Навигација
Viber

Донација Сименс софтвера

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Обавјештавамо Вас да је Универзитет у Бањој Луци 29. јула 2008. године извршио пријем донације Сименс софтвера (Siemens Product Lifecycle Management Software), који обухвата пакет NX, Femap, Teamcenter и Tecnomatix који покривају цијели животни циклус производа, комерцијалне вриједности 73 милиона еура којег је донирала компанија Siemens PLM из Велике Британије, а донацију је уручио господин Мајкл Робинсон (Michael Robinson), директор Сименсовог одјељења Униграфик за Сјеверну и Источну Европу.

Машински факултет, Електротехнички факултет и Архитектонско-грађевински факултет користиће овај софтвер који нуди могућност најактуелнијих истраживања, па су представници ових факултета извршили пријем донације.

NX
NX је врхунски систем за 3D моделирање и развој производа.
С најширим сетом интегрисаних, потпуно асоцијативних апликација:

 • CAD - Computer Aided Design,
 • CAE - Computer Aided Engineering и
 • CAM - Computer Aided Manufacturing.

NX обезбјеђује свеобухватан приступ развоју производа:
 • Concept - подршка у фази дефинисања концепта рјешења производа,
 • Styling - подршка индустријским дизајнерима,
 • Design - инжењерски дизајн производа, који обухвата 3D моделирање, креирање склопова и структура цијелог производа, израду техничке документације и низ других могућности,
 • Simulation - све потребне инжењерске симулације, као што су на примјер: анализе
  расподјеле напона и деформација, струјања радног флуида, интеракције радног флуида и чврстих дијелова производа или конструкције итд.,
 • Tooling - инжењерски дизајн и израда алата,
 • Machining - нумеричке симулације обраде резањем и креирање програма за CNC
  машине.

Solid Edge
Solid Edge је врхунски CAD софтвер који омогућава производним компанијама да трансформишу свој процес развоја производа и тиме постигну компетитивну предност на тржишту.
За мала и средња производна предузећа представља изузетно добро рјешење, посебно са становишта односа цијена/перформансе. Обезбјеђује брз поврат инвестиције уз повољну цијену набавке.
Solid Edge је врхунски 3D моделер, омогућава креирање склопова и структура цијелог производа, те израду техничке документације. За подручје машинства има низ додатних модула, као што је модул за зупчанике, вратила, опруге итд. За подручје електротехнике и електронике има модуле за развој нових производа.

NX CAM Express
NX CAM Express је пакет намијењен прије свега малим и средњим предузећима за задовољење свих њихових потреба из подручја нумеричких симулација обраде резањем и креирања програма за CNC машине.
Уз Solid Edge представља идеалан спој програмских рјешења за развојна одјељења малих и средњих предузећа, која имају интензивну производњу на CNC машинама.

Femap са NX Nastran солвером
Femap је врхунски пре и постпроцесор за инжењерске анализе на бази примјене нумеричких метода (метод коначних елемената и метод коначних волумена).
Пружа могућност за реализацију широког спектра инжењерских анализа, неопходних код развоја нових и реинжењеринга постојећих производа.
Поред осталих солвера, уз Femap се испоручује солвер NX Nastran, који је у свјетским размјерама супериоран солвер за методу коначних елемената.

Teamcenter и Teamcenter Express
Teamcenter је водећи систем за техничке информационе системе (POMS - Products Data Management Systems) чије су функције:

 • подршка развоју производа,
 • управљање документима,
 • дозволе корисницима,
 • описи компонената и склопова,
 • структура производа,
 • радни ток докумената (workflow),
 • пројектно вођење итд.

Омогућава чување стечених знања и искустава у производним предузећима и пружа данас нужну подршку развојним одјељењима и њиховим инжењерима код развоја нових и реинжењеринга постојећих производа.
Успоставља пуну комуникацију са пословним информационим системом (ERP систем, са финансијама, продајом, набавом, производњом, складиштима, маркетингом и другим подсистемима), првенствено путем заједничких саставница.
Teamcenter Express је од стране произвођача већ конфигурисано рјешење за технички информациони систем, које одговара структури и потребама највећег броја малих и средњих предузећа. Код тога се посебно истиче повољан однос цијене и перформанси овог софтверског пакета.

Tecnomatix
Софтвер за подршку производњи, за виртуалне фабрике, TQM, људске ресурсе…