Navigacija
Viber

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u nastavnika za užu naučnu oblast Opšta pedagogija

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 11. 07. 2012. godine obrazovalo je Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademska zvanja po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 27. 6. 2012. godine za izbor u nastavnika za užu naučnu oblast Opšta pedagogija u sastavu:

1. dr Drago Branković, redovni profesor, uža naučna oblast Opšta pedagogija, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, predsjednik
2. dr Emil Kamenov, redovni profesor, uža naučna oblast Opšta pedagogija, Filozofski fakultet u Novom Sadu, član
3. dr Mile Ilić, redovni profesor, uža naučna oblast Opšta pedagogija, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, član

Nakon detaljno pregledanog konkursnog materijala, te pažljivo ocjenjenih dokaza relevantnih za izbor nastavnika, Komisija podnosi Naučno-nastavnom vijeću Filozofskog fakulteta i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademska zvanja