Navigacija

prof. dr Mijana Kuburić Macura
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-127
lokal 127
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik vanredni profesor 23. decembar 2021.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
PVSJ111 Srpski jezik

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
09ISSJ1 Sintaksa srpskog jezika 1
09ISSJ2 Sintaksa srpskog jezika 2
09NJOLING Opšta lingvistika
09NJUOL Uvod u opštu lingvistiku
09SUOL Uvod u opštu lingvistiku
12RSSJ1 Sintaksa srpskog jezika 1
12RSSJ2 Sintaksa srpskog jezika 2
12SUOL Uvod u opštu lingvistiku
OSIN22SJ2 Srpski jezik 2
OFL16UOL Uvod u opštu lingvistiku

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Sintaktiko-semantičen potencial na modalnoto narečie svejedno v srъbskiя ezik

  Časopis Slavяnski dialozi
  Godina 2022
  Autori Mijana Kuburić
  Broj 29
  Strana od 62
  Strana do 80

  Asindetske strukture s koncesivnim značenjem u savremenom srpskom jeziku

  DOI 811.163.41'367.3
  Časopis Naš jezik
  Godina 2019
  Autori Mijana Kuburić
  Broj L/2
  Strana od 323
  Strana do 334
  Veb adresa https://www.isj.sanu.ac.rs/2021/01/07/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-l-2/

  Adverzativne rečenice s koncesivnim smisaonim odnosom u srpskom jeziku

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2019
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Broj XXIV
  Strana od 375
  Strana do 392

  Rečenice s alternativnim koncesivnim značenjem u savremenom srpskom jeziku

  Časopis FILOLOG
  Godina 2018
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Broj 17
  Strana od 34
  Strana do 51

  Glagolski prilozi s koncesivnom interpretacijom u savremenom srpskom jeziku

  DOI 10.7251/PNSJK1706065K
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2017
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Broj 6
  Strana od 65
  Strana do 79

  Izrazяvane na koncesivni otnošeniя na nivo svъrzan tekst v sъvremenniя srъbski ezik

  Časopis Slavяnski dialozi
  Godina 2015
  Autori Mijana Kuburić
  Broj 16
  Strana od 58
  Strana do 77

  Obilježavanje propratne okolnosti glagolskim prilozima u savremenom srpskom jeziku

  Časopis Zbornik društveno-humanističkih nauka
  Godina 2005
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 79
  Strana do 94

  Konstrukcija bez+N(Gen) u funkciji iskazivanja propratne okolnosti u Andrićevom romanu Gospođica

  Časopis Srpski jezik
  Godina 2005
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 565
  Strana do 576

  Obimna studija o funkcionalnim stilovima (prikaz knjige Branka Tošovića "Funkcionalni stilovi", Beograd, 2002)

  Časopis Slovesa
  Godina 2004
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Broj 7 i 8
  Strana od 300
  Strana do 303

  Derivacioni aspekt antroponimskih kategorija u selu Gučevo

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2003
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 429
  Strana do 483

Radovi sa skupova

  Parcijalnokoncesivne klauze u savremenom srpskom jeziku

  Naučni skup Paisievi četenija
  Publikacija Naučni trudove, tom 56, kn. 1, sb. A
  Godina 2019
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 220
  Strana do 238

  Prijedloško-padežne konstrukcije s koncesivnom semantikom u romanima Ive Andrića

  Naučni skup Ivo Andrić i srpski jezik
  Publikacija Značaj srpskog jezika za očuvanje srpskog kulturnog identiteta. Ivo Andrić i srpski jezik.
  Godina 2018
  Autori Mijana Kuburić
  Strana od 345
  Strana do 378

  Iskazivanje koncesivnih relacija na nivou teksta u savremenom srpskom jeziku

  Naučni skup Srbistika danas - Savremeni pristupi tumačenju srpskog jezika, književnosti i kulture
  DOI 10.21618/srb1702028k
  Publikacija Zbornik radova Srbistika danas
  Godina 2017
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 28
  Strana do 45

  Prilozi sa koncesivnom semantikom u romanima Meše Selimovića

  Naučni skup Nauka i evrointegracije
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i evrointegracije
  Godina 2016
  Autori Mijana Kuburić
  Strana od 275
  Strana do 286

  Relativne klauze sa koncesivnom semantikom u savremenom srpskom jeziku

  Naučni skup Paisievi četenija
  Publikacija Zbornik radosva s naučnog skupa "Paisievi četenija"
  Godina 2015
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 106
  Strana do 114

  Predikatski apozitiv kao sredstvo za iskazivanje koncesivnih odnosa u savremenom srpskom jeziku

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Granice estetskog i ideološkog u književnosti i jeziku
  Godina 2011
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 23
  Strana do 33

  Sintaksičke koncesivne jedinice u Andrićevim pripovijetkama iz gračkog opusa

  Naučni skup Simpozijum "Andrićev grački opus: kulturno-istorijski, književni i jezički aspekti"
  Publikacija Grački opus Iva Andrića (1923-1924)
  Godina 2010
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Strana od 361
  Strana do 378

  Konkurentska sredstva u izražavanju propratnookolnosnog značenja u savremenom srpskom jeziku

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti - Kultura i obrazovanje
  Godina 2006
  Autori Mijana Kuburić Macura

Ostali radovi

  Koncesivna interpretacija genitivnih konstrukcija s prijedlogom bez u savremenom srpskom jeziku

  Izdavač Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
  ISSN/ISBN 978-86-80796-27-7
  Godina 2018
  Autori Mijana Kuburić
  Strana od 305
  Strana do 319

  Rečenice sa uslovnokoncesivnom semantikom u romanu "Gluvi barut" Branka Ćopića

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-58-44-4
  Godina 2018
  Autori Mijana Kuburić
  Strana od 223
  Strana do 243

Knjige

  Čitanka za 2. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-655-0
  Godina 2022
  Autori Sanja Macura, Mijana Kuburić i Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 105

  Radna sveska sa sadržajima srpskog jezika i jezičke kulture za 3. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-660-4
  Godina 2022
  Autori Mijana Kuburić, Sanja Macura i Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 87

  Učim latinicu (za 3. razred osnovne škole)

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-663-5
  Godina 2022
  Autori Mijana Kuburić, Dušica Ilić i Nataša Konjević
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 77

  Čitanka za 3. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-661-1
  Godina 2022
  Autori Sanja Macura, Mijana Kuburić Macura i Nina Govedar
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 75

  Kategorija koncesivnosti u savremenom srpskom jeziku

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-74-1
  Godina 2021
  Autori Mijana Kuburić Macura
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 214

  Radni list uz udžbenik Srpski jezik i jezička kultura za 5. razred osnovne škole

  Izdavač JP “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva” a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-368-9
  Godina 2018
  Autori Miloš Kovačević i Mijana Kuburić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 70

  Radni list uz udžbenik Srpski jezik i jezička kultura za 4. razred osnovne škole

  Izdavač JP “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva” a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-367-2
  Godina 2018
  Autori Miloš Kovačević i Mijana Kuburić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 69

  Srpski jezik i jezička kultura za 4. razred osnovne škole

  Izdavač JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-300-9
  Godina 2017
  Autori Miloš Kovačević i Mijana Kuburić Macura
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 83

  Srpski jezik i jezička kultura za 5. razred osnovne škole

  Izdavač JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-304-7
  Godina 2017
  Autori Miloš Kovačević i Mijana Kuburić Macura
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 102

  Čitanka za drugi razred osnovne škole sa jezičkom kulturom i gramatikom srpskog jezika

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-266-8
  Godina 2016
  Autori Sanja Macura, Mirko Vuković, Duško Pevulja i Mijana Kuburić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 106

  Praktikum s rješenjima iz sintakse srpskoga jezika

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-58-21-5
  Godina 2014
  Autori Dijana Crnjak i Mijana Kuburić Macura
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 118

  Razvoj zavisnosloženih rečenica u govoru predškolske djece

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-31-1
  Godina 2012
  Autori Svetozar Bogojević, Mijana Kuburić Macura, Dijana Crnjak, Željko Mrđa i Sanja Partalo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 152

Projekti

Istraživanje poznavanja i primjene pravopisne norme kod učenika u osnovnim i srednjim školama (uz analizu aktuelnih nastavnih programa i njihove realizacije)

S obzirom na rezultate nastavne prakse u prethodnih nekoliko decenija, evidentno je opadanje nivoa pismenosti kod đaka završnih razreda osnovne i srednje škole (PISA testiranja, eksterne evaluacije, probna mala matura, testovi male mature). Hipoteza od koje polazimo je da su nastavni programi opterećeni velikom količinom sadržaja iz oblasti jezika, što učenicima otežava usvajanje praktičnih znanja u vezi sa funkcionalnom upotrebom jezika...

Broj projekta 1251617
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Mijana Kuburić Macura
Projektni tim Jovana Dujaković
mr Danijel Dojčinović
Jovana Matijaš
Sonja Lero Maksimović, ma
prof. dr Slađana Cukut
doc. dr Nina Govedar
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 01.03.2026.
Vrijednost projekta 6810.0 BAM

Resursi srpskog jezika u savremenom medijskom diskursu Republike Srpske

Prilikom istraživanja u okviru ovog projekta ukazaće se na odstupanja od norme standardnog srpskog jezika na televiziji, i nakon analize i identifikovanja takvih negativnih pojava predložiće se odgovarajuća i optimalna rješenja koja će biti predstavljena putem naučnih radova članova projektnog tima...

Broj projekta 1251616
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Slađana Cukut
Projektni tim prof. dr Mijana Kuburić Macura
prof. dr Biljana Babić
mr Goran Milašin
prof. dr Dragomir Kozomara
Sonja Lero Maksimović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 31.03.2026.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

"Mikroorganizmi poljoprivrednog zemljišta regije Banja Luka“- Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda N2020 za 2017. godinu za sufinansiranje projekta

Sva živa bića zavise od snabdijevanja neophodnim elementima iz Zemlje kao što su vodonik, kiseonik, ugljenik, azot, sumpor i fosfor. Recikliranje ovih elemenata je osnova za izbjegavanje iscrpljivanja zemljišta. Mikroorganizmi su presudni u procesu razgradnje i transformacije mrtvih organskih materija u oblike koje mogu ponovo koristiti drugi organizmi...

Broj projekta 8317038
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Biljana Radusin-Sopić, ma
Projektni tim prof. dr Mijana Kuburić Macura
prof. dr Gordana Đurić
dr Biljana Lolić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.03.2019.
Vrijednost projekta 7800.0 BAM

Adaptacija Mekartur-Bejtsovog inventara komunikacionog razvoja za srpski jezik

Autori ovog prijedloga projekta rade na konstrukciji instrumenta koji bi se u našoj sredini mogao široko primjenjivati u praćenju ranog dječijeg razvoja. Riječ je o adaptaciji za srpski jezik (ekavsko i ijekavsko narječje) instrumenata za procjenu komunikativnih sposobnosti djece uzrasta od 8 do 30 mjeseci. Mekartur-Bejtsov inventar za procjenu razvoja sposobnosti komunikacije preveden je na više od 60 svjetskih jezika...

Broj projekta 8300166
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Hadžić
Projektni tim prof. dr Mijana Kuburić Macura
prof. dr Slavica Tutnjević
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2014.
Završetak projekta 01.12.2015.
Vrijednost projekta 4100.0 BAM