Navigacija

Ivana Savković
viši asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-000 lokal 148
Katedre
  • Akademija umjetnosti - Katedra za gitaru
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene viši asistent 25. jun 2020.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
16-B10MA1 Matematika I
16-B20MA2 Matematika II

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OP15MATE Matematika
OŠ13MATE Matematika

Projekti

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Istraživanje u okviru projekta će biti usmjereno u dva osnovna pravca. Prvi podrazumijeva formulisanje i uspostavljanje teorijskog okvira, a drugi interpretaciju tako dobijenih rezultata u pojedinim primjenama. U svim navedenim temama, kroz seminare, diskusije i saopštenja, u istraživačke aktivnosti će biti uključeni mladi istraživači .

Broj projekta 1253004
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Ivana Savković
Stevan Pilipović
Nenad Teofanov
Vesna Savić
Smiljana Jakšić
Vile Turunen
Nebojša Đurić, ma
Marina Todorović
Stamenko Mijatović
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 10960.0 BAM