Navigacija

Ivana Savković
viši asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-000 lokal 148
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene viši asistent 25. jun 2020.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
16-B10MA1 Matematika I
16-B20MA2 Matematika II
16-B30MA3 Matematika III

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OŠ13MATE Matematika

Projekti

Savremene metode vremensko frekvencijske analize i teorije fiksne tačke u prostorima uopštenih funkcija sa primjenama

Vremensko frekvencijska analiza je veoma moćna matematička tehnika koja ima širok spektar primjena u različitim oblastima, a naročito u obradi i analizi signala. Veoma aktuelna i značajna oblast matematičkih istraživanja posljednjih godina su frakcione vremensko frekvencijske transformacije koje imaju veliku primjenu, uključujući obradu signala i slike, optiku, geo-informatiku, radarski signal i komunikacije, biomedicinu itd. Ove transformacije ...

Broj projekta 1253012
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Smiljana Jakšić
Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
dr Sanja Atanasova
Dušan Bajović, ma
prof. dr Zoran Mitrović
Tanja Đukanović
Ivana Savković
doc. dr Sanja Tucikešić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 30.04.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Istraživanje u okviru projekta će biti usmjereno u dva osnovna pravca. Prvi podrazumijeva formulisanje i uspostavljanje teorijskog okvira, a drugi interpretaciju tako dobijenih rezultata u pojedinim primjenama. U svim navedenim temama, kroz seminare, diskusije i saopštenja, u istraživačke aktivnosti će biti uključeni mladi istraživači .

Broj projekta 1253004
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Stevan Pilipović
doc. dr Nebojša Đurić
Marina Todorović
Stamenko Mijatović
Ivana Savković
Vesna Savić
Nenad Teofanov
Vile Turunen
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Smiljana Jakšić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 16.05.2024.
Vrijednost projekta 10960.0 BAM