Navigacija
Viber

Izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihijatrija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, na sjednici održanoj dana 10.12.2012. donijelo je odluku broj 18-3-916/2012 o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast – Psihijatrija, u sljedećem sastavu:
1. dr Nikola Vučković, redovni profesor, uža naučna oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, predsjednik;
2. dr Dragan Mitrović, redovni profesor, uža naučna oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član;
3. dr Svetlana Drezgić-Vukić, redovni profesor, uža naučna oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član.

Na raspisani konkurs Univerziteta u Banjaluci, koji je objavljen dana 05.12.2012 godine u listu „Glas Srpske“ za izbor nastavnika za užu naučnu oblast – Psihijatrija, prijavio se jedan kandidat i to: - Dr sci. med. MILAN STOJAKOVIĆ, vanredni profesor, uža naučna oblast – Psihijatrija.
Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta u Banjaluci i Senatu Univerziteta u Banjaluci, sljedeći:

Izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihijatrija