Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Metodika razredne nastave

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Vijeću Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Na osnovu čl. 91. Zakona o univerzitetu (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 73/10) i odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta donete na sednici od 20.12.2011. godine imenovana je Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izveštaja  za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Metodika razredne nastave, predmeti Uvod u metodiku nastave muzičke kulture i Metodika nastave muzičke kulture. Komisija u sastavu:
1. dr Gordana Stojanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Metodika nastave muzičke kulture, Učiteljski fakultet u Beogradu, predsednik,
2. mr Milorad Kenjalović, redovni profesor za užu naučnu oblast Etnomuzikologija, Akademija umetnosto u Banjoj Luci, član,
3. dr Veljko Banđur, redovni profesor za užu naučnu oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada, Učiteljski fakultet u Beogradu, član

podnosi sledeći
 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Metodika razredne nastave Darko Ratković