Навигација
Viber

Конкурс за упис студеанта у прву годину студија

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
На основу члана 9. Закона о високом образовању (“Сл. гласник Републике Српске” број 85/06) и Одлуке Наставно-научног вијећа Универзитета у Бањој Луци и Наставно-научног вијећа Универзитета у Источном Сарајеву о броју студената који се уписују у прву годину на студијске програме студија I циклуса у школској 2007/2008. години, р а с п и с у ј у

К О Н К У Р С
за упис студената у прву годину студија I циклуса на студијске програме организационих јединица Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву у школској 2007/2008. години

Конкурс можете преузети у .pdf формату