Навигација
Viber

Дипломирани јесу мастери

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
Београд - Особе које су у Србији стекле VII-1 стручне спреме, по сили закона морају бити изједначене са називом мастер, оцењује Секретаријат за законодавство Владе Србије, чији став је објавило Министарство просвете. У саопштењу се наводи да је испуњен захтев за изједначавање диплома и да су изједначени мастери и дипломирани, па тако, на пример, дипломирани инжењери, дипломирани правници и други морају да добију титулу мастера. Тумачење одредбе Закона о високом образовању владин Секретаријат за законодавство је урадио на захтев Конференције универзитета поводом изједначавања досадашњих и будућих академских звања. "Републички секретаријат за законодавство сматра да морају бити заштићена стечена права и правна сигурност грађана који су стекли академско звање у складу са ранијим прописима", наглашава се у правном тумачењу. Додаје се да се временско дејство задржавања права на коришћење стеченог академског назива односи не само на садашњост, већ и на будућност, што значи да у пракси треба изједначити називе стечене до ступања на снагу Закона о високом образовању, са новим називима предвиђеним тим законом. Л. В.