Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Opšta psihologija

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Članovi Komisije konstatuju da je kandidatkinja dr Milena Pašić ispunila sve zakonske uslove za izbor u nastavno zvanje vanrednog profesora (Član 77. Zakona o visokom obrazovanju): proveden jedan period u zvanju docenta iz uže naučne oblasti Opšta psihologija, ima objavljen veći broj radova (5) iz uže naučne oblasti Opšta psihologija nakon izbora u docenta, ima objavljenu naučnu monografiju iz uže naučne oblasti Opšta psihologija nakon izbora u docenta, bila je mentor za radove drugog ciklusa studija, a i ima pokazane nastavničke sposobnosti. Na bazi navedenog članovi Komisije predlažu docentkinju dr Milenu Pašić za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta psihologija.

Članovi Komisije:
 
1. Dr Vladimir Takšić, redovni profesor za uže naučne oblasti Opšta psihologija i
   Metodologija, Filozofski fakultet u Rijeci, predsjednik

2. Dr Branko Milosavljević, profesor emeritus, uža naučna oblast Socijalna psihologija, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, član

3. Dr Vladimir Turjačanin, vanredni profesor, za užu naučnu oblast Socijalna i organizacijska psihologija, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Opšta psihologija - dr Milena Pašić