Navigacija
Viber

Odluka o raspisivanju izbora za Studentsko predstavničko tijelo Univerziteta u Banjoj Luci

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Na osnovu tačke IV Odluke o načinu izbora i broju članova Studentskog predstavničkog tijela, broj: 05-958/08 od 25.03.2008. godine, d o n o s i m


O D L U K U
o raspisivanju izbora za Studentsko predstavničko tijelo Univerziteta u Banjoj LuciČlan 1.
Raspisuju se izbori za Studentsko predstavničko tijelo Univerziteta u Banjoj Luci za školsku 2007/08. godinu.

Član 2.
Izbori za Studentsko predstavničko tijelo održaće se 15. aprila 2008. godine (utorak) u vremenu od 08-20 časova u svim organizacionim jedinicama (fakulteti/Akademija umjetnosti).

Član 3.
Svaka organizaciona jedinica u sastavu Univerziteta čini zasebnu izbornu jedinicu.


Član 4.
Posebnom Odlukom imenovaću Izbornu komisiju i njihove zamjenike.


Član 5.
Biračke odbore imenovaće Izborna komisija.


Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i obavezno treba biti istaknuta na oglasnim tablama svih organizacionih jedinica za što su odgovorni dekani.


R E K T O R
 Prof. dr Stanko Stanić