučni skup 1. Congrees endocrinology and diabetology Republic Srpska
  Godina 2013
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, Sanja Avram, Blaženko Vuković i dragomir berić

  Klinički protokol za terapiju spoljnom portabilnom insulinskom pumpom

  Naučni skup Prvi kongres dijabetologa i endokrinologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Blaženko Vuković i Gordana Bukara-Radujković
  Strana od 30
  Strana do 38