Navigacija

prof. dr Vesna Antić
redovni profesor

Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 21. januar 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C16HEM005 Hemijska analiza hrane
2C21EPMUŽS Polimerni materijali u životnoj sredini, reciklaža
Akademske studije prvog ciklusa
1C16HOS1106 Primjenjena organska hemija
1C16HOS1117 Hemija sintetičkih polimera
Akademske studije trećeg ciklusa
DHEM23ATS Analiza toksičnih supstanci u materijalima za pakovanje hrane

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Determination of bisphenol A traces in water samples from the Vrbas River and its tributaries, Bosnia and Herzegovina

  DOI https://doi.org/10.2298/JSC211001098S
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2022
  Autori Dajana Savić, Milica Balaban, Nebojša Pantelić, Dejana Savić, Mališa Antić, Radoslav Dekić i Vesna Antić
  Volumen 87
  Strana od 109
  Strana do 119
  Veb adresa https://shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/11238

  Determination of toxic elements in meat products from Serbia packaged in tinplate cans

  DOI 10.1007/s11356-021-14051-w
  Časopis ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
  Godina 2021
  Autori Branislav Stojanović, Saša Janković, Vesna Đorđević, Sonja Marjanović, Dragan Vasilev, Zdenka Stojanović, Milica Balaban i Vesna Antić
  Strana od 1
  Strana do 13
  Veb adresa https://doi.org/10.1007/s11356-021-14051-w

  Determination of sensory properties and levels of trace elements during storage of canned meat products

  DOI https://doi.org/10.1111/jfpp.15278
  Časopis JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION
  Godina 2021
  Autori Branislav Stojanović, Dragan Vasilev, Zdenka Stojanović, Nenad Parunović, Saša Janković, Slavoljub Stanojević, Milica Balaban i Vesna Antić
  Volumen 45:e15278
  Strana od 1
  Strana do 13

  Migration of bisphenol a into food simulants and meat rations during initial time of storage

  DOI 10.1002/pts.2485
  Časopis PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE
  Godina 2020
  Autori Branislav Stojanović, Ljubica Radović, Dejan Natić, Margarita Dodevska, Gordana Vraštanović-Pavičević, Milica Balaban, Zdenka Stojanović i Vesna Antić
  Volumen 33
  Strana od 75
  Strana do 82

  Influence of a storage conditions on migration of bisphenol A from epoxy–phenolic coating to canned meat products

  DOI 10.2298/JSC181015100S
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2019
  Autori Branislav Stojanović, Ljubica Radović, Dejan Natić, Margarita Dodevska, Gordana Vraštanović-Pavičević, Milica Balaban, Steva Lević, Tanja Petrović i Vesna Antić
  Volumen 84
  Broj 4
  Strana od 377
  Strana do 389
  Veb adresa https://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/7483

Radovi sa skupova

  Examination of the Potential of Using By-Products of Beer Production in the Food and Pharmaceutical Industry

  Naučni skup Contemporary Materials
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2023
  Autori Dejana Savić, Sanja Pržulj, Vesna Antić, Mališa Antić i Milica Balaban
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/SM2023/PROGRAM_RADA_SM_2023.pdf

  Acrylamide Content in Cookies Based on Spelt Flour and Beetroot Powder

  Naučni skup 22nd European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC22
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2022
  Autori S. Mitrevski, Dajana Savić, Dejana Savić, Nebojša Pantelić, Milica Balaban, J. Laličić-Petronijević i Vesna Antić
  Strana od 131
  Strana do 131

  Micro Liquid-Liquid Extraction-Gas Chromatography-Mass Spectrometry Method for the Analysis of Bisphenol A in River Water Samples

  Naučni skup 21st European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC21
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2021
  Autori Milica Balaban, Dajana Savić, Nebojša Pantelić, Mališa Antić, Dejana Savić, Radoslav Dekić i Vesna Antić
  Strana od 104

  Low-temperature equilibration reaction and properties of telechelic siloxane oligomers

  Naučni skup Contemporary Materials
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2021
  Autori Milica Balaban, Silvester Bolka, Rebeka Lorber, Miroslav Huskić i Vesna Antić
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/SM2021/Program_rada_i_knjiga_apstrakataSM2021.pdf

  The level of macroelements (Na, K, Mg, Ca) in canned meat products from Serbia

  Naučni skup 7th International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry”
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2021
  Autori Dejana Savić, Branislav Stojanović, Saša Janković, Mališa Antić, Zdenka Stojanović, Milica Balaban i Vesna Antić
  Veb adresa https://eem.tfzv.ues.rs.ba/

  Migration of toxic metals from epoxy coated tinplate cans to meat products

  Naučni skup 20th European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC20
  Publikacija 20th European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC20, Lodz, Poland, Book of Abstracts
  Godina 2019
  Autori Vesna Antić, Branislav Stojanović, Ljubica Radović, Milica Balaban, S Janković i V Djordjević
  Strana od 159

Projekti

Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja

U okviru projekta "Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja" najprije će se sintetisati i potpuno okarakterisati multifunkcionalni PDMS pretpolimeri sa završnim epoksidnim grupama, koji su pogodan početni materijal za sintezu tzv. zvjezdastih struktura, a zatim će biti ispitana njihova aplikativnost kao aditiva u solarnim ćelijama...

Broj projekta 1259054
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Mirela Boroja, ma
prof. dr Vesna Antić
Nemanja Koljačić
Dejana Savić, ma
Željka Ostojić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 31.10.2020.
Završetak projekta 26.01.2024.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne ćelije visokih performansi

U novije vrijeme upotreba polimera u solarnim ćelijama privukla je pažnju, kako zbog dužine i fleksibilnosti lanaca, koji poboljšavaju formiranje filma savršenije morfologije, tako i zbog mogućnosti da se poveća stabilnost uređaja...

Broj projekta 1259010
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Savka Vračević, ma
Mirela Boroja, ma
prof. dr Vesna Antić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.05.2022.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih i biokompatibilnih poli(estar-siloksanskih) blok-kopolimera sa tvrdim segmentima na bazi PLLA i fleksibilnim PDMS segmentima, te dalja modifikacija njihovih svojstava poli(kaprolaktonskim) (PCL) blokovima. ..

Broj projekta 0830914
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Milan Antonijević
Nataša Sladojević
Jasna Đonlagić
Rada Bjelić
Mirela Boroja, ma
prof. dr Vesna Antić
prof. dr Mališa Antić
Jelena Aničić
prof. dr Maja Manojlović
Dragana Mirošljević
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 25.12.2018.
Vrijednost projekta 12500.0 BAM