Navigacija

Jovana Dujaković

Projekti

Istraživanje poznavanja i primjene pravopisne norme kod učenika u osnovnim i srednjim školama (uz analizu aktuelnih nastavnih programa i njihove realizacije)

S obzirom na rezultate nastavne prakse u prethodnih nekoliko decenija, evidentno je opadanje nivoa pismenosti kod đaka završnih razreda osnovne i srednje škole (PISA testiranja, eksterne evaluacije, probna mala matura, testovi male mature). Hipoteza od koje polazimo je da su nastavni programi opterećeni velikom količinom sadržaja iz oblasti jezika, što učenicima otežava usvajanje praktičnih znanja u vezi sa funkcionalnom upotrebom jezika...

Broj projekta 1251617
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Mijana Kuburić Macura
Projektni tim doc. dr Nina Govedar
mr Danijel Dojčinović
Jovana Matijaš
Jovana Dujaković
prof. dr Slađana Cukut
Sonja Lero Maksimović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 01.03.2026.
Vrijednost projekta 6810.0 BAM