Navigacija

mr Dalibor Nedić
viši asistent

051/213-322
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za sudsku medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Sudska medicina viši asistent 30. maj 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18FMMP Forenzička medicina i medicinsko pravo
ISM07SM Sudska medicina
ISS07FMMP Forenzička medicina i medicinsko pravo
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18FM Laboratorijske metode u forenzičkoj medicini

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS07PRM Pravna medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Risk factors for developing chronic whiplash disorders

  DOI 10.3233/BMR-210106
  Časopis JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION
  Godina 2022
  Autori Dalibor Nedić i Vladimir Pilija
  Volumen 35
  Broj 1
  Strana od 213
  Strana do 219
  Veb adresa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34459385/

  Expression and distribution of beta amyloid precursor protein immunomarkers in the detection of diffuse axonal injury

  DOI 10.2298/SARH210728094N
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2022
  Autori Dalibor Nedić, Vladimir Pilija i Adis Salihbegović
  Volumen 150
  Broj 1-2
  Strana od 77
  Strana do 82
  Veb adresa http://www.srpskiarhiv.rs/global/pdf/articles-2022/januar-februar/12.pdf

  Importance of DNA analysis for identification and confirmation of human remains, following a forensic autopsy

  DOI https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2019.09.022
  Časopis Forensic Science International: Genetics Supplement Series
  Godina 2019
  Autori Dragana Zgonjanin, Eida Almohammed, Dalibor Nedić, Aleksandra Milić i Stojan Petković
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 55

  DNA typing from skeletal remains using GlobalFiler™ PCR amplification and Investigator® 24plex QS kits

  DOI https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2019.09.021
  Časopis FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL-GENETICS
  Godina 2019
  Autori Dragana Zgonjanin, Dalibor Nedić, Rashed Alghafri, Stojan Petković i Radenko Vuković
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 50
  Strana do 52

  Forensic and population genetic analysis of Serbian population using 21 STR loci of GlobalFiler™ PCR Amplification kit

  DOI https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2019.09.020
  Časopis Forensic Science International: Genetics Supplement Series
  Godina 2019
  Autori Dragana Zgonjanin, Reem Almheiri, Rashed Alghafri, Dalibor Nedić i Goran Stojiljković
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 49

  Cardiac death after extreme physical and mental trauma - case report

  DOI https://doi.org/10.1186/s41935-019-0134-6
  Časopis Egyptian Journal of Forensic Sciences
  Godina 2019
  Autori Dalibor Nedić i Vladimir Pilija
  Volumen 9
  Broj 27
  Strana od open access
  Strana do open access
  Veb adresa https://ejfs.springeropen.com/articles/10.1186/s41935-019-0134-6

  Uticaj tehničkih unapređenja savremenih automobila na povrede donjih ekstremiteta pješaka

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Dalibor Nedić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 64
  Strana do 68

  Injury patterns of drivers and other motor vehicle occupants in the Banja Luka region (Bosnia and Hercegovina)

  Časopis International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
  Godina 2015
  Autori Dalibor Nedić, Krsto Lipovac i Željko Karan
  Volumen 5
  Broj 3
  Strana od 136
  Strana do 143

  Saobraćajni traumatizam sa smrtnom posljedicom u banjalučkoj regiji

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2014
  Autori Dalibor Nedić, Željko Karan, Zoran Obradović i Mirjana Dragoljić
  Broj 45
  Strana od 22
  Strana do 24

Radovi sa skupova

  Sigurnosni pojas i povređivanje putnika u motornom vozilu

  Naučni skup 4. međunarodna konferencija „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“
  Godina 2015
  Autori Dalibor Nedić
  Strana od 297
  Strana do 301

  Trzajna povreda vrata – prevaziđeni koncept liječenja imobilizacijom

  Naučni skup XIV simpozijum „Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju“
  Godina 2015
  Autori Dalibor Nedić
  Strana od 326
  Strana do 329

  Povređivanje vozača i ostalih putnika u motornom vozilu na putevima Republike Srpske

  Naučni skup 3. međunarodna konferencija „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“
  Godina 2014
  Autori Dalibor Nedić, Krsto Lipovac i Željko Karan

  Karolijeva bolest (kongenitalna dilatacija intrahepatičnih žučnih vodova) sa holangicelularnom karcinomom

  Naučni skup 2. Kongres patologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Goran Čampara, Dalibor Nedić, Daliborka Gavranović Pilić i Goran Tukić

  Karakteristike saobraćajnog traumatizma sa smrtnom posljedicom – materijal Zavoda za Sudsku medicinu RS

  Naučni skup 2. Kongres patologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Dalibor Nedić i Željko Karan

  Fatalno nagnječenje srca

  Naučni skup 2. Kongres Doktora medicine RS sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Dalibor Nedić, Goran Čampara i Željko Karan

Knjige

  Naknada nematerijalne štete

  Izdavač Udruženje pravnika RS
  ISBN 978-99938-785-6-8
  Godina 2017
  Autori Duško Medić, Dalibor Nedić i Nera Zivlak Radulović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 347