Navigacija
Viber

Diplomirani jesu masteri

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Beograd - Osobe koje su u Srbiji stekle VII-1 stručne spreme, po sili zakona moraju biti izjednačene sa nazivom master, ocenjuje Sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Srbije, čiji stav je objavilo Ministarstvo prosvete. U saopštenju se navodi da je ispunjen zahtev za izjednačavanje diploma i da su izjednačeni masteri i diplomirani, pa tako, na primer, diplomirani inženjeri, diplomirani pravnici i drugi moraju da dobiju titulu mastera. Tumačenje odredbe Zakona o visokom obrazovanju vladin Sekretarijat za zakonodavstvo je uradio na zahtev Konferencije univerziteta povodom izjednačavanja dosadašnjih i budućih akademskih zvanja. "Republički sekretarijat za zakonodavstvo smatra da moraju biti zaštićena stečena prava i pravna sigurnost građana koji su stekli akademsko zvanje u skladu sa ranijim propisima", naglašava se u pravnom tumačenju. Dodaje se da se vremensko dejstvo zadržavanja prava na korišćenje stečenog akademskog naziva odnosi ne samo na sadašnjost, već i na budućnost, što znači da u praksi treba izjednačiti nazive stečene do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, sa novim nazivima predviđenim tim zakonom. L. V.