Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - Srpski jezik

Izbori u zvanjaFilološki fakultet

NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

Odlukom broj 12/10 od 10.11.2010. godine, a u skladu s članom 71. i 91. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73/10) Nastavno naučno vijeće Filološkog fakulteta u Banjoj Luci na svojoj 14. sjednici od 10.11.2010. godine imenovalo je Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje Izvještaja za izbor u akademsko zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Specifični jezici - Srpski jezik, na nastavnim predmetima Staroslovenski jezik 1 i 2 i Uporedna gramtika slovenskih jezika 1 i 2.

Komisija je radila u sljedećem sastavu:
1. Dr Jasmina Grković-Mejdžor, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu, predsjednik
2. Dr Biljana Babić, docent za užu naučnu oblast Srbistika, Filološki fakultet u Banjoj Luci, član
3. Dr Milan Dragičević, redovni profesor za užu naučnu oblast Srbistika, Filološki fakultet u Banjoj Luci, član

Zahvaljujući na ukazanom joj povjerenju, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću sljedeći:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Specifični jezici - Srpski jezik Zorica Nikitović.pdf