Navigacija

doc. Nataša Lukić
docent

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biljne nauke, botanika docent 30. mart 2023.

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OŠ13BOT1 Botanika I
OŠ13BOT2 Botanika II
OŠ13ISHR Ishrana biljaka
OŠ13FIZB Fiziologija biljaka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Comparative polyphenolic profiling of five ethnomedicinal plants and their applicative potential in the treatment of type 2 diabetes

  DOI doi.org/10.1016/j.jep.2023.117377
  Časopis JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  Godina 2024
  Autori Biljana Kukavica, Siniša Škondrić, Tanja Trifković, Danijela Mišić, Uroš Gašić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Ana Velemir, Biljana Davidović-Plavšić, Milica Šešić i Nataša Lukić
  Volumen 320
  Broj 117377
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874123012473?via%3Dihub

  Density dependence of seed dispersal and fecundity profoundly alters the spread dynamics of plant populations

  DOI 10.1111/1365-2745.14142
  Časopis JOURNAL OF ECOLOGY
  Godina 2023
  Autori Jinlei Zhu, Nataša Lukić, Jörn Pagel i Frank Schurr
  Veb adresa https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.14142

  The role of maternal environment and dispersal ability in plants' transgenerational plasticity

  DOI 10.1111/oik.09863
  Časopis OIKOS
  Godina 2023
  Autori Nataša Lukić, Jinlei Zhu, Frank Schurr i Julia Walter
  Volumen 8
  Broj e09863
  Veb adresa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.09863

  Transgenerational stress memory in plants is mediated by upregulation of the antioxidative system

  DOI 10.1016/j.envexpbot.2022.105129
  Časopis ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY
  Godina 2023
  Autori Nataša Lukić, Frank Schurr, Tanja Trifković, Biljana Kukavica i Julia Walter
  Volumen 205
  Broj 105129
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0098847222003513?via%3Dihub

  Seed dispersal by wind decreases when plants are water‐stressed, potentially counteracting species coexistence and niche evolution

  DOI 10.1002/ece3.8305
  Časopis Ecology and evolution
  Godina 2021
  Autori Jinlei Zhu, Nataša Lukić, Verena Rajtschan, Julia Walter i Frank Schurr
  Veb adresa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.8305

  Modulations of the antioxidants defence system in two maize hybrids during flooding stress

  DOI 10.1007/s10265-021-01264-w
  Časopis JOURNAL OF PLANT RESEARCH
  Godina 2021
  Autori Nataša Lukić, Tanja Trifković, Danijela Kojić i Biljana Kukavica
  Volumen 134
  Strana od 237
  Strana do 248
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s10265-021-01264-w

  Plant stress memory is linked to high levels of anti-oxidative enzymes over several weeks

  DOI 10.1016/j.envexpbot.2020.104166
  Časopis ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY
  Godina 2020
  Autori Nataša Lukić, Biljana Kukavica, Biljana Davidović-Plavšić, Dino Hasanagić i Julia Walter
  Volumen 178
  Broj 104166
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847220301921?via%3Dihub

  Effects of Hemazin SC 500 (terbuthylazine) on antioxidative enzymes in human erythrocytes in vitro

  DOI 10.2298/JSC181011115D
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2019
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Nataša Lukić, Aleksandra Nikolić-Kokić i Biljana Kukavica
  Volumen 84
  Broj 5
  Strana od 455
  Strana do 465
  Veb adresa https://doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0352-51391800115D

  SEASONAL CHANGES IN ISOENZYME PATTERN AND THE ACTIVITIES OF SUPEROXIDE DISMUTASE AND CATALASE IN THE LIVER OF GREEN FROGS PELOPHYLAX ESCULENTA COMPLEX AS PART OF TOLERANCE TO FREEZING AND THAWING

Projekti

Komparativna biohemijska analiza sekundarnih metabolita odabranih ljekovitih biljaka

Ljekovite biljke se i danas, zbog svoje efikasnosti i netoksičnosti, koriste za prevenciju i liječenje velikog broja različitih bolesti. Ekstrakti biljaka sadrže složene mješavine biološki aktivnih sekundarnih metabolita i koriste se za liječenje nekoliko bolesti. Fenolna jedinjenja su jedna od najvažnijih i strukturno najraznovrsnijih grupa sekundarnih metabolita koja u velikoj mjeri doprinose ljekovitim svojstvima biljaka...

Broj projekta 1259096
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim Mirela Boroja, ma
Nikolina Kos, ma
Dragana Gajić, ma
Katarina Dodik, ma
prof. dr Siniša Škondrić
dr Miloš Mojović
dr Danijela Mišić
dr Danijela Mišić
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Ivana Pucar, ma
dr Uroš Gašić
doc. Nataša Lukić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 01.04.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa područja Republike Srpske

Reaktivne vrste kiseonika nastaju u slučaju izloženosti ćelija različitim vrstama stresa i dovode do narušavanja redoks homeostaze favorizujući procese oksidacije. Kod čovjeka generisanje reaktivnih vrsta kiseonika dovodi do oksidativnog stresa i ima važnu ulogu u nastanku bolesti kao što su starenje, rak jetre, neurodegenerativna oboljenja, kardiovaskularna oboljenja, dijabetes...

Broj projekta 1259046
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim dr Julia Walter
doc. Nataša Lukić
dr Danijela Mišić
Tanja Trifković
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Milica Šešić
Ivana Pucar, ma
doc. dr Dino Hasanagić
prof. dr Siniša Škondrić
Danijela Kojić
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 01.12.2022.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM

Istraživanje biohemijskih mehanizama odgovora biljaka na hipoksiju i povećanu koncentraciju reaktivnih vrsta kiseonika nastalih pod uticajem poplave i suše

Za većinu biljnih vrsta poplava i suša su jedni od glavnih abiotičkih faktora koji negativno utiču na rast i produktivnost. Poplava, odnosno višak vode u zemljištu prije svega smanjuje dostupnost kiseonika biljkama zbog njegove slabije rastvorljivosti u vodi. Nedostatak kiseonika za posljedicu ima anaerobni metabolizam biljnih ćelija, smanjenu proizvodnju energije i smanjen rast biljaka...

Broj projekta 1259021
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim doc. dr Dino Hasanagić
doc. dr Dragana Blagojević
Danijela Kojić
prof. dr Danijela Kondić
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Sonja Jovanović-Veljović
doc. Nataša Lukić
Tanja Trifković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 30.11.2020.
Vrijednost projekta 17647.0 BAM

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Broj projekta 1259019
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Projektni tim prof. dr Zoran Kukrić
Dragana Malčić Zanić
Srđan Šabić
doc. dr Dragana Blagojević
Danijela Lukić
doc. Nataša Lukić
Nataša Miljuš
Aleksandra Kokić Nikolić
mr Sanja Pržulj
prof. dr Mirjana Žabić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 07.12.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM