Навигација
Viber

Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област Психијатрија

Избори у звањаМедицински факултет

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, на сједници одржаној дана 10.12.2012. донијело је одлуку број 18-3-916/2012 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област – Психијатрија, у сљедећем саставу:
1. др Никола Вучковић, редовни професор, ужа научна област Психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, предсједник;
2. др Драган Митровић, редовни професор, ужа научна област Психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, члан;
3. др Светлана Дрезгић-Вукић, редовни професор, ужа научна област Психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, члан.

На расписани конкурс Универзитета у Бањалуци, који је објављен дана 05.12.2012 године у листу „Глас Српске“ за избор наставника за ужу научну област – Психијатрија, пријавио се један кандидат и то: - Др сци. мед. МИЛАН СТОЈАКОВИЋ, ванредни професор, ужа научна област – Психијатрија.
Након увида у све елементе садржане у конкурсном материјалу наведеног кандидата, Комисија подноси Наставно-научном вијећу Медицинског факултета у Бањалуци и Сенату Универзитета у Бањалуци, сљедећи:

Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област Психијатрија