Navigacija
Viber

Konkurs za upis studeanta u prvu godinu studija

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Na osnovu člana 9. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik Republike Srpske” broj 85/06) i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta u Banjoj Luci i Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta u Istočnom Sarajevu o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu na studijske programe studija I ciklusa u školskoj 2007/2008. godini, r a s p i s u j u

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu studija I ciklusa na studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu u školskoj 2007/2008. godini

Konkurs možete preuzeti u .pdf formatu