Navigacija

Željka Ostojić

Laborant/viši laborant - II-31
Prirodno-matematički fakultet

Projekti

Duboke tehnologije u naukama o materijalima: potencijal za "zelene" inovacije i preduzetništvo na balkanskim visokoškolskim ustanovama

Projekat DeepGreenInno će doprinijeti Evropskoj inicijativi za duboke tehnološke talente kroz izgradnju kapaciteta 5 partnerskih visokoškolskih institucija u zemljama istočne i jugoistočne Evrope (2 u Bosni i Hercegovini, 1 u Srbiji, 1 u Bugarskoj i 1 u Albaniji). Povećanje inovativnih kapaciteta u tehnologijama zelenih materijala, zelenoj hemiji i zaštiti životne sredine u vezi sa lancem eksploatacije materijala je srž projekta...

Broj projekta 1259083
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Snježana Ratković
Slađana Vasić
Branka Trninić
Marija Stojaković
doc. dr Mihajlo Savić
Željka Ostojić
Dragana Gajić, ma
Sunčica Sukur
prof. dr Goran Trbić
Finansijer EUROPEAN INSTITUTE FOR INOVATION AND TECHNOLOGU
Početak realizacije 31.05.2023.
Završetak projekta 31.07.2024.
Vrijednost projekta 199176.0 BAM

Priprema/ažuriranje planova upravljanja zaštićenim područjima koji integrišu mjere prilagođavanja klimatskim promjenama

Predmet ovog zadatka uključuje: 1. priprema/ažuriranje zaštićenih područja Planovi upravljanja koji integrišu mjere prilagođavanja klimatskim promjenama i 2. sveobuhvatna procjena rizika od uticaja klimatskih promjena za pilot zaštićena područja. Navedeno će se provoditi za sljedeća zaštićena područja: - Nacionalni park Sutjeska, - Nacionalni park Kozara, - Nacionalni park Drina...

Broj projekta 1259081
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Tanja Maksimović
prof. dr Rajko Gnjato
Branka Trninić
prof. dr Neda Živak
dr Igor Trbojević
prof. dr Biljana Lubarda
dr Milan Medarević
mr Marko Ivanišević
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Radislav Tošić
Željka Ostojić
Finansijer RAZVOJNI PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA UNDP
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2024.
Vrijednost projekta --

Istraživanje klimatskih rizika i hazarda u Republici Srpskoj na bazi klimatskih modela

U istraživanju i izradi studije neopohodno je izvršiti klimatsko modelovanje i izradu klimatskih scenarija RCP za teritoriju Republike Srpske, na osnovu različitih scenarija budućih koncentracija gasova sa efektom staklene bašte. Neophodno je razviti sledeće klimatske scenarije: RCP2.6, RCP4.5 i RCP8.6 koji su definisani u Petom izveštaju Međuvladinog panela za klimatske promjene...

Broj projekta 1259068
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Rajko Gnjato
mr Marko Ivanišević
dr Vladimir Đurđević
prof. dr Tatjana Popov
Željka Ostojić
doc. dr Slobodan Gnjato
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.08.2022.
Završetak projekta 31.07.2023.
Vrijednost projekta 70000.0 BAM

Multidisciplinarni pristup kao podrška proširenju sirovinske baze domaćeg proizvođača hrane

Cilj ovog istraživanja je doprinos razvoju održivog i bezbjednog sistema navodnjavanja na poljoprivrednom zemljištu parcelama u Donjim Štrpcima, koje je Ugovorom o koncesiji dodijeljeno Kompaniji „Mladegs-Pak“ d.o.o. Prnjavor kao doprinos uspostavljanju rentabilne i održive proizvodnje zdravstveno ispravnog povrća za proizvodnju hrane i začina...

Broj projekta 1259064
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
prof. dr Mališa Antić
Željka Ostojić
mr Sanja Pržulj
doc. dr Slobodan Gnjato
Mirela Boroja, ma
mr Marko Ivanišević
Dejana Savić, ma
prof. dr Goran Trbić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.08.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Servisi za obnovu evropskog biodiverziteta i ekosistema

Horizon 2020 Call: H2020-LC-GD-2020 (Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal) Topic: LC-GD-7-1-2020 Type of action: IA€ Pripremne aktivnosti na izradi projektnih prijedloga Aktivnosti u projektu koje obavlja istraživački tim iz Republike Srpske: • Monitoring mikrometeoroloških uslova u Banja Luci; • Razvoj klimatskih modela i klimatskih scenarija (RCP8.5) za gradove Banja Luku i Trebinje;...

Broj projekta 1259060
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim Željka Ostojić
prof. dr Maja Manojlović
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Tatjana Popov
mr Marko Ivanišević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Održiva izgradnja kapaciteta za efikasno učešće u razmjeni obavijesti o biološkoj sigurnosti (tzv. BCH III projekat)

Projekat „Održiva izgradnja kapaciteta za efikasno učešće u razmjeni obavijesti o biološkoj sigurnosti (tzv. BCH III projekat)“ je globalni UN Environment - GEF projekat koji ima za cilj da u 76 zemalja u razvoju i zemalja s ekonomijama u tranziciji podrži izradu informacione strategije o genetički modifikovanim organizmima ili živim modifikovanim organizmima ...

Broj projekta 1259059
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Vojislav Trkulja
Željka Ostojić
prof. dr Novo Pržulj
Finansijer UN ENVIRONMENT-GEF
Početak realizacije 01.09.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 24635.0 USD

Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja

U okviru projekta "Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja" najprije će se sintetisati i potpuno okarakterisati multifunkcionalni PDMS pretpolimeri sa završnim epoksidnim grupama, koji su pogodan početni materijal za sintezu tzv. zvjezdastih struktura, a zatim će biti ispitana njihova aplikativnost kao aditiva u solarnim ćelijama...

Broj projekta 1259054
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Dejana Savić, ma
Željka Ostojić
Mirela Boroja, ma
prof. dr Vesna Antić
Nemanja Koljačić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 31.10.2020.
Završetak projekta 31.10.2021.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Obrazovne inicijative za istočnu i jugoistočnu Evropu

Projekat je namjenjen za prenos i prilagođavanje uspiješnih programa koji su već impplementisani od strane Evropskog instituta za inovacije i tehnologije u istočnom i jugoistočnom regionu Evrope...

Broj projekta 1259002
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Toni Nikolić
Željka Ostojić
Branka Trninić
Snježana Ratković
Dragana Mirošljević
prof. dr Goran Trbić
prof. dr Milica Balaban
Finansijer Eit RawMaterials GmbH
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 616374.0 BAM

Praksa za studente u oblasti sirovina iz istočne jugo-istočne Evrope

RAISESEE projekat će prenijeti i zajednički sa partnerima iz istočne i jugoistočne Evrope, razvijati praktične modele za praksu u radnoj sredini, namijenjenu srednjoškolskim učenicima, a zasnovanu na tematskim stubovima KIC RM programa. RAISESEE praksa će podržati buduće stručnjake pružajući im veoma ranu praksu u njihovim karijerama i stimulisati univerzitetske studije u polju iskorišćenja sirovina...

Broj projekta 0830923
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni obrazovni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim prof. dr Siniša Vučenović
prof. dr Milica Balaban
prof. dr Goran Trbić
mr Sanja Pržulj
Branka Trninić
Željka Ostojić
Snježana Ratković
Finansijer EIT RawMaterials GmbH
Početak realizacije 01.07.2018.
Završetak projekta 01.12.2021.
Vrijednost projekta 38333.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Terenska istraživanja ihtiofaune, elektroribolov i analiza ihtiofaune na rijekama i profilima predviđenim programom. Navedenim analizama obuhvaćeo je utvrđivanje diverziteta vrsta i njihove brojnosti, utvrđivanje indeksa saprobnosti na osnovu indikatorskih vrijednosti vrste i brojnosti, odnosa autohtonih i alohtonih vrsta, prisustva endemičnih vrsta, kao i drugi parametri koji doprinose ekološkoj evaluaciji datih vodenih ekosistema...

Broj projekta 0830917
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim mr Jasna Friščić
Dragana Dekić
prof. dr Goran Trbić
Željka Ostojić
Branka Trninić
prof. dr Maja Manojlović
Sanja Karajlić
prof. dr Svjetlana Lolić
Saša Kremenović
prof. dr Davorin Bajić
prof. dr Rajko Gnjato
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2017.
Završetak projekta 31.12.2017.
Vrijednost projekta 135000.0 BAM