Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Pomoćne istorijske nauke, predmeti: Arheologija i Muzeologija

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Nakon uvida u priloženu dokumentaciju kandidata Komisija smatra da kandidat broj. 3 Milenko Čupeljić ne ispunjava osnovni uslov jer nema zvanje arheologa i što se do sada uopšte nije bavio arheologijom i muzejskom delatnošću.
Drugi kandidat Ljiljana Jevtić ispunjava osnovni uslov – završene studije arheologije i rad u prestižnoj muzejskoj instituciji, ali sa skromnim stručnim iskustvom bez samostalnih istraživanja i bez učešća u organizaciji izložbi, i bez i jednog objavljenog stručnog rada. 
Kandidat br. 1 Ivanu Pandžić je u prednosti jer ima završen Postdiplomski studij, što već 5 godina radi u nastavi kao asistent saradnik za predmet arheologija i treću godinu za predmet Muzeologija. I. Pandžić ima i daleko veće iskustvo u radu na terenskim istraživanjima, kao arheolog istraživač, ali i u muzejskoj delatnosti kao kustos Muzeja Republike Srpske, gde je pored ostalog bila i autor praistorisjkog dela stalne postavke ovog Muzeja. I. Pandžić govori tri strana jezika engleski, njemački i grčki i na putu je da prijavi doktorsku disertaciju, u kojoj treba da valorizuje rezultata svog učešća u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima na prostoru republike Srpske. Ivana Pandžić je udata i majka dvoje djece.
Zbog svega toga Komisija predlaže da Ivana Pandžić bude izabrana u zvanje Saradnika za užu naučnu oblast Pomoćne istorijske nauke, predmeti: Arheologija i Muzeologija.

Članovi Komisije:

1.Prof. dr Slaviša Perić
2.Prof. dr Đuro Tošić 
3.Dr. Dubrav Nikolić

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Pomoćne istorijske nauke, predmeti: Arheologija i Muzeologija