Navigacija

dr Željko Karan

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Injury patterns of drivers and other motor vehicle occupants in the Banja Luka region (Bosnia and Hercegovina)

  Časopis International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
  Godina 2015
  Autori Dalibor Nedić, Krsto Lipovac i Željko Karan
  Volumen 5
  Broj 3
  Strana od 136
  Strana do 143

  Saobraćajni traumatizam sa smrtnom posljedicom u banjalučkoj regiji

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2014
  Autori Dalibor Nedić, Željko Karan, Zoran Obradović i Mirjana Dragoljić
  Broj 45
  Strana od 22
  Strana do 24

  Polni dimorfizam hioidne kosti

  DOI 10.5937/gads1247239N
  Časopis Glasnik Antropološkog društva Srbije
  Godina 2012
  Autori Zorica Novaković, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić i Dalibor Vranješ
  Strana od 239
  Strana do 247
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-79361247239N

  Antropometrijska analiza učenika osnovne školeu ruralnom području

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2011
  Autori Zoran Vasić, Stojko Vidović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Mirjana Lončar, Ilija Ramić i Saša Dragić
  Volumen 46
  Strana od 95
  Strana do 102

  ANTHROPOMETRIC ANALYSIS OF THE NOURISHMENT OF POPULATION IN RURAL AREAS

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2009
  Autori Dušan Šuščević, Jelena Stanković, Biljana Šajić, Sanela Burgić, Zlatan Stojanović, Zoran Obradović, Željko Karan i Goran Spasojević
  Broj 44
  Strana od 441
  Strana do 446
  Veb adresa http://www.antropoloskodrustvosrbije.com/content/glasnik-antropolo%C5%A1kog-dru%C5%A1tva-srbije

  QUANTITATIVE ANALYSIS OF SKELETON NEUROCRANIUM AND VISCEROCRANIUM

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2009
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović, Goran Spasojević, Ilija Baroš, Saša Dragić i Ilija Ramić
  Broj 44
  Strana od 299
  Strana do 305

  Prilog proučavanju metoda za brzu desno/lijevu orijentaciju kostiju stopala

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2008
  Autori Zoran Obradović, Željko Karan, Dušan Šuščević, Ilija Ramić, Saša Dragić i Ilija Baroš
  Volumen 5
  Broj 43
  Strana od 342
  Strana do 348

  MORPHOMETRIC RESEARCH OF LOBULUS PARACENTRALIS IN REGARD TO SEX SIDE OF THE BRAIN

  Časopis Scripta Scientifica Medica
  Godina 2006
  Autori Goran Spasojević, Zlatan Stojanović, Slavica Jandrić, Dušan Šuščević, Slobodan Malobabić i Željko Karan
  Strana od 83
  Strana do 84

  Prilog proučavanju metoda za brzu desno/lijevu orijentaciju kostiju šake

  Časopis NMK
  Godina 2005
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Ilija Baroš, Ilija Ramić i Saša Dragić
  Broj 13
  Strana od 74
  Strana do 75

  Radio graphic determination of proportional of hiponepartis in construction of the acetabular rima

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2001
  Autori Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Željko Karan, Goran Spasojević i Darko Jović
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 25

  RADIOGRAPHIC DETERMINATION OF PROPORTIONAL PARTICIPATION OF HIPBONE PARTS IN CONSTRUCTION OF THE ACETABULAR RIM

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2001
  Autori Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Željko Karan, Goran Spasojević i Darko Jović
  Strana od 21
  Strana do 26

  APPENDICITIS ACUTA :ANATOMICAL VARIATIONS OF THE POSITION OF THE APPENDIX VERMIFORMIS RELATION TO AGE AND SEX

  Časopis Folia Anatomica
  Godina 1999
  Autori Slavko Grbić, Goran Spasojević, Slobodan Malobabić, Dušan Šuščević i Željko Karan
  Volumen 27
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 40

  ANATOMSKE VARIJACIJE NEUROKRANIJUMA I NJIHOV KLINIČKI ZNAČAJ

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1999
  Autori Zoran Obradović, Željko Karan, Dušan Šuščević i Goran Spasojević
  Volumen 30
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 30

  RADIOGRAMETRIJSKE I MATEMATIČKE METODE KVANTIFIKACIJE GUBITKA KOŠTANE MASE U OSTEOPOROZI

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1998
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Goran Spasojević i Zoran Obradović
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 11

  RADIOGRAMETRIJSKE I MATEMATIČKE METODE KVANTIFIKACIJE GUBITKA KOŠTANE MASE U OSTEOPOROZI

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1998
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Goran Spasojević i Zoran Obradović
  Strana od 7
  Strana do 11

Radovi sa skupova

  DNA identification of plane crash victims at the airfield "Zalužani" Banja Luka

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Zoran Obradović, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, Ljubica Bojanić, Željko Karan i Branka Zorić
  Strana od 72
  Strana do 72

  Povređivanje vozača i ostalih putnika u motornom vozilu na putevima Republike Srpske

  Naučni skup 3. međunarodna konferencija „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“
  Godina 2014
  Autori Dalibor Nedić, Krsto Lipovac i Željko Karan

  Karakteristike saobraćajnog traumatizma sa smrtnom posljedicom – materijal Zavoda za Sudsku medicinu RS

  Naučni skup 2. Kongres patologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Dalibor Nedić i Željko Karan

  Fatalno nagnječenje srca

  Naučni skup 2. Kongres Doktora medicine RS sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Dalibor Nedić, Goran Čampara i Željko Karan

  Suicides in the area of the municipality of Banja Luka in the period from 1996 to 2000.

  Naučni skup 4th Croatian Congress of Pathology and Forensic Medicine With International Participation
  Publikacija Book of abstracts of the 4th Croatian Congress of Pathology and Forensic Medicine; 2008 Sep 25-28;Osijek, Croatia. 2008.p.46-7.
  Godina 2008
  Autori Aleksandra Salapura, Željko Karan i Ljiljana Tadić-Latinović
  Strana od 46
  Strana do 47

  RADIOGRAMETRY OF UPPER LIMB LONG BONES (HUMERUS,RADIUS,ULNA ) . XLVII

  Naučni skup Congress of the Antropological Society of Serbia with International participation
  Godina 2008
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Goran Spasojević, Saša Dragić, Ilija Ramić i Ilija Baroš
  Strana od 95

  CORRELATIONS BETWEN QUANTITATIVE PARAMETERS OF BONE MINERAL DENSITY

  Naučni skup XLVII Congress of Anthropological Society of Serbia
  Godina 2008
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Goran Spasojević, Ilija Ramić, Ilija Baroš i Saša Dragić
  Strana od 94

  MEASURING OF FEMORAL CD ANGLE BY 3D CAD-MODEL OF PROXIMAL FEMUR

  Naučni skup II Congress of Serbian Anatomical Society (with international participation)
  Godina 2008
  Autori Dušan Šuščević, Zoran Jovičić, Milan Stanojević, Željko Karan i Zlatan Stojanović

  QUANTITATIVE ANALYSIS OF SKELETON NEUROCRANIUM AND VISCEROCRANIUM

  Naučni skup XLVII Congress of the Anthropological Society of Serbia with international participation
  Godina 2008
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović, Goran Spasojević, Ilija Baroš, Saša Dragić i Ilija Ramić
  Strana od 92

  ANTHROPOMETRIC ANALISYS OF THE NOURISHMENT OF POPULATION IN RURAL AREAS. XXLVII

  Naučni skup Congress of the Anthropological Society of Serbia with international participation
  Godina 2008
  Autori Dušan Šuščević, Jelena Stanković, Biljana Sajić, Sanela Burgić, Zlatan Stojanović, Zoran Obradović, Željko Karan i Goran Spasojević

  BIOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE LIŠNJAČE (FIBULE)

  Naučni skup XLIV Congress of Anthropological Society of Yugoslavia with international participation
  Godina 2005
  Autori Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Željko Karan i Zoran Obradović

  EPIGENETIC TRAITS ON THE SKULLS FROM "ŽITOMISLIĆ" LOCALITY

  Naučni skup XVIII International Symposium on Morphological Sciences
  Godina 2005
  Autori Zoran Obradović, Željko Karan, Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović i Stojko Vidović

  ANTROPOMETRIJA TESTISA ČOVJEKA

  Naučni skup Zbornik sažetaka II simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2004
  Autori Vujadin Tatić, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović i Zlatan Stojanović

  RADIOLOŠKA EVALUACIJA OSTEOPOROZE DUGIH KOSTIJU DONJIH EKSTREMITETA

  Naučni skup Zbornik sažetaka II simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2004
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović i Stojko Vidović

  EPIGENETIC TRAITS ON THE SKULL OF A SKELETON DATING FROM ANCIENT ROMAN PERIOD

  Naučni skup 26th Congress of YAA with international participants
  Godina 2001
  Autori Željko Karan, Zoran Obradović, Dušan Šuščević i Goran Spasojević

  DETERMINATION OF PROPORTIONAL PARTICIPATION OF HIP BONE PARTS IN CONSTRUCTION OF THE ACETABULUM

  Naučni skup 26th Congress of YAA with international participants
  Godina 2001
  Autori Zoran Obradović, Goran Spasojević, Dušan Šuščević i Željko Karan

  MORPHOLOGICAL TYPES OF THE PARIETO-OCCIPITAL SULCUS OF THE HUMAN BRAIN

  Naučni skup 26th Congress of YAA with international participants
  Godina 2001
  Autori Goran Spasojević, Zoran Obradović, Dušan Šuščević i Željko Karan

  THE CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ANATOMICAL VARIATIONS OF NEUROCRANIUM

  Naučni skup The IVth National Congress of the Romanian society of anatomists and the Ist Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea region countries. Romania
  Godina 2000
  Autori Dušan Šuščević, Zdenka Krivokuća, Goran Spasojević, Zoran Obradović, Tatjana Bućma i Željko Karan

  ODREĐIVANJE POLOŽAJA TRIRADIJALNE “Y” HRSKAVICE NA ZGLOBNOJ ČAŠICI ( ACETABULUM) KARLIČNE KOSTI U ODRASLIH OSOBA

  Naučni skup 1 simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2000
  Autori Zoran Obradović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Goran Spasojević i Stojko Vidović
  Strana od 81
  Strana do 87

  MORFOLOŠKE VARIJACIJE MEDIJALNOG DIJELA SULCUS CENTRALIS- ČOVJEKOVOG MOZGA

  Naučni skup 1 Simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2000
  Autori Goran Spasojević, Zoran Obradović, Dušan Šuščević i Željko Karan
  Strana od 95
  Strana do 101

  THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF SCAPULAE WHITH ARE IMPORTANT IN THE PROCCESS OF IDENTIFICATION

  Naučni skup 25 Congres of YAA with International partitipans
  Godina 1998
  Autori Željko Karan, Dušan Šuščević i Goran Spasojević

  MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC VARIATIONS AREAE SUBCALLOSAE

  Naučni skup Congres of YAA with International partitipans
  Godina 1998
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan i Goran Spasojević

  REACTION OF THE BONE TISSUE ON MECHANICAL PRESSURE, FLEXION AND TORSION

  Naučni skup 25 Congres of YAA with International partitipans
  Godina 1998
  Autori Goran Spasojević, Dušan Šuščević i Željko Karan

  THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF SCAPULAE WICH ARE IMPORTANT IN THE PROCESS OF THE IDENTIFICATION

  Naučni skup 25. Congress of YAA with international partipitans
  Godina 1998
  Autori Željko Karan, Dušan Šuščević i Goran Spasojević

  PRILOG PROUČAVANJU VASKULARIZACIJE METAKARPALNIH KOSTIJU

  Naučni skup XXIII Kongresa DAJ sa međunarodnim učešćem
  Godina 1994
  Autori Dušan Šuščević, N Jeličić, Željko Karan i Goran Spasojević

Ostali radovi

  THE BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE FIBULA

  Godina 2007
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Željko Karan i Mitar Novaković

  THE RADIOLOGICAL EVALUATION OF LONG BONES OSTEOPOROSIS IN HUMAN LOWER LIMB

  Godina 2007
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Željko Karan i Mitar Novaković