Навигација
Viber

Одлука о расписивању избора за Студентско представничко тијело Универзитета у Бањој Луци

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
На основу тачке IV Одлуке о начину избора и броју чланова Студентског представничког тијела, број: 05-958/08 од 25.03.2008. године, д о н о с и м


О Д Л У К У
о расписивању избора за Студентско представничко тијело Универзитета у Бањој ЛуциЧлан 1.
Расписују се избори за Студентско представничко тијело Универзитета у Бањој Луци за школску 2007/08. годину.

Члан 2.
Избори за Студентско представничко тијело одржаће се 15. априла 2008. године (уторак) у времену од 08-20 часова у свим организационим јединицама (факултети/Академија умјетности).

Члан 3.
Свака организациона јединица у саставу Универзитета чини засебну изборну јединицу.


Члан 4.
Посебном Одлуком именоваћу Изборну комисију и њихове замјенике.


Члан 5.
Бирачке одборе именоваће Изборна комисија.


Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и обавезно треба бити истакнута на огласним таблама свих организационих јединица за што су одговорни декани.


Р Е К Т О Р
 Проф. др Станко Станић