Navigacija
Viber

Postupak javne nabavke usluga štampanja za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

U toku je postupak javne nabavke usluga štampanja za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci.
Vrsta postupka - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda bez objavljivanja u Službenom glasniku.
Rok za dostavljanje ponuda je 24.12.2010. godine.
 
S poštovanjem,

 Služba za materijalne poslove Univerziteta u Banjoj Luci