Navigacija

prof. dr Mališa Antić
redovni profesor

Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 13. maj 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C16HEM003 Analiza uzoraka iz životne sredine
2C16HEM004 Hemijski zagađivači hrane i vode
2C16HEM006 Hromatografske metode
2C16HEM007 Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu
Akademske studije prvog ciklusa
1C07HNS870 Hromatografske metode
1C07HOS431 Metode odvajanja i mikrometode
1C16HOS1102 Hromatografske metode

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Geochromatographic migration of oil pollution from a heating plant to river sediments

  DOI 10.1007/s10311-019-00937-2
  Časopis ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS
  Godina 2020
  Autori Ivan Samelak, Milica Balaban, Mališa Antić, Tatjana Šolević-Knudsen i Branimir Jovančićević
  Volumen 18
  Strana od 459
  Strana do 466

  The application of alkane biological markers in the assessment of the origin of oil pollutants in the soil and recent river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina)

  DOI 10.2298/JSC180501061S
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2018
  Autori Ivan Samelak, Milica Balaban, Nada Vidović, Nemanja Koljančić, Mališa Antić, Tatjana Šolević-Knudsen i Branimir Jovančićević
  Volumen 83
  Broj 10
  Strana od 1167
  Strana do 1175
  Veb adresa https://doi.org/10.2298/JSC180501061S

Radovi sa skupova

  Identification and evaluation of changes and migration mecahanisms of petroleum pollutant in the environment using the alkane fraction biological markers (river Vrbas, Bosnia and Herecgovina)

  Naučni skup YUCOMAT 2019
  Publikacija YUCOMAT 2019, Herceg Novi, Montenegro, September 2-6, Programme and the Book of Abstracts
  Godina 2019
  Autori Ivan Samelak, Milica Balaban, Mališa Antić, Tatjana Šolević-Knudsen, Branimir Jovančićević i Goran Jovanić
  Strana od 141

  Origin of polycyclic aromatic hydrocarbons in the coastal soil and sediments of the Vrbas River (Bosnia and Hercegovina)

  Naučni skup 20th European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC20
  Publikacija 20th European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC20, Lodz, Poland, Book of Abstracts
  Godina 2019
  Autori Tatjana Šolević-Knudsen, Ivan Samelak, Milica Balaban, Mališa Antić i Branimir Jovančićević
  Strana od 105

  Assessment of oil pollution in river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina) and coastal soil samples

  Naučni skup 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & the 16th GCxGC Symposium
  Publikacija ISCC 2019 POSTER PRESENTATION Group 2: GC Applications, No. 27
  Godina 2019
  Autori Nemanja Koljančić, Olga Vyviurska, Milica Balaban, Mališa Antić i Ivan Španik
  Veb adresa https://www.isccgcxgc.com/

  Identification and fate of petroleum type pollutant in the coastal sediments of the river Vrbas (Banja Luka, Bosna and Hercegovina)

  Naučni skup 8th International Conference WATER FOR ALL
  Publikacija 8th International Conference WATER FOR ALL, Osijek, Croatia, March 21-22, 2019, Book of Abstracts
  Godina 2019
  Autori Branimir Jovančićević, Ivan Samelak, Milica Balaban, Mališa Antić, Gordana Gajica i Tatjana Šolević-Knudsen
  Strana od 41
  Strana do 41
  Veb adresa http://www.ptfos.unios.hr/water/index.php/archive/

  Identifikacija organske supstance i analiza specifičnih biomarkera u uzorcima rijeke Vrbas metodom GC-MS

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Nemanja Koljančić, Ivan Samelak, Mališa Antić, Branimir Jovančićević i Milica Balaban
  Strana od 19
  Strana do 26

  Biological markers of the petroleum alkane fraction as a forensic toot for determining the presence of petroleum pollutants in the environment

  Naučni skup YUCOMAT 2018
  Publikacija YUCOMAT 2018, Herceg Novi, Montenegro, September 3-7, Programme and the Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Nada Vidović, Ivan Samelak, Milica Balaban, Mališa Antić, Tatjana Šolević-Knudsen i Branimir Jovančićević
  Strana od 124
  Strana do 124
  Veb adresa http://www.mrs-serbia.org.rs/index.php/yucomat-2018-book-of-abstracts

Projekti

Monotoring organske supstance i specifičnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na području grada Banja Luka

Nafta i njeni derivati danas su među najprisutnijim zagađivačima u životnoj sredini. Najvažni izvor ove vrste zagađenja je svakako saobraćaj, ali izvori mogu biti raznovrsni, uključujući toplane, razne industrijske grane i slično. Nakon što dospiju u prirodu, jedinjenja prisutna u zagađivaču naftnog tipa podliježu raznim hemijskim transformacijama, ali i migraciji u vodu...

Broj projekta 1259007
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dušica Pešević
Projektni tim prof. dr Mališa Antić
prof. dr Milica Balaban
Mirjana Marković, ma
doc. dr Ivan Samelak
prof. dr Branimir Jovančićević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.10.2020.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih i biokompatibilnih poli(estar-siloksanskih) blok-kopolimera sa tvrdim segmentima na bazi PLLA i fleksibilnim PDMS segmentima, te dalja modifikacija njihovih svojstava poli(kaprolaktonskim) (PCL) blokovima. ..

Broj projekta 0830914
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Nataša Sladojević
Jelena Aničić
Mirela Boroja, ma
Rada Bjelić
doc. dr Maja Manojlović
prof. dr Mališa Antić
Milan Antonijević
prof. dr Vesna Antić
Jasna Đonlagić
Dragana Mirošljević
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 25.12.2018.
Vrijednost projekta 12500.0 BAM