Navigacija

Katarina Dodik, ma

Projekti

Komparativna biohemijska analiza sekundarnih metabolita odabranih ljekovitih biljaka

Ljekovite biljke se i danas, zbog svoje efikasnosti i netoksičnosti, koriste za prevenciju i liječenje velikog broja različitih bolesti. Ekstrakti biljaka sadrže složene mješavine biološki aktivnih sekundarnih metabolita i koriste se za liječenje nekoliko bolesti. Fenolna jedinjenja su jedna od najvažnijih i strukturno najraznovrsnijih grupa sekundarnih metabolita koja u velikoj mjeri doprinose ljekovitim svojstvima biljaka...

Broj projekta 1259096
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim prof. dr Siniša Škondrić
Nikolina Kos, ma
Katarina Dodik, ma
doc. Nataša Lukić
Mirela Boroja, ma
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
dr Miloš Mojović
Ivana Pucar, ma
Dragana Gajić, ma
dr Danijela Mišić
dr Danijela Mišić
dr Uroš Gašić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 01.04.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM