Navigacija
Viber

Donacija Simens softvera

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Obavještavamo Vas da je Univerzitet u Banjoj Luci 29. jula 2008. godine izvršio prijem donacije Simens softvera (Siemens Product Lifecycle Management Software), koji obuhvata paket NX, Femap, Teamcenter i Tecnomatix koji pokrivaju cijeli životni ciklus proizvoda, komercijalne vrijednosti 73 miliona eura kojeg je donirala kompanija Siemens PLM iz Velike Britanije, a donaciju je uručio gospodin Majkl Robinson (Michael Robinson), direktor Simensovog odjeljenja Unigrafik za Sjevernu i Istočnu Evropu.

Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet i Arhitektonsko-građevinski fakultet koristiće ovaj softver koji nudi mogućnost najaktuelnijih istraživanja, pa su predstavnici ovih fakulteta izvršili prijem donacije.

NX
NX je vrhunski sistem za 3D modeliranje i razvoj proizvoda.
S najširim setom integrisanih, potpuno asocijativnih aplikacija:

 • CAD - Computer Aided Design,
 • CAE - Computer Aided Engineering i
 • CAM - Computer Aided Manufacturing.

NX obezbjeđuje sveobuhvatan pristup razvoju proizvoda:
 • Concept - podrška u fazi definisanja koncepta rješenja proizvoda,
 • Styling - podrška industrijskim dizajnerima,
 • Design - inženjerski dizajn proizvoda, koji obuhvata 3D modeliranje, kreiranje sklopova i struktura cijelog proizvoda, izradu tehničke dokumentacije i niz drugih mogućnosti,
 • Simulation - sve potrebne inženjerske simulacije, kao što su na primjer: analize
  raspodjele napona i deformacija, strujanja radnog fluida, interakcije radnog fluida i čvrstih dijelova proizvoda ili konstrukcije itd.,
 • Tooling - inženjerski dizajn i izrada alata,
 • Machining - numeričke simulacije obrade rezanjem i kreiranje programa za CNC
  mašine.

Solid Edge
Solid Edge je vrhunski CAD softver koji omogućava proizvodnim kompanijama da transformišu svoj proces razvoja proizvoda i time postignu kompetitivnu prednost na tržištu.
Za mala i srednja proizvodna preduzeća predstavlja izuzetno dobro rješenje, posebno sa stanovišta odnosa cijena/performanse. Obezbjeđuje brz povrat investicije uz povoljnu cijenu nabavke.
Solid Edge je vrhunski 3D modeler, omogućava kreiranje sklopova i struktura cijelog proizvoda, te izradu tehničke dokumentacije. Za područje mašinstva ima niz dodatnih modula, kao što je modul za zupčanike, vratila, opruge itd. Za područje elektrotehnike i elektronike ima module za razvoj novih proizvoda.

NX CAM Express
NX CAM Express je paket namijenjen prije svega malim i srednjim preduzećima za zadovoljenje svih njihovih potreba iz područja numeričkih simulacija obrade rezanjem i kreiranja programa za CNC mašine.
Uz Solid Edge predstavlja idealan spoj programskih rješenja za razvojna odjeljenja malih i srednjih preduzeća, koja imaju intenzivnu proizvodnju na CNC mašinama.

Femap sa NX Nastran solverom
Femap je vrhunski pre i postprocesor za inženjerske analize na bazi primjene numeričkih metoda (metod konačnih elemenata i metod konačnih volumena).
Pruža mogućnost za realizaciju širokog spektra inženjerskih analiza, neophodnih kod razvoja novih i reinženjeringa postojećih proizvoda.
Pored ostalih solvera, uz Femap se isporučuje solver NX Nastran, koji je u svjetskim razmjerama superioran solver za metodu konačnih elemenata.

Teamcenter i Teamcenter Express
Teamcenter je vodeći sistem za tehničke informacione sisteme (POMS - Products Data Management Systems) čije su funkcije:

 • podrška razvoju proizvoda,
 • upravljanje dokumentima,
 • dozvole korisnicima,
 • opisi komponenata i sklopova,
 • struktura proizvoda,
 • radni tok dokumenata (workflow),
 • projektno vođenje itd.

Omogućava čuvanje stečenih znanja i iskustava u proizvodnim preduzećima i pruža danas nužnu podršku razvojnim odjeljenjima i njihovim inženjerima kod razvoja novih i reinženjeringa postojećih proizvoda.
Uspostavlja punu komunikaciju sa poslovnim informacionim sistemom (ERP sistem, sa finansijama, prodajom, nabavom, proizvodnjom, skladištima, marketingom i drugim podsistemima), prvenstveno putem zajedničkih sastavnica.
Teamcenter Express je od strane proizvođača već konfigurisano rješenje za tehnički informacioni sistem, koje odgovara strukturi i potrebama najvećeg broja malih i srednjih preduzeća. Kod toga se posebno ističe povoljan odnos cijene i performansi ovog softverskog paketa.

Tecnomatix
Softver za podršku proizvodnji, za virtualne fabrike, TQM, ljudske resurse…